Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencije o naslijeđu MKSJ

Počevši od 2010. godine, uz sve veće interesovanje za naslijeđe MKSJ-a, organizovan je niz konferencija kako bi se među akterima stimulisala diskusija o uticaju Međunarodnog suda u bivšoj Jugoslaviji i na globalnom nivou.

Konferencije su održane u Haagu 2010. i 2011., u Zagrebu 2012., i u Sarajevu 2012. i 2013. godine.

Na stotine učesnika iz bivše Jugoslavije i širom svijeta je učestvovalo u dijalogu o brojnim temama, od doprinosa Međunarodnog suda međunarodnom pravu i njegovog uticaja na građane bivše Jugoslavije, do vođenja arhiva i pohranjivanja dokumenata i uloge Međunarodnog suda u procesu tranzicijske pravde na Balkanu.

Transkripti i snimci ovih konferencija dostupni su online kako bi se obezbijedilo da mišljenja iznesena na ovim konferencijama budu dostupna širom svijeta.

Ove konferencije je organizovao Outreach program Međunarodnog suda uz podršku Kabineta predsjednika MKSJ-a. Održavanje konferencija omogućile su velikodušne donacije Evropske unije i vlada Nizozemske, Švicarske, Luksemburga i Republike Koreje, Opštine Haag, Otvorenog društva: Inicijativa za pravdu i Projekta za ljudska prava "Sanela Diana Jenkins" pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu.