Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milošević, Slobodan (IT-02-54)

Milošević, Slobodan

Milošević, Slobodan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Dokumenti tužilaštva

  Podnesci amicus curiae

  Dokumenti odbrane

  Aneks podneska Tužilaštva

  • 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003

  Svjedočenja vještaka tužilaštva

  Izjave svjedoka tužilaštva

  Video zapisi

  Transkripti

  2005
  novembar juni maj
  09, 10 01, 02, 06, 07, 08, 15 04, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 31
  april mart  
  06, 07, 27 22, 23, 24  
   
  2003
  novembar oktobar august
  24, 26, 27 15, 16 25
  juli maj  
  08 05, 06, 08, 09  
   
  2002
  august    
  27, 28, 29, 30    

  Saopštenja za javnost