Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Volimo ovaj tip predavanja

Janja, 23. april 2014.

Izuzetan značaj koji projekat gostujućih predavanja predstavnika MKSJ-a ima za BiH srednjoškolce potvrđuje današnji susret sa srednjoškolcima iz Janje, koji su odličnim ocijenili dvosatnu prezentaciju Almira Alića, pri čemu se njihovo percipiranje Tribunala promijenilo na  bolje.

“Predavanje je bilo odlično i puno toga sam naučila” bio je komentar jedne osamnaestogodišnje učenice iz Janje. Njena godinu dana starija drugarica je priznala da “mnogo toga nije znala”, ali je kroz “veoma poučno predavanje saznala mnogo toga o žrtvama i zakonima rata”.

Kombinacija audio i video sadržaja uspješno je privukla pažnju učenika, koji su se aktivno uključili u prezentaciju definišući bitne pojmove vezane za ratne zločine i djelovanje sudskih institucija u sankcionisanju osoba odgovornih za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Na kraju prezentacije jedna osamnaestogodišnja učenica je iskreno priznala: “Volim predavanja ovog tipa i mislim da bi trebala više da se upražnjavaju, što zbog informacija koje bi mogle da nam budu korisne, a takođe i zbog slobodnog mišljenja koje možemo da iznesemo”.