Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Još jedna grupa libanskih studenta u poseti MKSJ

Hag, 4. februar 2015.

U sklopu kontinuirane saradnje između Outreach programa MSKJ i Specijalnog suda za Liban, grupa od 30 studenata iz Libana danas je posetila MKSJ. Grupa se sastojala od najboljih studenata među-univerzitetskog programa o međunarodnom krivičnom pravu i proceduri, koji su u doputovali u studijsku posetu u Hag. Studenti su imali priliku da prisustvuju pretresu u predmetu Mladić, i da se sastanu s tužiocem MKSJ, Sergeom Brammertzom, kao i s predstavnicima Sudskih veća i Sekretarijata MKSJ, predsednikom Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ i predstavnikom Instituta Asser.

Gosti su se sastali s Christophom Paulussenom, višim istraživačem Instituta Asser. Christophe je posetioce upoznao sa istorijatom i razvojem međunarodnog prava i govorio o radu međunarodnih sudova.

Vršilac dužnosti šefa Službe sudskih veća MKSJ, John Cubbon, studentima je govorio o istorijatu MKSJ i krivičnim delima koja su u njegovoj nadležnosti. Studenti iz Libana imali su brojna pitanja nakon prezentacije g. Cubbona, koja su se ticala pitanja vođenja suđenja u odsustvu i razloga zašto takva suđenja nikada nisu vođena pred MKSJ.

Gregory Townsend, šef Službe za podršku rada sudnica pri Sekretarijatu posetiocima je govorio o pravilima MKSJ i procedurama koje se primenjuju na njemu, radu njegove službe, fizičkom rasporedu prostora u sudnici i kako su ti elementi organizovani na različite načine na raznim međunarodnim sudovima. Među brojnim pitanjima koja su gosti postavili jedno se ticalo samozastupanja optuženih, i studente je interesovalo zbog čega se neko odluči da zastupa samog sebe, a ne da ga zastupa profesionalni branilac. Kao odgovor na to, g. Townsend je objasnio prednosti i nedostatke takve procedure, kako za Tribunal, tako i za samog optuženog.

Colleen Rohan, predsednica Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ, govorila je o ulozi branilaca u suđenjima pred MKSJ, i uporedila je s praksom drugih međunarodnim sudova. Kao odgovor na pitanje studenata zašto se neko opredeli za ulogu branioca, gđa Rohan govorila je o važnosti pružanja adekvatne odbrane i u krajnjem ishodu omogućavanja pravičnog suđenja optuženim licima.

Na kraju programa posete gosti su se sastali sa tužiocem MKSJ, Sergeom Brammertzom, i imali priliku da s njim razgovaraju i postavljaju mu pitanja. Studente je interesovao specifičan rad Tužilaštva, izazovi s kojima se susreće i načini na koji se ti izazovi prevazilaze. Osim toga, studente je interesovao odnos između Tužilaštva i odbrane, kao i mišljenje tužioca o budućnosti međunarodnog prava.

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s Outreach odsekom Specijalnog suda za Liban.