Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladi crnogorski pravnici uče od stručnjaka sa MKSJ

Podgorica, 9. april 2014.

Ljiljana Hellman, predstavnica Sekretarijata MKSJ u sudnici, danas je održala predavanje o pravnim okvirima i konkretnoj praksi MKSJ u vezi s genocidom i komandnom odgovornošću za više od 60 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Ova tema se pokazala vrlo interesantnom i tokom dvočasovnog predavanja studenti su postavljali brojna pitanja, davali svoje komentare i mišljenja. Posebno ih je interesovao proces dokazivanja genocida kao zločina pred MKSJ, kao i da li to mora biti planska aktivnost i da li je broj žrtava relevantan.

Ljiljana je objasnila da je pravni standard za dokazivanje genocida pred MKSJ veoma visok. S obzirom da je u pitanju najteži zločin, tužilaštvo mora jasno dokazati da je postojala namjera da se uništi neka grupa. Dodatno je pojasnila da broj žrtava ne predstavlja presudan faktor i da je bilo predmeta pred MKSJ u kojima je optužnica za genocid podignuta na osnovu samo nekoliko ubistava.

U vezi s drugom temom, studenti je interesovalo detaljno objašnjenje u vezi s tim šta predstavlja dokaz pred MKSJ o komandnoj odgovornosti neke osobe. Ljiljana je objasnila da je, kako bi se dokazala komandna odgovornost, potrebno utvrditi da je dotična osoba bila nadređena grupi ljudi koja je počinila zločin, i da nije potrebno da svi pojedinačni članovi te grupe budu konkretno identifikovani.

Nakon kratke diskusije o ulozi MKSJ u procesu pomirenja u bivšoj Jugoslaviji studenti su zahvalili Ljiljani i izrazili želju za dodatnim predavanjima o MKSJ u budućnosti. Sugerisali su da bi željeli da se predavanje u cjelosti usredsrijedi na jedno ili dva konkretna suđenja i da se onda detaljno analiziraju izrečene presude.