Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ademi & Norac (IT-04-78)

Ademi, Rahim

Ademi, Rahim

Norac, Mirko

Norac, Mirko

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Nalozi Pretresnog vijeća

    Saopštenja za javnost