Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2000.

 

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

27-29. novembar,
Hag

Poseta studenata prava iz Hrvatske

Grupa od  11 studenata prava iz raznih delova Hrvatske posetila je Međunarodni sud, a dobrodošlicu im je priredio Outreach program. Tokom ove trodnevne posete imali su priliku da vide prezentacije predstavnika Tužilaštva, Sekretarijata i Sudskih veća i prisustvuju postupcima u sudnicama, između ostalog, statusnoj konferenciji u predmetu Galić. Takođe su informisani o medijima koji izveštavaju o Međunarodnom sudu i o Pritvorskoj jedinici

Ovu posetu je organizovala Evropsko udruženje studenata prava, Zagreb

> 11 studenata iz raznih delova Hrvatske

22-23. novembar, Zagreb, Hrvatska

Konferencija “Ljudska prava u jugoistočnoj Evropi i proces evropskih integracija ”

Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj prisustvovao je međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Ljudska prava u jugoistočnoj Evropi i proces evropskih integracija”. Predstavnik Outreach programa u Hravatskoj, koji je bio jedini predstavnik međunarodne zajednice na celoj konferenciji, govorio je dva puta, o sledećim temama: primarni ciljevi MKSJ, obim njegovih aktivnosti i dragocena podrška koju nevladine organizacije mogu pružiti Međunarodnom sudu.

Ovu konferenciju je organizovao Hrvatski helsinški odbor i Međunarodna federacija helsinških odbora za ljudska prava

> pravnici iz regiona, novinari

9-12. Oktobar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radna poseta sudija MKSJ Sarajevu

Šest predstavnika Pretresnog veća II i Žalbenog veća su posetili Sarajevo. Prevashodni cilj posete je bilo uspostavljanje tešnje saradnje između MKSJ i lokalnog pravosuđa, naročito kako bi se omogućila razmena pogleda i iskustava sudija MKSJ i njihovih bosanskohercegovačkih kolega.

 
Ovu posetu je organizovao Outreach program

> pravnici, aktivisti ljudskih prava, advokati odbrane, predstavnici asocijacija žrtava i nestalih osoba, predstavnici međunarodnih organizacija, studenti prava  

29-30 septembar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Seminar "MKSJ: činjenice i modeli saradnje"

Četvrti u seriji od šest regionalnih seminara organizovanih na teritoriji bivše Jugoslavije održan je u Mostaru. Tokom ovog dvodnevnog seminara učesnici su upoznati sa MKSJ: pregledom informacija o uspostavljanju, strukturi i organizaciji Međunarodnog suda kao i primenjivom pravu i sudskoj praksi.

Seminar je organizovan u saradnji sa Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH, a omogućio Fond za mir i stabilnost Ministarstva spoljnih poslova Danske

> pravnici, predstavnici vlasti i medija, predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine

22. septembar, Hag

Međucrkveni mirovni savet u poseti MKSJ

Ova kratka poseta je organizovana u sklopu jednonedeljnog programa pod nazivom “Nedelja mira” koju je vodila holandska nevladina organizacija Međucrkveni mirovni savet (IKV). “Nedelja mira” je manifestacija koja se održava svake godine sa različitim temama povezanim s pitanjima rata i mira. Ovogodišnja tema je bila “Mir za grad ”, a dva novinara iz Kosovske Mitrovice, jedan Srbin i jedan Albanac, prisustvovali suprogramu. Zahtevali su da tokom svoje posete Holandiji posete MKSJ da bi se upoznali s njegovim radom, posebno u vezi s Kosovom.

Ovu posetu je organizovao IKV

> tri predstavnika IKV, Glavni urednik Radio Mitrovice, dopisnik Glasa Amerike iz Kosovske Mitrovice

21 Septembar, Hag

Poseta sudija sa Kantonalnog suda u Mostaru

Grupa od četiri predstavnika Suda Herzegovačko-neretvaskog kantona, uključujući  i predsednika Suda, došla je u jednodnevnu posetu Međunarodnom sudu. Tokom ove posete, koju je organizovala Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, predstavnike pravosuđa su primili predsednik MKSJ, zamenik tužioca i sekretar Suda. Prisustvovali su prezentaciji Službe za žrtve i svedoke, okruglom stolu sa predstavnicima Tužilaštva i postupku u sudnici. Sa ovom grupu su u poseti bili zamenik visokog predstavnika iz regionalne kancelarije jug i dva oficira za borbu protiv korupcije iz Kancelarije visokog predstavnika (OHR).

Ovu posetu je organizovala Kancelarija visokog predstavnika u BiH

> Zamenik visokog predstavnika u  BiH iz Regionalne kancelarije jug, dva oficira za borbu protiv korupcije iz Kancelarije visokog predstavnika i četri predstavnika Suda Herzegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara

19-20. septembar, Zagreb, Hrvatska

Radna poseta sudija MKSJ Zagrebu

Grupa od tri sudije MKSJ posetila je Zagreb. Tokom ove dvodnevne posete, sastali su se sa predstavnicima pravosudnih institucija i organizacija iz Hrvatske i predstavnicima Pravnog fakulteta. Ovo je prva poseta sudija Međunarodnog suda Hrvatskoj u sedam godina od kako je Međunarodni sud ustanovljen. Najambiciozniji sastanak u smislu broja učesnika i njihovog profesionalnog nivoa je bio okrugli sto koji je vodio predsednik Vrhovnog suda Hrvatske. Cilj ove posete je bila razmena iskustava i upoznavanje sa problemima s kojima se u Hrvatskoj susreću u procesuiranju ratnih zločina.

Ovu posetu je organizovao Outreach 

> sudije, tužioci, advokati odbrane, zvaničnici Ministarstva pravde, predstavnici pravnih centara, organizacija za ljudska prava, profesori Pravnog fakulteta, naučnici i  studenti.

1-2. septembar, Zagreb, Hrvatska

Simpozijum “MKSJ i žrtve rata”

Ovaj treći u nizu od šest regionalnihn simpozijuma organizovanih na teritoriji bivše Jugoslavije održan je u Zagrebu. Ovaj simpozijum se razlikovao od prethodnih jer se nije bavio uopštenom prezentacijom MKSJ, već se usredsredio na jedan poseban aspekt rada Međunarodnog suda – poziciju žrtve. Tokom ove dvodnevne konferencije razgovarano je o ulozi žrtava pred MKSJ i problemima s kojima se suočavaju u vezi sa svedočenjem pred Međunarodnim sudom.

Partneri u organizovanju ovog simpozijuma su bili Hrvatski helsinški odbor a omogućio ga je Fond za mir i stabilnost Ministarstva spoljnih poslova Danske

> pravnici, psiholozi, aktivisti nevladinih organizacija, predstavnici političkih partija, međunarodnih organizacija i medija

21. jul, Dubrovnik, Hrvatska

Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj na Letnjoj školi ljudskih prava

Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj i Viši pravni savetnik Tužilaštva bili su predavači na Letnjoj školi ljudskih prava organizovanoj u Hrvatskoj. Jedan ceo dan, u sklopu ovog dvonedeljnog kursa, bio je posvećen MKSJ. Viši pravni savetnik Tužilaštva je održao obimno predavanje o ustanovljenju Međunarodnog suda, njegovom pravnom sistemu i organizacionoj strukturi. Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj održao je prezentaciju o Outreach programu MKSJ. U isto vreme polaznici škole su pozvani da predlože nove metode za približavanje rada MKSJ lokalnim zajednicama u regionu.

Ovu letnju školu je organizovala Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava

> 16 najboljih studenata sa četri pravna fakulteta u Hrvatskoj

2. jul, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Seminar “Lokalne nevladine organizacije u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini i njihova vizija mehanizama za pravdu u tranziciji”

Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj prisustvovao je seminaru pod nazivom “Lokalne nevladine organizacije u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini i njihova vizija mehanizama za pravdu u tranziciji” koji je organizovan u Sarajevu. Ovaj seminar predstavlja krunu istraživačkog projekta dvoje studenata Univerziteta Tufts. Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj je održao predavanje Savetodavnom odboru ovog istraživačkog projekta i nekolicini aktivista nevladinih organizacija i novinara o ciljevima i aktivnostima Outreach programa MKSJ.

Ovaj seminar su organizovali Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu  u saradnji sa Centrom za obrazovanje za javne rasprave i međunarodno građanstvo (Education for Public Inquiry and International Citizenship - EPIIC Centre) Univerziteta Tufts  

> predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, članovi Savetodavnog odbora ovog istraživačkog projekta, novinari, predstavnici nevladinih organizacija

30. jun – 1. jul, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Simpozijum "MKSJ: činjenice i modeli saradnje"

Drugi u nizu od šest simpozijuma MKSJ ogranizovanih na području bivše Jugoslavije održan je u Banjaluci, u Bosni i Hercegovini. Tokom ovog dvodnevnog simpozijuma učesnici su upoznati s MSKJ: dobili su pregled ustanovljenja, strukture i organizacije Međunarodnog suda kao i primenjivog prava i sudske prakse.

Ovaj simpozijum je organizovan u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske, a omogućen zahvaljujući Fondu za mir i stabilnost Ministarstva inostranih poslova Danske

> pravnici, predstavnici vlasti i medija, predstavnici nevladinih organizacija iz  Republike Srpske

22-27. jun, Zagreb, Hratska

Video “Pravda na delu”

Šef službe za specijalne projekte Međunarodnog suda, predstavnik Službe za audio-vizuelnu podršku i jedan stažista iz Outreach programa posetili su Hrvatsku da bi snimili materijal za video u produkciji Outreach programa MKSJ “Pravda na delu”. Zakazani su intervjui s predsednikom Hrvatske, ministrom pravde, dva advokata i grupom studenata prava iz Zagreba.

Ovu aktivnost je organizovao Outreach

> šira javnost

19-20. maj, Podgorica, Crna Gora, Savezna Republika Jugoslavija

Simpozijum "MKSJ: činjenice i modeli saradnje"

Prvi u nizu od šest nacionalnih simpozijuma MKSJ organizovanih na području bivše Jugoslavije održan je u Podgorici. Ova dvodnevna konferencija je učesnicima omogućila da se upoznaju s MKSJ, steknu pregled opštih informacija o MKSJ: ustanovljenju, i organizacionoj strukturi Međunarodnog suda kao i primenjivom pravu i sudskoj praksi.

Ovaj simpozijum je organizovan u saradnji s Centrom za demokratiju i ljudska prava  (CEDEM), a omogućen zahvaljujući Fondu za mir i stabilnost Ministarstva inostranih poslova Danske

> 80 pravnika, zvaničnika vlasti, predstavnici medija i nevladinih organizacija iz Crne Gore

 

8-9. maj, Opatija, Hrvatska

Međnarodni simpozijum u Opatiji, Hrvatska

Međunarodni simpozijum pod nazivom “Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju” održan je u Opatiji. Cilj ovog simpozijuma je bio da se međunarodnim stručnjacima  i onima iz Hrvatske, predstavnicima MKSJ i političarima i zvaničnicima Vlade Hrvatske omogući jedan neformalni forum na kojem bi mogli razgovarati o pravnim, moralnim i političkim aspektima rada Međunarodnog suda, s posebnim osvrtom na saradnju Hrvatske s MKSJ.

Ovaj simpozijum je organizovan u saradnji Hrvatskog pravnog centra  i Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

> 200 političara i zvaničnika Vlade, naučnici, pravnici, sudije, tužioci, predstavnici nevladinih organizacija, novinari i studenti, deset predstavnika iz BiH i SRJ i deset predstavnika  međunarodnih organizacija

16-17. april, Budva, Crna Gora, Savezna Republika Jugoslavija

Škola ljudskih prava Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Predstavnik Outreach programa u Saveznoj Republici Jugoslaviji prisustvovao je Seminaru o ljudskim pravima u Budvi i održao opštu prezenataciju o radu MKSJ i ilustrovao razne proceduralne mehanizme uz pomoć konkretnih primera (predmet Aleksovski). Nakon prezentacije je usledila živa diskusija, a ovaj događaj je pobudio značajnu pažnju lokalnih medija.

Ovaj seminar je organizovala nevladina organizacija iz Podgorice Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) uz pomoć Ministarstva inostranih poslova Danske

> pravnici i aktivisti nevladinih organizacija, odabrana grupa studenata prava iz država bivše Jugoslavije, predstavnici sredstava javnog informisanja

31. mart, Osijek, Hrvatska

Predavanje predstavnika Outreach programa u Osijeku

Predstavnik Outreach programa u Hrvatskoj posetio je Pravni fakultet u Osijeku i biblioteci fakulteta predao zbirku osnovnih pravnih dokumenata Međunarodnog suda. Tokom ove posete, predstavnik Outreach programa je govorio na okruglom stolu koji je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) iz Osijeka. Ovoj kratkoj prezentaciji o organizaciji i radu Međunarodnog suda prisustvovalo je 30 studenata –članova ELSA iz Hrvatske.

Ovo predavanje su organizovali Pravni fakultet iz Osijeka i ELSA u Hrvatskoj

> zvaničnici i studenti Pravnog fakulteta u  Osijeku, 20 studenata–predstavnika ELSA iz Osijeka i 10 predstavnika ELSA iz Zagreba

7. mart, Zagreb, Hrvatska

Seminar “Mogućnosti za branioce pred MKSJ ”

Predstavnik Kancelarije Outreach programa MKSJ u Hrvatskoj  učestvovao je na seminaru pod nazovom “Mogućnosti za branioce pred MKSJ”. Predstavnici Službe za pravnu pomoć i pitanja pritvora Međunarodnog suda govorili su na ovom seminaru posvećenom MKSJ i uopšteno o Međunarodnom sudu i konkretno o mogućnostima vezanim za rad branilaca.

Ovaj seminar je organizovan u saradnji Outreach programa MKSJ i Hrvatske odvjetničke komore

> 45 pravnika iz Hrvatske
3. mart, države u regionu bivše Jugoslavije Televizijski magazin agencije SENSE pod nazivom “Tribunal”

Novinska agencija SENSE je pokrenula petnaestominutni program na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku pod nazivom “Tribunal” koji se emituje jednom nedeljno. Ovaj program se šalje televizijskim stanicama u bivšoj Jugoslaviji na re-emitovanje. “Tribunal” pruža sedmični pregled postupaka u sudnicama uz dodatne manje materijale koji se bave pitanjima od interesa za Međunarodni sud. Outreach program je pružio znatnu pomoć i podržao ovu inicijativu.

Emitovanje ovog TV magazina je omogućila nezavisna Novinska agencija Sense, a omogućila Evropska Komisija

> šira javnost na području bivše Jugoslavije