Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predavanje o zločinu genocida za studente u Sarajevu

Sarajevo, 15. i 16. decembar 2014.

Predavanja o procesuiranju zločina genocida u sudskoj praksi MKSJ-a koja su održana 15. i 16. decembra na Fakultetu kriminalističkih nauka i Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, BiH zaključila su ovogodišnji ciklus predavanja o Tribunalu na univerzitetima u BiH.

Amir Čengić, pravnik pri Sudskim vijećima MKSJ-a je tokom dvosatnih prezentacija upoznao preko 50 studenata i profesora ova dva univerziteta s pravnom genezom zločina genocida – od njegovog definisanja nakon završetka Drugog svjetskog rata, pa do prvih sudskih presuda za ovaj zločin koji su izrekli međunarodni tribunali za Ruandu i bivšu Jugoslaviju.

Studente Fakulteta kriminalističkih nauka je interesovalo koliko je teško dokazati specifičnu namjeru da se počini zločin genocida, ali i zašto pripadnici političkih organizacija nisu dijelom zaštićenih grupa vezanih za zločin genocida. U praktičnom smislu, studente je zanimalo da li je neophodan dogovor više ljudi da bi se počinio ovako kompleksan zločin, te da li se država može optužiti za genocid, ukoliko je njeno političko i vojno rukovodstvo proglašeno krivim za ovaj zločin.

Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, s druge strane, studenti su željeli znati da li postoji mogućnost donošenja presuda za genocid počinjen u drugim opštinama u BiH, s obzirom da je MKSJ do sada ustanovio da masovna pogubljenja bošnjačkih dečaka i muškaraca u Srebrenici predstavljalju jedini zločin genocida počinjen u BiH. U širem kontekstu definisanja zločina genocida, čula su se razmišljanja studenata koja su sugerisala reformisanje postojeće konvencije o genocidu koja bi u zaštićene grupe također uključivala grupe sa specifičnom spolnom orjentacijom, ali i političke grupe.

Studenti oba fakulteta su predavanje ocjenili kao odlično te zahvalili Outreach programu što im je omogućio da iz prve ruke saznaju više o radu i postignućima MKSJ-a.