Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud ugostio grupu makedonskog pomoćnog sudskog osoblja

Hag, 24. septembar 2013.

Grupa viših administratora i stručnjaka za informacione tehnologije iz pravosudnih institucija Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije (BJRM) posetila je Međunarodni sud 24. septembra. Ovu posetu je organizovao Outreach program Međunarodnog suda u saradnji s Projektom jačanja pravosudnih institucija (Judicial Strengthening Project) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Posetioci su se sastali s predstavnicima Odseka za organizaciju i podršku rada sudnica i Službe za informacione tehnologije i razgovarali o radu Međunarodnog suda u ovim specijalističkim oblastima.

Prezentacije koje su održali predstavnici Međunarodnog suda su bile veoma dobro primljene i posetioci su postavljali brojna pitanja u vezi s administrativnim i tehničkim aspektima rada Međunarodnog suda. Teme o kojima je razgovarano su uključivale ulogu pravnih savetnika Sudskih veća u sudnicama, na koji način se postupa s transkriptima sudskih postupaka, ko sastavlja presude, kako se skladište video-snimci, dokumenti i transkripti, ko izdaje naloge za redigovanje i šta se dešava kada se poverljive informacije pomenu na javnim raspravama.