Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a

legacy_logo_690.png

Kako se Međunarodni sud priprema za zatvaranje krajem 2017. godine, MKSJ nastoji da obezbijedi da njegov rad i postignuća ostanu pristupačni i od uticaja, kako za građane u regionu bivše Jugoslavije tako i širom svijeta. S tim ciljem se od polovine 2016. godine organizuje niz javnih skupova u vezi s naslijeđem MKSJ-a, što će se nastaviti tokom 2017. godine.

Ovi skupovi, nazvani Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a, imaju za cilj da obezbijede da doprinos Međunarodnog suda pozivanju na odgovornost za međunarodne zločine opstane nakon što MKSJ zatvori svoja vrata, te posebno da drugima omoguće da rad i postignuća Međunarodnog suda koriste  kao osnovu za daljnji rad.  

Niz skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a započet je u junu 2016. godine objavljivanjem izvještaja o istraživanju pod nazivom ‘Odjeci svjedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja pred MKSJ-om’. Nastavljen je u julu premijerom engleske verzije dokumentarnog filma ‘Zločini pred Tribunalom: Višegrad’, i kasnije, u oktobru, predstavljanjem publikacije ‘Petnaest godina Outreach-a na MKSJ-u’. 

Najvažniji skupovi koji će biti održani tokom 2017. godine uključivaće konferenciju o naslijeđu MKSJ-a koja će biti održana od 22. do 24. juna u Sarajevu, skup koji će biti održan u New Yorku, te simpozijum i ceremoniju formalnog zatvaranja, koji će biti održani u Haagu tokom decembra. Drugi, manji, skupovi koji će biti održani tokom cijele godine će uključivati, između ostalog, projekcije dokumentarnih filmova, radionice i panel diskusije. U ovim diskusijama će učestvovati predstavnici sva tri organa MKSJ-a – Sudskih vijeća, Sekretarijata i Tužilaštva – kao i Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ-om, predstavnici vlada i nosioci pravosudnih funkcija, kreatori politika, te stručnjaci iz cijelog svijeta. Ovi skupovi su osmišljeni kao dinamični interaktivni dijalozi koji predstavljaju jedinstvenu priliku da se diskutuje o jurisprudenciji, procedurama i praksi Međunarodnog suda.

Sve informacije o prethodnim i predstojećim skupovima iz serije Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a možete pogledati ovdje.

Događaji