Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije i tužioci iz BiH u posjeti Tribunalu

Haag, 13. novembar 2014.

Grupa od 12 sudija i tužilaca iz BiH danas je posjetila MKSJ. Grupa se sastala sa službenikom Outreach programa Nenadom Golčevskim u javnoj galeriji jedne od sudnica Tribunala. Nenad je objasnio posjetiocima šta sve uključuju logističke pripreme za suđenje, na koji način se suđenja odvijaju u sudnici i kakve su procedure i uloge svih učesnika u procesu. Nakon kratke prezentacije, uslijedila je dinamična sesija s pitanjima i odgovorima.

Posjetioci su bili jako zainteresovani da saznaju više o programu zaštite svjedoka Tribunala, životu u Pritvorskoj jedinici, načinu na koji sud postupa sa dokazima, kao i konkretne informacije o određenim suđenjima pred Tribunalom. Nekoliko pitanja ticalo se rada Outreach programa, pri čemu su gosti naglasili važnu ulogu koju ovaj program ima, naročito za žrtve, koji služi kao “most između Haaga i regiona”.

Razgovor se velikim dijelom fokusirao na skoro zatvaranje MKSJ-a i ulogu MMKS-a kao njegovog nasljednika. Nenad je objasnio da će funkcije MMKS-a uključivati rad na žalbenim postupcima, nadgledanje izdržavanja kazni, zaštitu svjedoka, kao i očuvanje pristupa arhivu MKSJ-a. Gosti su prepoznali važnost očuvanja i jačanja naslijeđa Tribunala.

Ovu posjetu je organizovala ambasada BiH u Holandiji u saradnji s Outreach programom MKSJ-a.