Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Procjena naslijeđa MKSJ - Video zapisi konferencije

 

Konferencija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

suorganizovana i susponzorisana od strane
Vlade Nizozemske i
Projekta za ljudska prava "Sanela Diana Jenkins" pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA)

 

1. DAN: UTORAK, 23. FEBRUAR 2010.

UVODNE NAPOMENE

Govornici:
 • sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ-a (fotografija)
 • Ed Kronenburg, generalni sekretar, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije
 • profesor Richard Steinberg, Kalifornijski univerzitet u Los Angelesu /UCLA/ u ime Sanele Diane Jenkins

PANEL 1: STRATEGIJA NASLIJEĐA MKSJ-a I PROJEKTI U VEZI SA NASLIJEĐEM

 
 • Koja je vizija naslijeđa MKSJ-a i koji su elementi strategije naslijeđa MKSJ-a u bivšoj Jugoslaviji i projekti u vezi s tim?
 • Kakva podrška je potrebna MKSJ-u za implementaciju strategije njegovog naslijeđa u regionu?
 • Koji su ciljevi partnerstva MKSJ-a sa ODIHR /Uredom za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a/ i UNICRI /Međuregionalnim istraživačkim institutom UN-a za kriminal i pravdu/?
 • U čemu se ogleda međuzavisnost ciljeva naslijeđa i strategije okončanja rada Suda?
 • Kakvo je naslijeđe Međunarodnog suda izvan bivše Jugoslavije?
Moderator:
Geoffrey Robertson Q.C.
Učesnici:
 • sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ-a
 • Serge Brammertz, tužilac MKSJ-a
 • John Hocking, sekretar MKSJ-a
 • Janez Lenarčič, direktor ODIHR OSCE-a
 • Francesco Marelli, predstavnik UNICRI-a
 • Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan, generalni direktorat za proširenje, Evropska komisija (fotografija)
 • Slobodan Zečević, predsednik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ

PANEL 2: DUGOROČNO OČUVANJE NASLIJEĐA MKSJ-a: BUDUĆI REZIDUALNI MEHANIZMI, ARHIVA I INFORMATIVNI CENTRI MKSJ-a

 
 • Kakvu će ulogu Savjet bezbjednosti imati u očuvanju naslijeđa Međunarodnog suda posredstvom rezidualnih mehanizama?
 • Kakvu će ulogu odigrati rezidualni mehanizmi u obezbjeđivanju dugoročnog pristupa arhivi, uključujući sudske spise i audio-vizuelne materijale, i njenom očuvanju?
 • Koje aktivnosti preduzima MKSJ kako bi se očuvali spisi Međunarodnog suda i obezbijedila njihova što šira dostupnost?
 • Da li bi uspostavljanje informativnih centara MKSJ-a moglo pomoći u obezbjeđivanju dostupnosti spisa Međunarodnog suda u regionu?
Moderator:
Navanethem Pillay, visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava (fotografija)
Učesnici:
 • Konrad Bühler, pravni savjetnik, Stalna misija Austrije pri UN-u – austrijski predsjedavajuć i neformalne radne grupe Savjeta bezbjednosti za međunarodne sudove
 • Peter van der Vliet, zamjenik direktora, Odjeljenje za poslove UN-a i finansijskih institucija, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije
 • Elizabeth Emmerson, arhivar, Sekretarijat MKSJ-a
 • Bridget Sisk, šef Odsjeka UN-a za arhiv i upravljanje dokumentacijom
 • Catherine Marchi-Uhel, šef Službe sudskih vijeća, MKSJ
 • Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Srbija
 • Mirsad Tokača, Istraživačko dokumentacioni centar, Bosna i Hercegovina
 • Larry D. Johnson, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Columbia

PANEL 3: ZNAČAJ NASLIJEĐA MKSJ-a ZA ŽRTVE I ZA ZAJEDNICE U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

 
 • Mogu li naslijeđe i spisi MKSJ-a biti korišteni u svrhu istorijskih osvrta i izgradnje mira?
 • Kako skupine koje okupljaju žrtve i organizacije civilnog društva gledaju na relevantnost naslijeđa MKSJ-a za vladavinu prava i održavanje mira u bivšoj Jugoslaviji?
 • Kakva je uloga medija u kontekstu naslijeđa Međunarodnog suda u regionu?
Moderator:
sudija Gabrielle Kirk McDonald, bivša predsjednica MKSJ-a (fotografija)
Učesnici:
 • Vesna Teršelič, Documenta, Hrvatska
 • Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Srbija
 • Mirsad Tokača, Istraživačko dokumentacioni centar, Bosna i Hercegovina
 • Edin Ramulić, udruženje Izvor, Prijedor, Bosna i Hercegovina
 • Prof. Smail Čekić, Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
 • Mirko Klarin, novinska agencija Sense
 • Refik Hodžić, službenik za vezu Sekretarijata MKSJ-a u Bosni i Hercegovini
 • Kelly Askin, viši pravni savjetnik, Pravosudna inicijativa Otvorenog društva
 • Bogdan Ivanišević, konsultant, Međunarodni centar za pravdu u tranziciji
 • Lina Milner, predsedavajuća Kosovske radne grupe za nestala lica, MKCK

2. DAN: SRIJEDA, 24. FEBRUAR 2010.

PANEL 4: IZGRADNJA KAPACITETA

 
 • Kakva je uloga međunarodne zajednice i Ujedinjenih nacija u unapređenju vladavine prava pružanjem pomoći u izgradnji kapaciteta za suđenja za ratne zločine pravosudnih organa u bivšoj Jugoslaviji?
 • Koja je najbolja praksa, koje lekcije su naučene i koje potrebe su utvrđene u pogledu transfera znanja i izgradnje kapaciteta?
 • Koje aktivnosti u izgradnji kapaciteta se preduzimaju radi postizanja utvrđenih ciljeva?
 • Kako da se obezbijedi održivost i preuzimanje odgovornosti na lokalnom nivou?
 • Da li je unapređivanje koordinacije rada na izgradnji kapaciteta u državama regiona potrebno i moguće?
Moderator:
Mark Ellis, izvršni direktor, Međunarodna advokatska komora (fotografija)
Učesnici:
 • Shelley Inglis, savjetnik za pitanja vladavine prava, Kabinet zamjenika generalnog sekretara
 • Vincent Degert, šef Delegacije Evropske komisije u Srbiji
 • Barbara Carlin, rezidentni pravni savjetnik, ambasada SAD u Sarajevu
 • sudija Fausto Pocar, član Koordinacionog tijela sudskih vijeća MKSJ-a za kontakte s nacionalnim jurisdikcijama
 • sudija Bakone Justice Moloto, član Koordinacionog tijela sudskih vijeća MKSJ-a za kontakte s nacionalnim jurisdikcijama
 • Norman Farrell, zamjenik tužioca, MKSJ
 • David Schwendiman, bivši zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac posebnog Odjela za ratne zločine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
 • Ivan Jovanović, pravni savjetnik za ratne zločine, Misija OSCE-a u Srbiji
 • Djordje Djordjević, specijalista Programa za reformu sektora pravosuđa i bezbjednosti, UNDP

PANEL 5: SUĐENJA ZA RATNE ZLOČINE PRED NACIONALNIM SUDOVIMA

 
 • Koji su glavni oblici saradnje nacionalnih jurisdikcija sa MKSJ-om u suđenjima za ratne zločine?
 • Koji su glavni izazovi u radu nacionalnih jurisdikcija?
 • Da li se u njima koriste dokazi i sudska praksa MKSJ-a i šta se može učiniti kako bi taj proces bio djelotvorniji?
 • Kako oni vide projekte naslijeđa MKSJ-a?
 • Kakva dodatna podrška je potrebna?
Moderator:
Serge Brammertz, tužilac MKSJ-a
Učesnici:
 • sudija Meddžida Kreso, predsjednica Suda Bosne i Hercegovine
 • Milorad Barašin, glavni tužilac, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
 • sudija Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske
 • Mladen Bajić, glavni državni odvjetnik Hrvatske
 • sudija Siniša Vazić, predsjednik odeljenja za ratne zlo~ine Apelacionog suda u Beogradu
 • Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine (fotografija)

PANEL 6: PUT DALJE

 
 • Šta MKSJ i druge organizacije mogu usvojiti sa ove konferencije kako bi dalje oblikovale svoje aktivnosti?
 • Koji elementi trebaju činiti dio sveoubuhvatne strategije naslijeđa Međunarodnog suda?
 • Zemlja domaćin i naslijeđe Međunarodnog suda
Moderator:
Richard Dicker, Human Rights Watch (fotografija)
Učesnici:
 • sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ-a
 • Serge Brammertz, tužilac MKSJ-a
 • John Hocking, sekretar MKSJ-a
 • Prof. Richard Steinberg, Kalifornijski univerzitet u Los Angelesu /UCLA/
 • Ernst Hirsch Ballin, ministar pravde, Holandija
 • Ivan Šimonović, ministar pravosuđa, Hrvatska
 • Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde, Bosne i Hercegovina
 • Gordana Pualić, državni sekretar, Srbija
 • Tomislav Višnjić, Branilac pred MKSJ

ZAKLJUČAK KONFERENCIJE

Govornici:
 • profesor Richard Steinberg, Kalifornijski univerzitet u Los Angelesu /UCLA/
 • Ernst Hirsch Ballin, ministar pravde, Holandija (fotografija)
 • sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ-a