Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vrhunski njemački novinari u posjeti terenskom uredu MKSJ u Sarajevu

Sarajevo, 1. april 2014.

Grupa od 15 novinara Berliner Press Cluba, jednog on najvećih njemačkih udruženja novinara, danas je posjetila terenski ured MKSJ-a u Sarajevu, u sklopu svoje regionalne turneje koja je obuhvatila Srbiju i BiH. Predstavnici njemačkih štampanih i elektronskih medija su željeli saznati više o političkom i kulturološkom kontekstu u kojem djeluje ured MKSJ-a u BiH.

Guenter Schweiger, predstavnik Tužilaštva Tribunala, je dao generalni pregled aktivnosti MKSJ-a u BiH sa akcentom na istraživanje ratnih zločina, dok je Almir Alić, predstavnik Sekretarijata, prisutne upoznao s aktivnostima Outreach programa MKSJ-a u lokalnim zajednicama na prostoru BiH.

Njemačke novinare je interesovala paralela u procesu suočavanja s prošlošću između njemačkog društva nakon nirnberških procesa i zajednica na prostoru bivše Jugoslavije. Novinari su željeli saznati kakav je realan stepen saradnje zvaničnih državnih institucija u BiH sa Tribunalom, te kako se poricanje zločina od strane pojedinih političara reflektuje na poziciju žrtava teških povreda međunarodnog humanitarnog prava.

Naročito interesantna su im bila iskustva MKSJ-a u radu sa mladima, cijeneći da taj dio BiH društva ima najveći potencijal u smislu aktivnog učešća u procesu suočavanja s prošlošću. Predstavnik Outreach-a je s novinarima podijelio ohrabrujuće reakcije BiH srednjoškolaca uključenih u ovaj projekat iz kojih se vidi spremnost za prihvatanje činjenica o zločinima koje su počinili članovi njihove zajednice, ali i iskazana vjera u mogućnost pomirenja među zajednicama, pri čemu se uloga Tribunala u ovom procesu većinom doživljava pozitivnom.