Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Budući pravnici iz Mostara i Zenice upoznati sa priznanjem krivice pred MKSJ

Mostar i Zenica, 2. i 3. jun 2014.

Outreach program MKSJ-a je nastavio odličnu saradnju s bosansko-hercegovačkim fakultetima, organizujući dva gostujuća predavanja na pravnim fakultetima u Mostaru i Zenici.

Aleksandar Kontić, pravni savjetnik Tužilaštva MKSJ-a, je studente ovih fakulteta upoznao sa sporazumima o priznanju krivice i sudskom praksom Tribunala u predmetima u kojima je došlo do prihvatanja krivične odgovornosti od strane 20 optuženih osoba za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Ovo Aleksandrovo predavanje imalo je priliku čuti preko 150 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sporazum o priznanju krivice je relativno novi pravni institut uveden u praksu bosansko-hercegovačkog pravosuđa Krivičnim zakonom iz 2003. godine, stoga su iskustva iz sudske prakse Haškog tribunala, od strane studenata, ocijenjena veoma važnim za njihovo stručno usavršavanje.

Amina Pivić, 21 godina, treća godina fakulteta:

“S obzirom na emocije i samo stanje koje vlada u našem društvu vezano za ratne zločince, imala sam mišljenje da su sankcije predviđene za krivična djela, a koje su dosuđene zločincima niske.Međutim, na predavanju sam shvatila ulogu sudija, te značenje samog priznanja krivnje osoba koje su učinile zločine. Gledajući kao pravnik, smatram da i osobe koje su počinile takva krivična djela, a koje su se stvarno pokajale i priznale svoju krivnju, te pomagale u daljnjim postupcima i otkrivanju masovnih grobnica ipak imaju pravo da im se dosude manje sankcije.”

Bešir Isaković, 22 godine, treća godina fakulteta:

"Općenito je bilo korisnim i zanimljivim čuti i shvatiti način na koji se postupa prema učiniocima najtežih zločina. Obzirom na kontekstualiziranje predavanja u dimenziju onoga što se dešavalo u mojoj domovini, za mene je svaka riječ bila korisna. Najzad, smatram da sve ono što se dešava u MKSJ-u nije i ne može biti dovoljna satisfakcija žrtvama, a pozitivna strana je što će sjećanje na žrtve, samim postojanjem MKSJ-a, duže trajati.”