Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mejakić et al. (IT-02-65)

Mejakić, Željko

Mejakić, Željko

Gruban, Momčilo

Gruban, Momčilo

Fuštar, Dušan

Fuštar, Dušan

Knežević, Duško

Knežević, Duško

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

    Saopštenja za javnost