Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2005.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

Decembar, razni gradovi, Bosna i Hercegovina

Često postavljena pitanja o MKSJ-u za TV seriju o ratnim zločinima

Predstavnik Programa Outreach u BiH odigrao je ključnu ulogu u produciranju 18 dvominutnih informativnih priloga ili odgovora na često postavljena pitanja o MKSJ-u, koji su emitovani na TV stanicama u BiH u okviru 18 epizoda TV serije o ratnim zločinima.

Predstavnik Programa Outreach u Bosni i Hercegovini osmislio je priloge i snimio ih zajedno sa nezavisnom produkcijskom kućom “XY Films” iz Sarajeva.

Nakon prvih osam priloga koji su snimljeni ranije, teme posljednjih deset priloga bile su: Odmjeravanje kazne, Sporazumi o krivici, Prava optuženih, Pretpostavka nevinosti/Van razumne sumnje, Zašto su neki počinioci optuženi, a drugi nisu, Hapšenje optuženih u bjekstvu, Žrtve i svjedoci, Svrha suđenja pred MKSJ-om, Trajanje pritvora i suđenja, i Program Outreach MKSJ-a.

Ovaj projekat su zajednički realizovali MKSJ i produkcijska kuća “XY Films” iz Sarajeva

> šira javnost u BiH

9. i 10. decembar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Predstavnica programa Outreach održala predavanje studentima političkih nauka

Američko udruženje pravnika – Pravna inicijativa za centralnu i istočnu Evropu (ABA CEELI) održala je simulaciju suđenja povodom obilježavanja Dana ljudskih prava. U ovom događaju su učestvovala 24 studenta prava i političkih nauka koji su igrali uloge sudija, tužilaca, odbrane, optuženih i svjedoka u predmetima ratnih zločina u sudnicama Okružnog suda u Beogradu.
Prije ovog događaja, predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG i Svetislav Rabrenović iz Nacionalnog savjeta za saradnju s MKSJ-om održali su 9. decembra predavanje studentima o sudskim postupcima pred MKSJ-om, uključujući ispitivanje i unakrsno ispitivanje svjedoka i iznošenje uvodnih i završnih riječi. 

Ove događaje su zajednički organizovali Američko udruženje pravnika – Pravna inicijativa za centralnu i istočnu Evropu, kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u Srbiji i Crnoj Gori i Nacionalni savjet Srbije za saradnju s MKSJ-om

> 24 studenta prava i političkih nauka iz Srbije

8. decembar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Obraćanje glavne tužiteljice MKSJ-a mladima u Beogradu

Inicijativa mladih za ljudska prava organizovala je konferenciju povodom obilježavanja Dana ljudskih prava. Glavna tužiteljica Carla Del Ponte bila je počasni gost na ovom događaju i tom prilikom se obratila mladima iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova, te uručila diplome grupi od deset “Javnih zastupnika pravde” koja je oformljena u okviru Inicijative mladih.
Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG bila je moderator diskusije na prethodnoj sesiji na kojoj su govorili glavni tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava u Srbiji Biljana Kovačević-Vučo, zamjenik direktora Inicijative mladih za ljudska prava Dragan Popović i Vesna Rakić-Vodinelić, direktorica Centra za unapređivanje pravnih studija. Konferenciju je otvorio ambasador Nizozemske g. Barend van der Heijden.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> predstavnici civilnog društva, deset “Javnih zastupnika pravde” Inicijative mladih za ljudska prava, mladi aktivisti, predstavnici medija

5. decembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Diskusija na TV Hayat

Predstavnik programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini gostovao je u jednosatnoj TV diskusiji koja se prenosila uživo na satelitskom programu TV Hayat. Tom prilikom je iznio pregled dostignuća MKSJ-a u 2005. godini i odgovarao na brojna pitanja koja su direktnim pozivima postavljali gledaoci iz Austrije, Njemačke, Danske, Švedske i drugih zemalja.

Ovu emisiju je organizovao TV Hayat

> šira javnost u Bosni i Hercegovini i bosanska dijaspora

4. decembar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Sastanak sa predstavnicima žrtava iz Grabovice

Predstavnik Programa Outreach MKSJ-au Bosni i Hercegovini susreo se sa Josipom Drežnjakom i Antom Marićem, predstavnicima udruženja “Grabovica 93” kako bi s njima razgovarao o oslobađajućoj presudi koja je 16. novembra izrečena Seferu Haliloviću, nakon medijskih izvještaja u kojima je ovo udruženje izrazilo nezadovoljstvo tom presudom. Predstavnik Programa Outreach je tom prilikom uručio primjerke nekih dokaznih materijala koji su izneseni na suđenju kao i štampani primjerak presude.

Ovaj sastanak su organizovali MKSJ i Udruženje “Grabovica 93”

> 2 predstavnika udruženja žrtava “Grabovica 93”  

3. decembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radionice za obuku

Predstavnik Programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini održao je predavanje na internoj radionici koju je organizovao Odsjek sudske uprave Suda BiH. Tom prilikom je iznio pregled rada Međunarodnog suda i detaljniji opis Odsjeka za organizaciju i podršku rada sudnica MKSJ-a.

 Ovaj događaj su organizovali MKSJ i Sud Bosne i Hercegovine

> Osoblje Odsjeka sudske uprave Suda Bosne i Hercegovine

2. decembar, Novi Pazar, Srbija i Crna Gora

Predstavnica Programa Outreach u SCG održala predavanje u Novom Pazaru

Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u Srbiji govorila je na javnoj panel diskusiji koju je u Novom Pazaru organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava SCG uz finansijsku podršku Savjeta Evrope.

Ovaj događaj je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore uz finansijsku podršku Savjeta Evrope

> oko 50 predstavnika i aktivista civilnog sektora sa područja Novog Pazara, predstavnici lokalnih medija

28. novembar – 2. decembar, Haag

Zastupnici pravde Inicijative mladih za ljudska prava u posjeti Haagu

Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) iz Beograda dovela je u Haag “Javne zastupnike i zastupnice pravde” koji su nedugo prije toga prošli obuku. Dvanaestero mladih iz SCG, koji su prva grupa zastupnika pravde YIHR-a, kao i nekoliko članova osoblja YIHR-a, održali su sastanke sa predstavnicima Međunarodnog suda i prisustvovali suđenjima. Posljednjeg dana posjete organizovana je radionica na kojoj su svi zastupnici pravde održali prezentacije i odgovarali na pitanja o radu Međunarodnog suda. Zastupnici pravde su na taj način pripremljeni da na radionicama, javnim panel diskusijama i drugim javnim događajima širom SCG drže predavanja o  radu Međunarodnog suda i o važnosti ostvarenja pravde za žrtve.

Ovu posjetu je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> 12 mladih iz SCG, prva grupa zastupnika pravde YIHR-a, osoblje YIHR-a

oktobar/novembar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Program Outreach objavio članke u pravnom časopisu o ratnim zločinima

Program Outreach je objavio dva članka u novom pravnom časopisu “Pravda u tranziciji” koji se bavi pitanjima ratnih zločina. Izdavač časopisa je Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, a primjerci časopisa biće podijeljeni zvaničnicima Vlade SCG, predstavnicima pravosuđa, diplomatske zajednice, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i akademske zajednice.  

U oktobru, Program Outreach je objavio članak o činjenicama koje su utvrđene pred Međunarodnim sudom o zločinima počinjenim u Srebrenici pozivajući se na presude izrečene u predmetima protiv Radislava Krstića, Dragana Obrenovića, Momira Nikolića i Dražena Erdemovića. Asistent Programa Outreach je 21. oktobra prisustvovao konferenciji za štampu na kojoj je predstavljen ovaj pravni časopis.

Članak objavljen u novembru bavio se radom Međunarodnog suda na istraživanju i suđenju u predmetima koji se odnose na zločine počinjene u Foči.
Činjenice o Srebrenici
Činjenice o Foči

Ovaj događaj je organizovala Pravda u tranziciji

> zvaničnici Vlade SCG, predstavnici pravosuđa, diplomatske zajednice i međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i akademske zajednice. 

novembar, Vareš, Bosna i Hercegovina

Žrtvama iz Vareša dostavljeni dokumenti o Rajićevom sporazumu o izjašnjavanju o krivici

Nakon što se Ivica Rajić potvrdno izjasnio o krivici 26. oktobra, predstavnik Programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini uspostavio je kontakte sa udruženjem bivših logoraša “23. oktobar” iz Vareša, među čijim članovima su i neke žrtve zločina za koje se Rajić izjasnio krivim. U koordinaciji sa Tužilaštvom MKSJ-a, kancelarija Programa Outreach u Sarajevu dostavila je udruženju sveobuhvatnu zbirku dokumenata na bosanskom, hrvatskom ili srpskom, uključujući primjerke izjave o krivici, činjenične osnove s dodacima, izmijenjene optužnice i relevantnih dijelova optužnice u predmetu Prlić i drugi. Jedan od ciljeva  tih kontakta bio je da se pobiju neke od pogrešnih predodžbi i negativne javne reakcije žrtava koje su se pojavile u medijima povodom ovog izjašnjavanja o krivici.

Ovaj događaj je organizovao MKSJ

> Udruženje bivših logoraša “23. oktobar”

novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Donacija MKSJ-a udruženju “Majke enklava Srebrenica i Žepa”

Donacija od 10 korištenih računara MKSJ-a uručena je “Majkama enklava Srebrenica i Žepa”, istaknutom udruženju žrtava iz Sarajeva. U pozadini ove uspješne donacije, kancelarija Programa Outreach u Sarajevu planira ostvariti kontakte s bošnjačkim, hrvatskim i srpskim udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini kako bi se osiguralo da sva zainteresovana udruženja imaju mogućnost da predaju molbe za donaciju korištene opreme.

Ovaj događaj je organizovala kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini

> Nevladina organizacija “Majke enklava Srebrenica i Žepa”

30. novembar, Zagreb, Hrvatska

Sastanak nevladinih organizacija koje se bave praćenjem lokalnih suđenja za ratne zločine

Četvrti sastanak nevladinih organizacija u Hrvatskoj koje se bave pitanjima ratnih zločina održan je 30. novembra. Nevladine organizacije koje prate lokalna suđenja za ratne zločine predstavile su svoj godišnji izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj tokom 2005. godine koji sadrži “ključne nalaze i preporuke”. Izvještaj je bio dosta obiman i ukazao je na niz problema. Sastanku je pored predstavnika OSCE-a, Pravosudne akademije, Centra za rehabilitaciju žrtava torture i drugih, prisustvovao i zamjenik glavnog državnog tužioca.

Ovaj događaj su zajednički organizovali Centar za ljudska prava i Documenta iz Zagreba

> zamjenik glavnog državnog tužioca, predstavnici OSCE-a, Pravosudne akademije, Centra za rehabilitaciju žrtava torture, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ratnih zločina

17-18. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predavanje najistaknutijim bosanskim novinarima o načinima istraživanja događaja pred MKSJ-om

Predstavnik Programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini govorio je na konferenciji pod nazivom “10 godina od Dejtona: Izvještavanje o ratnim zločinima”. Ovaj događaj je okupio 20 najistaknutijih urednika i novinara iz Bosne i Hercegovine, kao i nekoliko gostiju iz Hrvatske i SCG. Cilj prezentacije bio je da se ilustruje na koji način se mogu upotrijebiti postojeći javni izvori kako bi se iskoristilo bogatstvo informacija koje su iznesene u postupcima pred Međunarodnim sudom.
Glasnogovornica Tužilaštva Florence Hartmann takođe je govorila na konferenciji, uključivši se u višesatnu diskusiju s učesnicima putem video veze iz Haaga.

Ovaj događaj je organizovao Mediacentar iz Sarajeva

> 20 najistaknutijih urednika i novinara iz Bosne i Hercegovine i nekoliko predstavnika medija iz Hrvatske i SCG

16. novembar, Štokholm, Švedska

Predstavljanje Programa Outreach MKSJ-a na okupljanju povodom obilježavanja ljudskih prava u Švedskoj

Predstavnik Programa Outreach MKSJ-a u Bosni i Hercegovini održao je predavanje o radu Programa Outreach MKSJ-a u Štokholmu na MR-dagarna, danima ljudskih prava koji se jednom godišnje održavaju u Švedskoj. Težište izlaganja bilo je na seriji konferencija pod nazivom “Približavanje MKSJ-a zajednicama u Bosni i Hercegovini”. Ovo predavanje bilo je dio dvosatnog seminara o pomirenju i pravdi na Balkanu, koji je organizovao Švedski helsinški komitet za ljudska prava. Švedski helsinški komitet ima kancelariju u Beogradu i vrlo je aktivan na projektima koji se tiču tranzicijske pravde.

Ovaj događaj je organizovao Švedski helsinški komitet za ljudska prava

> predstavnici nevladinih organizacija za ljudska prava

10-11. novembar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Posjeta predsjednika MKSJ-a Beogradu

Odlazeći predsjednik Međunarodnog suda Theodor Meron posjetio je Beograd i održao sastanke sa ministrom pravde SCG Zoranom Stojkovićem, premijerom Vojislavom Koštunicom, ministrom za ljudska i manjinska prava i direktorom Nacionalnog savjeta za saradnju s Međunarodnim sudom Rasimom Ljajićem,  ministrom odbrane Zoranom Stankovićem i ambasadorom SAD Michaelom Poltom. Predsjednik Meron se nakon sastanka sa premijerom Koštunicom obratio medijima. Svi  mediji u Srbiji su prenijeli njegovu izjavu u kojoj je naglasio važnost hapšenja optuženog pred MKSJ-om Ratka Mladića i istakao da su zločini za koje se tereti u suprotnosti sa herojskom tradicijom srpskog naroda.

Ovaj događaj je organizovao MKSJ

> Zoran Stojković, Vojislav Koštunica, Rasim Ljajić, Zoran Stanković, Michael Polt, šira javnost SCG

10. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija o tranzicijskoj pravdi u Sarajevu

Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN) organizovala je jednodnevnu konferenciju pod nazivom “U potrazi za pravdom – pregled dostignuća tranzicije pravde u Bosni i Hercegovini”. S obzirom da glavna tužiteljica MKSJ-a Carla Del Ponte nije bila u mogućnosti da prisustvuje konferenciji, njen govor je pročitao šef Istražnog odjela Tužilaštva MKSJ-a Patrick Lopez-Terres. Kancelarija Programa Outreach u Sarajevu podijelila je učesnicima konferencije materijale s osnovnim podacima o MKSJ-u i štampane primjerke tužiteljicinog govora.
Ovim događajem je završen jednogodišnji projekat BIRN-a koji je, između ostalog, uključivao obuku novinara za izvještavanje o ratnim zločinima i predavanja o Vijeću za ratne zločine Suda BiH za predstavnike civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Program Outreach MKSJ-a dao je značajan doprinos ovom projektu tokom godine.

Ovaj događaj je organizovala Balkanska istraživačka novinarska mreža (BIRN)

> oko 150 predstavnika udruženja žrtava, političari, pravnici i naučnici iz Bosne i Hercegovine, međunarodni posmatrači

2. novembar, Haag

Posjeta studenata iz cijele bivše Jugoslavije MKSJ-u

Program Outreach MKSJ-a primio je u posjetu grupu studenata novinarstva i političkih nauka iz cijele bivše Jugoslavije. Jednodnevna posjeta je uključivala predavanja viših službenika Outreacha, Tužilaštva, odbrane i novinske agencije SENSE, prisustvo redovnoj sedmičnoj konferenciji za štampu i praćenje suđenja.  

Ovu posjetu je organizovao Forum evropskih studenata novinarstva (FEJS), Sarajevo

> 74 studenata novinarstva i političkih nauka iz Makedonije, Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije

27. oktobar, Vranje, Srbija i Crna Gora

Javna debata u Vranju u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava

Predstavnica Programa Outreach u SCG učestvovala je u javnoj debati o radu Međunarodnog suda koja je održana u Vranju, na jugu Srbije, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR). Predstavnica programa Outreach govorila je o predmetima Međunarodnog suda koji se tiču najtraženijih optuženih u bjekstvu – Ante Gotovine, Ratka Mladića i Radovana Kradžića. U publici su bili novinari i predstavnici nevladinih organizacija iz Vranja, Leskovca i okolnih područja. Programski direktor YIHR-a Radovan Kupres takođe je govorio prisutnima o radu njegove organizacije.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> predstavnici medija i nevladinih organizacija iz Vranja, Leskovca i okolnih područja

14-15. oktobar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Seminar za Zastupnike pravde Inicijative mladih o MKSJ-u

Predstavnica Programa Outreach u SCG učestvovala je na seminaru koji je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava s ciljem da se obuči grupa mladih da govori o radu Međunarodnog suda, lokalnih sudova za ratne zločine i o važnosti ostvarenja pravde za žrtve. 
Predstavnica Programa Outreach je prisustvovala prezentacijama 10 javnih zastupnika pravde o radu Međunarodnog suda u brojnim predmetima, uključujući suđenja za zločine počinjene u Prijedoru, Foči i na Kosovu. Zastupnici pravde su pokazali zavidno umijeće u istraživanju i predstavljanju rada Međunarodnog suda.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> Grupa zastupnika pravde Inicijative mladih

12-14. oktobar, Haag

Posjeta iz Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini  MKSJ-u

Voditeljica OSCE-ovog Tima za praćenje suđenja u Bosni i Hercegovini posjetila je MKSJ. Jednodnevni program sastojao se od sastanaka s predstavnicima Sudskih vijeća i Sekretarijata.

Ovaj događaj je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini

> Voditeljica OSCE-ovog Tima za praćenje suđenja u Bosni i Hercegovini

12. oktobar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Predavanje predstavnice Programa Outreach u SCG novinarima iz BiH

Predstavnica Programa Outreach u Srbiji govorila je novinarima iz BiH o percepciji Međunarodnog suda u medijima u Srbiji i o odnosu između Međunarodnog suda i lokalnih sudova.  Ambasada SAD u Beogradu u saradnji s Ambasadom SAD u Sarajevu organizovala je posjetu deset novinara iz Bosne i Hercegovine Beogradu. Cilj ove posjete bio je da se novinari upoznaju s naporima Srbije na procesuiranju ratnih zločina.

Ovaj događaj su organizovale Ambasada SAD u Beogradu i Ambasada SAD u Sarajevu

> 10 novinara iz BiH

9-10. oktobar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Posjeta sekretara MKSJ-a Beogradu

Sekretar MKSJ-a Hans Holthuis bio je u Beogradu gdje se sastao sa zvaničnicima Tužilaštva za ratne zločine i Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sa kojima je razgovarao o statusu istraga i predmeta. Sekretar se sastao i sa ministrom za ljudska i manjinska prava i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Međunarodnim sudom Rasimom Ljajićem, zvaničnicima UN-a, OSCE-a i Savjeta Evrope, kao i sa izvršnim direktorom Fonda za humanitarno pravo Natašom Kandić i direktorom Međunarodne krizne grupe za Srbiju. Između ostalog, razgovaralo se o statusu suđenja za ratne zločine i izgledima za hapšenje optuženih pred MKSJ-om.

Ovaj događaj je organizovao MKSJ

> zvaničnici Tužilaštva za ratne zločine i Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, ministar za ljudska i manjinska prava i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s MKSJ-om, zvaničnici UN-a, OSCE-a i Savjeta Evrope, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo i direktor Međunarodne krizne grupe za Srbiju

7. oktobar, Beograd, Srbija i Crna Gora

“Zločin i kazna: procesi pred domaćim sudovima”  

Predstavnica Programa Outreach u SCG govorila je 7. oktobra na konferenciji za štampu o lokalnim suđenjima za ratne zločine. Na konferenciji je promovisana nova publikacija Nacionalnog savjeta za saradnju s MKSJ-om pod nazivom “Zločin i kazna: procesi pred domaćim sudovima”. Na konferenciji su govorili i ministar za ljudska i manjinska prava  i predsjednik Nacionalnog savjeta Rasim Ljajić, predsjednik Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i autor knjige Milan Simić. Predstavnica Programa Outreach govorila je o podršci Međunarodnog suda lokalnim suđenjima za ratne zločine i o važnosti nastavka napora na ostvarenju pravde za žrtve.   

Ovaj događaj je organizovao Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om

> vladini zvaničnici i aktivisti civilnog društva, predstavnici medija, političari

4-6. oktobar, Haag

Posjeta glasnogovornice Vijeća za ratne zločine iz Beograda MKSJ-u  

Program Outreach MKSJ-a ugostio je Ivanu Ramić, glasnogovornicu Sekretarijata i sudskih vijeća Vijeća za ratne zločine u Beogradu. Trodnevni program je uključivao sastanke sa Službom za komunikacije MKSJ-a, Službom za žrtve i svjedoke, obilazak sudnice 1 i sastanak sa glasnogovornicom Tužilaštva.

Ovu posjetu je organizovala Misija OSCE-a u Srbiji i Crnoj Gori i Okružni sud u Beogradu

> glasnogovornica Sekretarijata i sudskih vijeća Vijeća za ratne zločine u Beogradu

29-30. septembar, Haag

Radna posjeta službenika Informatičkog odjeljenja Vijeća za ratne zločine iz Beograda

Dva službenika Informatičkog odjeljenja Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu posjetila su MKSJ. Dvodnevni program je uključivao prisustvo na suđenjima i predavanja o sljedećim temama: sistem emitiranja s kašnjenjem, pristup dokumentima MKSJ-a, sudska baza podataka (JDB), razmjena dokumenata između Vijeća za ratne zločine i MKSJ-a, pitanja bezbjednosti, Služba za jezičke i konferencijske usluge Međunarodnog suda (CLSS).

Ovu posjetu su organizovali Misija OSCE-a u SCG i Okružni sud u Beogradu

> dva službenika Informatičkog odjeljenja Vijeća za ratne zločine iz Beograda  

28. septembar, Negotin, Srbija i Crna Gora

Inicijativa mladih organizovala radionicu u Negotinu

Predstavnica Programa Outreach u SCG bila je u Negotinu u istočnoj Srbiji, na radionici kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija za ljudska prava. O ovom događaju su izvjestile obje televizijske stanice u Negotinu.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> mladi aktivisti za ljudska prava, šira javnost u Negotinu

22. septembar, Haag

Gradonačelnici, predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i organizacija mladih iz Hrvatske

Velika grupa gradonačelnika, predstavnika nevladinih organizacija i organizacija mladih iz Hrvatske posjetila je MKSJ. Zamjenica koordinatora Programa Outreach održala je predavanje o radu MKSJ-a, nakon čega je uslijedila sesija sa pitanjima i odgovorima i prisustvovanje suđenjima.

Ovu posjetu je organizovao IKV (Međucrkveno mirovno vijeće)

> 45 učesnika – gradonačelnici, predstavnici nevladinih organizacija i organizacija mladih iz Hrvatske  

21. septembar, Jagodina, Srbija i Crna Gora

Radionica Inicijative mladih u Jagodini

Predstavnica Programa Outreach u SCG govorila je podmlatku političkih stranaka u Srbiji u Jagodini. Učesnici ovog događaja znali su jako malo o radu Međunarodnog suda na istraživanju i krivičnom gonjenju u vezi sa zločinima počinjenim nad srpskim žrtvama. Predstavnica Programa Outreach govorila je o optužnicama MKSJ-a protiv Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača za zločine počinjene tokom i nakon operacije Oluja, o optužnici protiv šest visokih zvaničnika za etničko čišćenje zapadne BiH, o predmetu Čelebići i o predmetu protiv osuđenog Darija Kordića. Govorila je i o optužnici MKSJ-a protiv Milana Lukića, Sredoja Lukića i Mitra Vasiljevića. Predstavnica Programa Outreach dala je i jednosatni intervju koji je uživo emitovan  u udarnom terminu na TV Paraćin, koja se emituje na tom području.  

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> podmladak političkih stranaka u Jagodini, šira javnost u Jagodini

8. septembar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Događaj povodom obilježavanja 60. godišnjice osnivanja Ujedinjenih Nacija u Skupštini SCG

Predstavnik programa Outreach u SCG prisustvovao je događaju povodom obilježavanja 60-godišnjice osnivanja UN-a koji je održan 8. septembra u Skupštini SCG. Domaćin događaja je bila Kancelarija stalnog koordinatora UN-a, a među prisutnima su bili brojni ugledni govornici koji su govorili o kapacitetima UN-a da se suoči sa izazovima nadolazećeg desetljeća. Ministar vanjskih poslova Vuk Drašković, ministar odbrane Prvoslav Davinić, i vršilac dužnosti stalnog koordinatora UN-a Ann-Lis Svenson obratili su se prisutnim ambasadorima i šefovima međunarodnih organizacija.

Ovaj događaj je organizovala Kancelarija stalnog koordinatora UN-a

> ambasadori stranih država u Srbiji, predstavnici međunarodnih organizacija, mediji 

 

24. avgust, Beograd, Srbija i Crna Gora

Program Foruma za jugoistočnu Evropu o Karadžiću

Predstavnica programa Outreach u SCG učestvovala je u televizijskoj debati o Radovanu Karadžiću, optuženim pred MKSJ-om. Predstavnica Programa Outreach naglasila je važnost prebacivanja Karadžića na Međunarodni sud i dala je pregled vrlo ozbiljnih optužbi za koje se on tereti. U debati su između ostalog učestvovali predstavnici Demokratske stranke (DS), Demokratske stranke Srbije (DSS), te dopisnici magazina Vreme i Der Standard. Ovaj program je  producirao Forum za jugoistočnu Evropu sa sjedištem u Švicarskoj, koji je producirao niz sličnih programa. Emisija je emitovana na beogradskoj TV stanici Studio B.

Ovu debatu je producirao Forum za jugoistočnu Evropu

> šira javnost u Srbiji

17. avgust, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predstavnik Programa Outreach govori na konferenciji o pomirenju

Predstavnik programa Outreach u BiH govorio je u Sarajevu na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Putevi pomirenja i globalna ljudska prava”, koju je organizovao Institut za globalizam (Univerzitet RMIT iz Melburna) u partnerstvu sa Misijom UNDP-a u BiH. U pitanju je bila međunarodna konferencija sa fokusom na BiH, a prisutni su bili uglavnom predstavnici međunarodne zajednice.  
Predstavnik Programa Outreach je ukratko iznio glavne argumente u korist tvrdnje da MKSJ može imati pozitivan učinak na pomirenje u BiH i govorio o faktorima koji ograničavaju ulogu Međunarodnog suda u procesu pomirenja.

Ovaj događaj su zajednički organizovali Institut za globalizam (Univerzitet RMIT iz Melburna) i Misija UNDP-a u BiH

> predstavnici međunarodnih organizacija u BiH, mediji

8. avgust, Vitez, Bosna i Hercegovina

Udruženju žrtava pružene informacije o Bralovom potvrdnom izjašnjavanju o krivici

Predstavnik Programa Outreach u BiH sastao se u Vitezu sa g. Sadikom Trakom, predsjednikom lokalnog udruženja porodica nestalih. Obavijestio je g. Traku o najnovijim dešavanjima u predmetu protiv Miroslava Brala i predao mu više primjeraka Sporazuma o krivici, izmijenjene optužnice i činjenične osnove, kako bi ih podijelio dalje ljudima u Ahmićima i drugim mjestima.
Gospodinu Traki je za potrebe kancelarije Udruženja uručena i obimna zbirka presuda, saopštenja za javnost i podataka koji se tiču predmeta u vezi sa zločinima počinjenim u Lašvanskoj dolini.

Ovaj događaj je organizovala Kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u BiH

> predsjednik Udruženja porodica nestalih iz Viteza, predstavnici drugih udruženja žrtava

4. avgust, Beograd, Srbija i Crna Gora

Predstavnica Programa Outreach govorila na konferenciji o pomirenju

Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG govorila je na konferenciji za štampu koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda u znak sjećanja na žrtve zločina koji su počinjeni tokom i nakon operacije Oluja. Dvije žrtve operacije Oluja govorile su o posljedicama s kojima se suočavaju deset godina nakon što su protjerani iz svojih domova.  Na konferenciji su govorili i predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava i udruženja žrtava.  

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> nevladine organizacije, predstavnici civilnog društva i medija

3. avgust, Pančevo, Srbija i Crna Gora

10 godina nakon operacije Oluja:  predstavnica MKSJ-a posjetila izbjeglički centar

Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG posjetila je izbjeglički centar u Pančevu u kom su smještene žrtve zločina počinjenih tokom i nakon operacije  Oluja. Cilj posjete bilo je obilježavanje desetogodišnjice tih zločina. Predstavnica Programa Outreach je razgovarala sa brojnim žrtvama o optužnicama Međunarodnog suda protiv generala Hrvatske vojske Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača. Prisutni su bili i ministar za ljudska i manjinska prava Rasim Ljajić i komesar za izbjeglice Dragiša Dabetić. 

Ovaj događaj je organizovala Kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u Srbiji i Crnoj Gori

> izbjeglice u izbjegličkom centru u Pančevu

22. jul, Zrenjanin, Srbija i Crna Gora

Skupština opština Zrenjanin pokrovitelj javne tribine o Srebrenici

Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG učestvovala je u javnoj tribini o Srebrenici koju je organizovala Skupština opština grada Zrenjanina. To je prvo vladino tijelo u SCG koje je organizovalo i bilo domaćinom događaja u znak sjećanja na žrtve Srebrenice. Osim predstavnice Programa Outreach, na ovom događaju su govorile i dvije predstavnice nevladine organizacije Majke Srebrenice i Žepe iz Sarajeva i predstavnice nevladine organizacije  Žene u crnom. Posjećenost je bila velika, a u publici se nalazilo i nekoliko članova nacionalističke organizacije “Obraz”, koji su se na pozitivan način uključili u diskusiju.

Ovaj događaj je organizovala Skupština opština Zrenjanina

> šira javnost u Zrenjaninu, lokalne vlasti, predstavnici nevladinih organizacija  

21. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Susret predstavnika Programa Outreach u BiH sa žrtvama iz Prijedora

Prvi opipljivi rezultat saradnje između Programa Outreach i Mreže za podršku Suda BiH bila je posjeta predstavnika Programa Outreach u BiH Prijedoru gdje se 21. jula sastao sa preživjelim logorašima iz Prijedora, uključujući i predstavnike nekoliko udruženja žrtava i sedam nekadašnjih svjedoka pred MKSJ-om. Predstavnik Programa Outreach upoznao je prisutne sa nedavnom odlukom Vijeća za prosljeđivanje MKSJ-a da se predmet Mejakić i drugi proslijedi vlastima BiH. Uslijedila je diskusija po mnogim pitanjima u vezi s prebacivanjem predmeta s MKSJ-a na Sud BiH, funkcionisanjem Vijeća za ratne zločine u Sarajevu kao i opšte kritike i pohvale na račun rada MKSJ-a.  

Ovaj sastanak je organizovala Kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u BiH

> Preživjeli logoraši iz Prijedoru, predstavnici udruženja žrtava, sedam bivših svjedoka pred MKSJ-om

20. jul, Zagreb, Hrvatska

Koordinacijski sastanak nelvadinih organizacija iz Hrvatske

Treći koordinacijski sastanak nevladinih organizacija u Hrvatskoj koje se bave pitanjima ratnih zločina održan je 20. jula. Sastanak je bio fokusiran na pitanja zaštite svjedoka. Osim predstavnika nevladinih organizacija iz Zagreba, Osijeka, Vukovara, Karlovca i Pule, sastanku su prisustvovali i predstavnici međunarodnih institucija.

Ovaj događaj je organizovan od strane hrvatskih NVO-a

> predstavnici nevladinih organizacija iz Hrvatske, predstavnici OESC-a, Programa pomoći prekomorskih tužilaštava Ministarstva pravde SAD-a (ABA CEELI), Ambasade SAD u Zagrebu, Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP)

19. jul, Beograd, Srbija i Crna Gora

Izvještavanje medija u Srbiji o ratnim zločinima

Predstavnica Programa Outreach MKSJ-a u SCG prisustvovala je konferenciji za štampu o izvještavanju medija u Srbiji o ratnim zločinima. Tužilaštvo za ratne zločine sazvalo je ovu konferenciju kako bi predstavilo rezultate izvještaja koji je sačinila firma Ebart Consulting. U tom izvještaju se navodi da se broj medijskih izvještaja o ratnim zločinima dramatično povećao u periodu nakon objavljivanja video snimka koji prikazuje kako pripadnici jedinice Škorpioni ubijaju šest zarobljenih bosanskih Muslimana.

Ovaj događaj je organizovalo Tužilaštvo za ratne zločine

> predstavnici medija i stručnjaci

12-14. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna konferencija “Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995. – pouke budućim generacijama”

U Sarajevu je održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995. – pouke budućim generacijama”.
Iako se konferencija održavala u izrazito političkoj atmosferi, izloženi su brojni interesantni referati koji su pokušali da rasvijetle dešavanja u Srebrenici sa različitih aspekata.
Predstavnik programa Outreach je prisustvovao konferenciji u svojstvu posmatrača i publici je tom prilikom podijelio veliki broj dokumenata MKSJ-a, kao i multimedijalnih CD-a koje je pripremio Program Outreach MKSJ-a o predmetima Međunarodnog suda koji se tiču Srebrenice.  
Predstavnik i asistent programa Outreach u BiH dali su kratak prikaz MKSJ-a i Programa Outreach grupi predstavnika Odsjeka za  holokaust i zločine genocida, Danskog instituta za međunarodne studije, koji su takođe prisustvovali konferenciji.

Ovaj događaj je organizovao Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom Sjeverne Karoline.

>oko 200 vodećih bosansko-hercegovačkih i međunarodnih stručnjaka i naučnika

13. jul, Konjic, Bosna i Hercegovina

Panel diskusija u Konjicu

Predstavnik Programa Outreach u BiH govorio je na panel diskusiji koja je održana u Konjicu nakon prikazivanja filma "Slijepa pravda", u okviru konferencije “Demokratija i ljudska prava u multietničkim društvima”. Na konferenciji, koja je organizovana u saradnji sa nekoliko evropskih akademskih institucija i fondacija, okupilo se nekoliko desetina međunarodnih  naučnika, kao i grupica stanovnika Konjica. Nakon prikazivanja filma uslijedila je intenzivna diskusija. Na konferenciji su podijeljeni materijali MKSJ-a, uključujući multimedijalne CD-e koje je pripremio Program Outreach MKSJ-a u predmetu Čelebići.

Ovaj događaj je organizovao Institut za jačanje demokratije u Bosni i Hercegovini  

> međunarodni naučnici, lokalno stanovništvo Konjica

12-13. jul, Haag

Radna posjeta predstavnika pravosuđa Srbije

Dvodnevni program je uključivao prisustvo suđenjima, obilazak i predstavljanje sudnice; vođenje toka predmeta, pristup dokumentima; pregled zločina, oblika odgovornosti i oblika udruživanja; perspektiva sudskih vijeća – korištenje i ocjenjivanje dokaza, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti; odnosi s javnošću i Outreach.

Ovaj događaj je organizovao Nacionalni centar za državne sudove (NCSC)

> 25 predstavnika srbijanskog pravosuđa i 2 predstavnika NCSC

12. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Mreža za podršku Sudu BiH

Predstavnik Programa Outreach u BiH održao je sastanak sa koordinatorima nevladinih organizacije koje čine Mrežu podrške Sudu BiH. Ovi aktivisti i njihove organizacije treba da djeluju kao spona između Suda BiH  s jedne strane i žrtava i civilnog društva s druge strane. Predstavnik Programa Outreach kratko je upoznao prisutne sa radom MKSJ-a, fokusirajući se na pitanje prebacivanja predmeta domaćim sudovima.    
Mrežu podrške Sudu BiH trenutnu u ovoj početnoj fazi čine četiri nevladinih organizacija iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Prijedora i trenutno su najbolje uvezani sa bošnjačkim udruženjima žrtava. Očekuje se da će se Mreža podrške proširiti u narednim mjesecima  kako bi pokrila više područja i udruženja žrtava u BiH.

Ovaj događaj su zajednički organizovali MKSJ i Mreža podrške Sudu BiH

> koordinatori nevladinih organizacija koje čine Mrežu podrške Suda BiH, predstavnici nevladinih organizacija iz BiH

11. jul, Srebrenica, Bosna i Hercegovina

Govor predsjednika Merona na komemoraciji u Srebrenici

Dana 11. jula, predsjednik MKSJ-a sudija Theodor Meron u Potočarima je prisustvovao ceremoniji povodom obilježavanja 10-godišnjice genocida u Srebrenici i sahrani  610 žrtava genocida koje su identifikovane tokom protekle godine. Predsjednik Meron je bio jedan od sedam visokih zvaničnika koji su se obratili prisutnima kojih je bilo između 30 i 40 hiljada. Nakon što je predsjednik Meron ponovio riječi Žalbenog vijeća MKSJ-a kojima je Vijeće nedvosmisleno izjavilo da masakr počinjen u Srebrenici predstavlja genocid uslijedile su spontane ovacije. Ceremonija je u cijelosti emitovana uživo na nekoliko stanica u BiH i u Srbiji, a dijelovi govora predsjednika Merona preneseni su u dnevnicima nekoliko vodećih TV stanica.

Organizaciju ove posjete pomogla je Kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u BiH.

> 30-40 hiljada prisutnih na komemoraciji u Srebrenici

6. jul, Kraljevo, Srbija i Crna Gora

Radionica Inicijative mladih u Kraljevu

Predstavnica Programa Outreach u SCG učestvovala je na radionici za mlade i Kraljevu, gradu u središnjoj Srbiji. Prisutno je bilo 30 mladih, pripadnika raznih političkih stranaka u Srbiji, uključujući tri predstavnika Srpske radikalne stranke (njih dvoje je došlo u majicama s likom Vojislava Šešelja, koji je optužen pred MKSJ-om). Na događaju su govorili i  Ivana Ramić, glasnogovornica Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, i Benudin Hodžić, sin jedne od 16 muslimanskih žrtava iz Sjeverina koje su 1993. ubili Milan Lukić, optužen pred MKSJ-om, i pripadnici njegove paravojne jedinice. Predstavnica Programa Outreach je opisala napore Međunarodnog suda  da se pred lice pravde izvedu počinioci zločina nad Srbima, o čemu većina prisutnih nije znala ništa. Nakon što je Benudin Hodžić ispričao o tome šta se dogodilo njegovom ocu i pokazao fotografije žrtava koje su mučene, u publici je zavladao muk. Jedna od članica Srpske radikalne stranke, koja je nosila majicu sa Šešeljevim likom, napustila je prostoriju u suzama. Kada se vratila, na sebi više nije imala tu majicu.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> 30 mladih aktivista iz različitih političkih stranaka

4-6. jul, Haag

Radna posjeta sudija i tužilaca iz Hrvatske

Trodnevni program je uključivao prisustvo na suđenjima i sljedeća predavanja i aktivnosti: primjena materijalnog i procesnog prava na MKSJ-u; prikupljanje i korištenje dokaznog materijala – metode i tehnike; iz perspektive sudija – ocjena dokaznog materijala; rad sa svjedocima; pristup dokumentima MKSJ-a; okrugli sto sa tužiocima; mediji i prebacivanje predmeta u skladu s pravilom 11 bis.

Ovu posjetu je organizovao ABA CEELI

> predstavnici pravosuđa Hrvatske

5. jul, Beograd, Srbija i Crna Gora

Okrugli sto o ratnim zločinima u organizaciji Nacionalnog savjeta za saradnju s MKSJ-om

Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om organizovao je 5. jula okrugli sto na temu “Ratni zločini—Pravda—Suđenja—Pomirenje”. Među govornicima su bili  ministar za ljudska i manjinska prava i predsjednik nacionalnog savjeta za saradnju Rasim Ljajić, ministar odbrane Prvoslav Davinić, savjetnik predsjednika Srbije, Jovan Simić, i pravoslavni svećenik Bigović. Svi su iznijeli uopštene izjave o važnosti izvođenja pred lice pravde svih počinilaca ratnih zločina. Atmosfera je 'živnula' nakon komentara Sime Spasića, predsjednika Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji.

Ovaj događaj je organizovao Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om

> viši vladini zvaničnici i predstavnici vodećih nevladinih organizacija

1. jul, Beograd, Srbija i Crna Gora

Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om domaćin konferencije o pravima optuženih

Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om bio je domaćin jednodnevne konferencije u Beogradu pod nazivom “Prava optuženih pred MKSJ-om i domaćim sudovima.” Konferencija je okupila pravne stručnjake iz cijele regije. Cilj konferencije je bio da se javnosti u Srbiji naglasi da se prava optuženih pred Međunarodnim sudom poštuju, te da se pravnim stručnjacima iz regije pruži prilika da razmijene iskustva. Predstavnica Programa Outreach u Beogradu govorila je o pravima optuženih pred MKSJ-om i o sporazumima o izjašnjavanju o krivici, te je iznijela i uvodnu riječ.

Ovaj događaj je organizovao Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om

> pravni stručnjaci iz bivše Jugoslavije

27.-30. jun, Haag

Radna posjeta tužilaca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo

Trodnevni program je uključivao prisustvo suđenjima, obilazak sudnice i sastanke sa pravnim savjetnikom Tužilaštva za pitanja seksualnih krvnih delikata, zastupnikom optužbe, pravnikom Tužilaštva, šefom istraga Tužilaštva, glavnom tužiteljicom, višim zastupnikom optužbe, timom Tužilaštva koji radi na predmetu Krajišnik i šefom Službe za žrtve i svjedoke.

Ovaj događaj je organizovao Program Outreach MKSJ-a i Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

> glavni kantonalni tužilac i kantonalni tužioci iz BiH

27. jun, Palić, Srbija i Crna Gora

Predavanje predstavnice Programa Outreach u SCG na obuci Zastupnika pravde Inicijative mladih

Predstavnica Programa Outreach u SCG učestvovala je u programu obuke Zastupnika pravde Inicijative mladih u Paliću, na sjeveru Srbije. Inicijativa mladih za ljudska prava odabrala je 10 mladih iz Srbije da nastupaju kao zastupnici pravde u promicanju rada Međunarodnog suda, važnosti suđenja za ratne zločine i ostvarenja pravde za žrtve.
Predavanje predstavnice Programa Outreach bilo je dio jednosedmičnog programa obuke za Zastupnike pravde. Osim njenog izlaganje o radu Međunarodnog suda, zastupnici pravde su slušali i predavanja predstavnika Human Rights Watch-a i Fonda za humanitarno pravo o predmetima MKSJ-a. Zastupnici pravde će se okupiti ponovo na jesen kako bi se napravio plan za održavanje radionica za učenike srednjih škola širom Srbije i Crne Gore.   

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> 10 mladih iz cijele SCG – članovi mreže Zastupnika pravde

26. jun, Novi Sad, Srbija i Crna Gora

Škola Helsinškog odbora za ljudska prava u Novom sadu

Predstavnica Programa Outreach u SCG govorila je studentima škole za ljudska prava koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Novom Sadu. Studentima je prikazan dokumentarni film produkcijske kuće XY Films o konferenciji Međunarodnog suda koja je u oktobru 2004. održana u Foči u okviru serije konferencija pod nazivom “Približavanja MKSJ-a zajednicama u BiH”.  Film je naišao na izuzetno dobar prijem, a predstavnica Programa Outreach je odgovarala na brojna pitanja o radu MKSJ-a tokom diskusije koja je uslijedila nakon prikazivanja filma.

Ovaj događaj je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

> grupa mladih iz SCG koja je pohađala seminar

25. jun, Prijedor, Bosna i Hercegovina

Konferencija “Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH” u Prijedoru, sekretar Hans Holthuis u Kozarcu

Peta u nizu konferencija pod nazivom "Približavanje MKSJ-a zajednicama u Bosni i Hercegovini" održana je u Prijedoru, nakon što su slične konferencije održane u Brčkom, Foči i Konjicu 2004. i u Srebrenici prethodnog mjeseca. Iskusni zvaničnici MKSJ-a predstavili su rad Međunarodnog suda u vezi sa zločinima u Prijedoru. Među 200-njak prisutnih bili su predstavnici lokalnih vlasti, udruženja žrtava, domaći pravni stručnjaci i drugi.
Viši zvaničnici Tužilaštva i sudskih vijeća, kao i predstavnik Programa Outreach MKSJ-a u BiH, održali su detaljna predavanja propraćena velikim brojem video snimaka i fotografija koje su korištene kao dokazni materijal tokom suđenja.   
Prisutne je u ime MKSJ-a pozdravio sekretar Suda Hans Holthuis.
Sljedećeg dana, sekretar je posjetio logor Keraterm gdje se sastao s preživjelima i rodbinom žrtava, a nakon toga je prisustvovao kolektivnoj sahrani 59 ekshumiranih žrtava u Kozarcu, blizu Prijedora, gdje je kratko izjavio saučešće u ime MKSJ-a.

Ovaj događaj su organizovali Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i MKSJ
Ovu seriju događaja je velikodušno podržao "Program Neighbourhood" Ministartva vanjskih poslova Danske.
Vidi Saopštenje za javnost br. 982

> 200 osoba, predstavnici lokalnih vlasti, udruženja žrtava, domaći pravni stručnjaci, predstavnici policije

16. jun, Beograd, Srbija i Crna Gora

Konferencija za štampu Inicijative mladih o zakonima SCG

Inicijativa mladih za ljudska prava održala je konferenciju za štampu u Zakonu o pristupu informacijama Srbije i primjeni velikog broja drugih zakona, kao što su Zakon o saradnji s Međunarodnim sudom.  Osoblje Inicijative mladih predstavilo je rezultate njihovog istraživanja koji su pokazali da vladine institucije nisu odgovorile na najmanje 50% njihovih zahtjeva za pružanje informacija. Osoblje Inicijative mladih je tvrdilo da vladini organi uporno krše Zakon o saradnji s MKSJ-om Srbije. Izvještaji Inicijative mladih objavljeni su u prvom izdanju njihovog mjesečnog  biltena Rez

Ovaj događaj su je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> predstavnici nevladinog sektora u Srbiji, novinari, šira javnost

15. jun, Zrenjanin, Srbija i Crna Gora

Zvaničnici opštine Zrenjanin primili u posjetu predstavnicu Programa Outreach u SCG

Opština Zrenjanin primila je u zvaničnu posjetu predstavnicu Programa Outreach u SCG. Zamjenik gradonačelnika, zamjenici predsjednika skupštine opštine i sekretar opštine činili su službenu delegaciju Zrenjanina koja je primila predstavnicu Outreach-a, predstavnika OSCE-a i predstavnicu Tužilaštva za ratne zločine Srbije.  To je bio prvi put da je neka opština primila u službenu posjetu predstavnika Outreach-a, tako da je ovaj događaj bio jako dobro propraćen u lokalnim medijima. Posjeta je organizovana uz pomoć Odbora za ljudska prava u Zrenjaninu.

Ovaj događaj je organizovala Opština Zrenjanin, uz podršku Odbora za ljudska prava u Zrenjaninu

> opštinske vlasti u Zrenjaninu, predstavnici lokalnih nevladinih organizacija

11. jun, Beograd, Srbija i Crna Gora

Konferencija  Fonda za humanitarno pravo i Programa Outreach “Srebrenica—van razumne sumnje”

Fond za humanitarno pravo (HLC) i Program Outreach održali su u Beogradu konferenciju pod nazivom “Srebrenica - van razumne sumnje.” Predstavnici Međunarodnog suda govorili su o činjenicama koje su utvrđene u predmetima Krstić, Obrenović, Nikolić i Erdemović. Bivši istražitelj MKSJ-a Jean-René Ruez govorio je o istragama Međunarodnog suda o zločinima počinjenim u Srebrenici, viši zastupnik optužbe govorio je o suđenju u predmetu Krstić, a zamjenik sekretara John Hocking o žalbenom postupku u predmetu Krstić, kao i o potvrdnim izjašnjavanjima o krivici u predmetima koji se tiču Srebrenice. Uvodne riječi je iznijela predstavnica Programa Outreach u SCG, kao i nekoliko drugih izlagača. 
Uz saglasnost prisutnih žrtava, Fond za humanitarno pravo je prikazao video snimak  na kojem je prikazano kako pripadnici jedinice “Škorpioni” ubijaju šest mladića bosanskih Muslimana iz Srebrenice. 

Ovaj događaj su organizovali Centar za humanitarno pravo i Program Outreach MKSJ-a

> predstavnici civilnog društva, novinari

9. jun, Neum, Bosna i Hercegovina

Sudija Mumba glavni izlagač na okupljanju pravnih stručnjaka iz BiH

Sudija Florence Mumba posjetila je Neum, BiH, kao gost Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sudija Mumba je  bila glavni izlagač, a govorila je na temu "Izricanje kazni za ratne zločine" pred preko 400 stručnjaka iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji se okupili na najvećem redovnom godišnjem savjetovanju iz oblasti krivičnog zakonodavstva. 

Ovaj događaj su organizovali Udruženje sudija Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Federacije Bosne i Hercegovine uz pomoć Kancelarije Programa Outreach MKSJ-a u Sarajevu

> stručnjaci iz oblasti krivičnog zakonodavstva iz cijele BiH

7-9. jun, Brioni, Hrvatska
 

Predstavnici MKSJ-a učestvovali na sastanku OSCE-a o regionalnoj saradnji u postupcima za ratne zločine

Predstavnik Programa Outreach u BiH predstavljao je Kancelariju MKSJ-a  u Sarajevu na regionalnoj konferenciji koju je organizovao OSCE na Brionima, Hrvatska, o pravosudnoj saradnji. Ova konferencija bila je nastavak sličnih skupova koji su održani u novembru 2004. i u februaru ove godine s ciljem unapređenja regionalne saradnje u postupcima za ratne zločine.   Najjasniji rezultati su do sada postignuti na području saradnje između tužilaca u istražnim postupcima, a nedavno potpisani protokoli pokazali su se efikasnim u tom pogledu.
Konferenciji na Brionima su prisustvovali i viši predstavnici Tužilaštva MKSJ-a.

Ovaj događaj je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini

> predstavnici pravosuđa iz cijele bivše Jugoslavije

6. jun, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Saradnja s Vijećem za ratne zločine Suda BiH

Predstavnik Programa Outreach u BiH održao je 2-satno predavanje o osnivanju, istoriji, strukturi i strategiji okončanja rada MKSJ-a grupi od 10 od ukupno 12 sudija (domaćih i međunarodnih) Vijeća za ratne zločine Suda BiH. Osim toga, predstavnik Programa Outreach je uručio dokumente i materijale sudiji Vijeća za ratne zločine (bivšem sudiji MKSJ-a)  Almiru Rodriguesu kako bi ih on mogao iskoristiti na predavanju koje je kasnije održao kolegama sudijama o postupcima i sudskoj praksi MKSJ-a.

Ovaj događaj su organizovali MKSJ i Vijeće za ratne zločine Suda BiH

> 10 domaćih i međunarodnih sudija Vijeća za ratne zločine Suda BiH

27.-28. maj, Beograd, Srbija i Crna Gora

Konferencija ELIAMEP –a: “Evroatlanska Srbija i Crna Gora:  koraci naprijed”

Predstavnica Programa Outreach u SCG prisustvovala je konferenciji o izgledima Srbije i Crne Gore za pridruživanje evroatlanskim strukturama pod nazivom “Evroatlanska Srbija i Crna Gora:  koraci naprijed.”  Konferenciju je finansijski podržala Grčla fondacija za evropsku i vanjsku politiku (ELIAMEP), grčka ekspertska organizacija za vanjsku politiku, u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju. Konferencija je okupila brojne visoke zvaničnike iz krugova evropske vanjske politike, kao i nekoliko zvaničnika Vlade Srbije. Iako je tokom diskusije bilo riječi o Međunarodnom sudu, glavni fokus je bio na kosovskom problemu.

Ovaj događaj je organizovala  Helenska fondacija za evropsku i vanjsku politiku (ELIAMEP)

> visoki zvaničnici iz krugova vanjske politike, vladini službenici SCG

25. maj, Beograd, Srbija i Crna Gora

Radionica Centra za profesionalizaciju medija

Predstavnica Programa Outreach u SCG govorila je na radionici za izvještače koji se bave pitanjima ratnih zločina u Centru za profesionalizaciju medija. Predstavnica Programa Outreach govorila je o tome da li mediji u Srbiji služe pravdi ili optuženima. Njen argument je bio da mediji u Srbiji promiču priče o optuženima i zapostavljaju žrtve.  

Ovaj događaj je organizovao Centar za profesionalizaciju medija

> 20 izvještača koji se bave pitanjima ratnih zločina

21. maj, Srebrenica, Bosna i Hercegovina

Konferencija “Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH” u Srebrenici

Četvrta u nizu konferencija pod nazivom "Približavanje MKSJ-a zajednicama u Bosni i Hercegovini" održana je u Srebrenici. Trenutni i bivši zvaničnici MKSJ-a predstavili su rad Međunarodnog suda u vezi sa zločinima koji su počinjeni u Srebrenici publici od oko 100 osoba.
Govornici su bili bivši istražitelj MKSJ-a Jean-Rene Ruez, tužilac Mark Harmon, zamjenica šefa kabineta, i zamjenica koordinatora Programa Outreach. Tokom prezentacija je korišten veliki broj video snimaka i fotografija koje su korištene kao dokazni materijal u suđenjima pred MKSJ-om. Konferencijom je predsjedavao predstavnik Programa Outerach u BiH.

Ovaj događaj su organizovali Ovaj događaj su organizovali Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i MKSJ
Ovu seriju događaja je velikodušno podržao "Program Neighbourhood" Ministarstva vanjskih poslova Danske.
Vidi Saopštenje za javnost br. 972

> 100 predstavnika lokalne zajednice, predstavnici udruženja žrtava, pravosuđa, policije, lokalni političari, gradske vlasti  

9.-13. maj, Haag

Radna posjeta sudija iz Srbije

Ovu posjetu je finansirao UNDP a njen prvenstveni cilj bio je da se razviju kanali komunikacije i međusobno razumijevanje između dva suda. Predvođeni predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, Vidom Petrović-Škero, sudije Vrhovnog suda Srbije održali su sastanke s predstavnicima Međunarodnog suda na kojima su razgovarali o predmetima ratnih zločina na kojima su ranije radili i o zakonodavstvu Srbije koje se tiče suđenja za ratne zločine. Predstavnici Međunarodnog suda su govorili o međunarodnom humanitarnom pravu i sudskoj praksi MKSJ-a.
Po okončanju posjete, UNDP je održao konferenciju za štampu u Beogradu 19. maja. Na konferenciji su govorili predstavnica Programa Outreach u Srbiji, predstavnici UNDP-a i sudija Petrović-Škero. Prema ocjeni sudije Petrović-Škero, ova posjeta je bilo jako uspješna. 

Ovaj događaj je organizovao UNDP

> 9 sudija Vrhovnog suda Srbije

12. maj, Beograd, Srbija i Crna Gora

Okrugli sto OSCE-a:  Srbija i izazovi u suđenjima za ratne zločine  

Predstavnica Programa Outreach u SCG prisustvovala je okruglom stolu o izazovima s kojima se SCG suočava u suđenjima za ratne zločine. Okrugli sto, koji je finansijski podržao OSCE, održan je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalni savjetnik glavnog tužioca MKSJ-a i nekadašnji pravnik u sudskim vijećima govorili su na ovom događaju. Mediji su prenijeli izjavu Specijalnog savjetnika da je Tužilaštvo tražilo da se domaćim sudovima proslijedi deset predmeta. 

Ovaj događaj je organizovala Misija OSCE-a u Srbiji i Crnoj Gori

> predstavnici civilnog društva u SCG, mediji

9.-11. maj, Beograd, Srbija i Crna Gora

Radionica OSCE-a o izvještavanju o ratnim zločinima  

Predstavnica Programa Outreach u SCG učestvovala je u radionici za lokalne izvještače koji se bave pitanjima ratnih zločina, a koju je finansijski podržao OSCE.  Radionica je trajala tri dana, od 9. do 11. maja. Predstavnica Programa Outreach je govorila na dvije sesije: na prvoj o odnosu između MKSJ-a i domaćih sudova, o strategiji okončanja rada MKSJ-a i o zakonskoj obavezi država da sarađuju sa Međunarodnim sudom, a na drugoj o izvještavanju medija u Srbiji o Međunarodnom sudu. Radionicu je pohađalo oko 20 izvještača iz nekoliko najvažnijih medijskih kuća.  

Ovaj događaj je organizovala Misija OSCE-a u Srbiji i Crnoj Gori

> 20 izvještača iz cijele SCG

9. maj, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Predavanje studentima prava u Banja Luci

Predstavnik Programa Outreach u BiH održao je dvodijelno predavanje grupi od oko 50 studenata završnih godina Pravnog fakulteta u Banja Luci na dvije teme: “Pravni okvir MKSJ-a” i “Ljudska prava i MKSJ”. Ovaj trosatni događaj je organizovalo lokalni ogranak Evropskog udruženja studenata prava (ELSA). Nakon multimedijalne prezentacije uslijedila je konstruktivna debata, a seminar je ocijenjen kao jako uspješan od strane organizatora koji su izjavili da su im “potrebni pravni argumenti kako bi se pobile tvrdnje onih koji su protiv MKSJ-a.”
Istovremeno su i oživljeni kontakti sa pravnim fakultetima iz Sarajeva i Mostara.

Ovaj događaj je organizovala ELSA

> 50 studenata prava Univerziteta u Banja Luci

26. april, Beograd, Srbija i Crna Gora

Konferencija Inicijative mladih za ljudska prava

Zamjenik glavne tužiteljice David Tolbert bio je u Beogradu gdje je govorio na konferenciji za štampu koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava. Među drugim govornicima su bili: predstavnica Programa Outreach, direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Dragoljub Stanković, zamjenik šefa misije Ambasade Velike Britanije David McIlroy i predsjednik Inicijative mladih za ljudska prava Andrej Nosov.
Osim toga, zamjenik glavne tužiteljice Tolbert dao je pojedinačne intervjue B92, i listovima Politika i Danas.

Ovu konferenciju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

 

21. april, Haag

Delegacija sa Kosova, iz Makedonije i Srbije i Crne Gore

Program Outreach ugostio je grupu od 28 studenata sa Kosova, iz Srbije i Crne Gore i BJR Makedonije. Jednodnevni program je uključivao prisustvo na suđenju i predavanje o MKSJ-u.

Ovu posjetu je organizovao IKV (Međucrkveno mirovno vijeće)

> 28 mladih (7 sa Kosova, 10 iz Holandije, 4 iz Makedonije, 7 iz Srbije i Crne Gore)

7.-21. april, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Intenzivirani kontakti u Banja Luci

Predstavnik Programa Outreach u BiH počeo je redovne dvosedmične posjete Banja Luci kako bi se osigurala veća vidljivost i uspostavile bliskije veze sa sagovornicima u Republici Srpskoj (RS). Dana 7. i 21. aprila u Banja Luci je održano vie aktivnosti. Predstavnik Programa Outreach održao je sastanak sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za saradnju s MKSJ-om i istraživanje ratnih zločina i Okružnog tužilaštva u Banja Luci.

Predstavnik Programa Outreach održao je i sastanak sa glavnim urednicima RTRS-a, javnog TV emitera i ATV-a,  privatne televizijske stanice.

Održani su i sastanci s predstavnicima Pravnog fakulteta i organizacije ELSA. Biblioteci Pravnog fakulteta je dostavljena zbirka presuda MKSJ-a. Razgovaralo se i o donaciji kompjutera MKSJ-a. 

Ovu posjetu je organizovala kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u BiH

 

15. april, Beograd, Srbija i Crna Gora

Prikazivanje “Slijepe pravde” u Beogradu

Predstavnica Programa Outreach u SCG bila je jedan od glavnih govornika na panel diskusiji nakon prikazivanja filma “Slijepa pravda” u Narodnom pozorištu u Beogradu. Film koji je producirala producentska kuća XY Films iz Sarajeva nastoji da odgovori na pitanje “Je li MKSJ ostvario ciljeve zbog kojih je osnovan ili je, u stvari, bio samo jedan skup pravni eksperiment?” Među drugim govornicima bili su četiri sagovornika u filmu: direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, direktor Inicijative mladih za ljudska prava Andrej Nosov, direktor sarajevskog Centra za istraživanje i dokumentaciju Mirsad Tokača i predstavnica Savjeta Evrope  Silvija Panović-Djurić.  Iako ovaj film kritikuje Međunarodni sud, panelisti su tokom diskusije jasno iskazali svoju podršku radu Suda, kao i mnogi iz publike.

Ovaj događaj su organizovali HLC i XY Films a financirala Fondacija Heinrich Böll

> aktivisti organizacija civilnog društva, predstavnici medija

15. april, Haag

Posjeta delegacije iz Srebrenice

Zamjenik načelnika Srebrenice i četvoro mladih koji rade na uspostavljanju centra za mlade u Srebrenici posjetili su Međunarodni sud. Program je uključivao prisustvo na suđenju i predavanja Jima Landalea, glasnogovornika Sekretarijata i vijeća, i Marka Harmona, višeg zastupnika optužbe, Tužilaštvo.

Ovu posjetu je organizovao IKV (Međucrkveno mirovno vijeće)

> zamjenik načelnika i 4 mladih koji rade na uspostavljanju centra za mlade u Srebrenici

14. april, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predavanje na obuci za novinare

Predstavnik Programa Outreach u BiH održao je  45-minutno predavanje o MKSJ-u odabranoj grupi od 15 novinara iz raznih dijelova bivše Jugoslavije u okviru programa obuke  o izvještavanju  o ratnim zločinima koji je finansijski podržao Transitions Online. Predavanje je obuhvatilo osnivanje, nadležnost, strukturu i glavna dostignuća Međunarodnog suda s fokusom na strategiju okončanja rada Suda i prebacivanje predmeta s MKSJ-a na lokalne sudove. Novinari koji su učestvovali u obuci objavili su članke o suđenjima za ratne zločine koji su objavljeni na www.tol.cz.  

Ovaj događaj je organizovala Transitions Online

> 15 novinara iz raznih dijelova bivše Jugoslavije

12. april, Niš, Srbija i Crna Gora

Predstavnica Programa Outreach u SCG obratila se novinarima u Nišu

Predstavnica Programa Outreach u SCG bila je u Nišu, južna Srbija, gdje je govorila na konferenciji za štampu koju je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda. Tom prilikom je govorila o optužnicama Međunarodnog suda za zločine počinjene nad srpskim žrtvama, s obzirom da se o njima rijetko govori u medijima u Srbiji. Konferenciji je prisustvovao veliki broj novinara. Predstavnica Programa Outreach je dala i intervju nekolicini lokalnih televizijskih stanica.

 Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava  

> predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, lokalni novinari  

mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Distribucija dokumenata

Uz pomoć predstavnika programa Outreach u BiH, 75 primjeraka publikacije pod nazivom Genocid, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti o sudskoj praksi MKSJ-a podijeljeno je pravosudnim institucijama u BiH. Ovu publikaciju od ukupno 180 stranica objavio je Human Rights Watch prošle godine, a UNDP u Srbiji i Crnoj Gori preveo je jedan dio publikacije na srpski jezik. Po jedan primjerak je dostavljen svakom sudu i tužilaštvu u BiH koji ima nadležnost u predmetima ratnih zločina, a dodatni primjerci su dostavljeni većim sudovima i tužilaštvima.

Predstavnici pravosuđa u BiH ranije su pohvalili ovu publikaciju kao praktičan vodič u sudsku praksu MKSJ-a.

Osim toga, dokumenti MKSJ-a dostavljeni su na zahtjev Kantonalnom sudu i Kantonalnom tužilaštvu u Bihaću.

Ovaj događaj je organizovala Kancelarija Programa  Outreach MKSJ-a u BiH

> predstavnici pravosuđa u BiH

18. mart, Novi Sad, Srbija i Crna Gora

Radionica Inicijative mladih za mlade vođe civilnog društva

Predstavnica Programa Outreach u SCG govorila je na radionici koja je 18. aprila organizovana za učenike srednjih škola i studente u Novom Sadu. Na radionici, koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava, govorile su i dvije muslimanske porodice iz Sjeverina čiji članovi su ubijeni 1993. godine u Sjeverinu.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> učenici srednjih škola i studenti u SCG

15.-17. mart, Haag

Radna posjeta predstavnika Informatičkog odjeljenja Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu

Trodnevni program je uključivao prisustvo na suđenjima i sljedeća predavanja i aktivnosti: obilazak predvorja Suda i predstavljanje tehničkih mogućnosti koje stoje na raspolaganju novinarima, pristup dokumentima MKSJ-a, sudska baza podataka (JDB), razmjena podataka, pitanja bezbjednosti, sastanak s predstavnicima Informatičkog odjela MKSJ-a (ITSS), Službe za vođenje suđenja i podršku sudnicama (CMSS) i Odjela za Internet.

Ovu posjetu su organizovale Misija OSCE-a u Srbiji i Crnoj Gori  i Okružni sud u Beogradu

> dva predstavnika Informatičkog odjeljenja Okružnog suda u Beogradu

11. mart, Belgrade, Srbija i Crna Gora

Obraćanje predstavnika Programa Outreach MKSJ-a u SCG na konferenciji za štampu

Predstavnica Programa Outreach u SCG obratila se novinarima na konferenciji za štampu koju je 11. marta organizovao Centar za antiratnu akciju. Predstavnica Programa Outreach govorila je o svih 17 optuženih koji se i dalje nalaze u bjekstvu, o tome koliko dugo bježe od pravde i iznijela je primjere zločina za koje se terete. Prisutnima su tokom konferencije podijeljeni primjerci najnovijih postera MKSJ-a optuženih u bjekstvu. 
Na konferenciji u MKSJ-u su govorili i ambasador SCG u Meksiku Vesna Pešić i savjetnik predsjednika Borisa Tadića Jovan Simić.  

Ovaj događaj je organizovao Centar za antiratnu akciju

 

7.-11. mart,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Učešće u IWPR programu obuke za novinare iz BiH

Od 7. do 10. marta, Institut za izvještavanje o ratu i miru (IWPR) organizovao je program obuke za grupu od oko 25 novinara na temu izvještavanja sa suđenja za rane zločine pred Sudom BiH. Predstavnik Programa Outreach u BiH održao je 45-minutno predavanje o osnivanju, nadležnosti i strukturi MKSJ-a, kao i o prebacivanju predmeta sa Međunarodnog suda domaćim sudovima.
IWPR je 11. marta sazvao jednodnevni simpozij za urednike vodećih medija i najviše zvaničnike Vijeća za ratne zločine Suda BiH. Predstavnik Programa Outreach u BiH učestvovao je u diskusiji, i tom prilikom istakao koje vrste usluga MKSJ nudi medijima.  

Ovaj događaj je organizovao Institut za izvještavanje o ratu i miru

> 25 novinara iz BiH

4.-8.  mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

MKSJ odigrao centralnu ulogu u programu obuke Vijeća za ratne zločine

Dana 4. marta počela je petodnevna obuka na temu međunarodnog prava za osoblje Vijeća za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, Odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH i Ureda registrara. Predstavnici MKSJ-a imali su centralnu ulogu u programu u kojem je petoro viših zvaničnika Suda iz Haaga učestvovalo kao instruktori, kao i šef Misije MKSJ-a u BiH i predstavnik Programa Outreach u BiH, koji je planirao o koordinirao učešće MKSJ-a u ovom programu. 

Ovaj događaj je organizovao MKSJ

> osoblje Vijeća za ratne zločine BiH, Odjel za ratne zločine Tužilaštva BiH i međunarodni sekretar Vijeća za ratne zločine

Februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Obimna zbirka dokumenata MKSJ-a uručena Vijeću za ratne zločine

Predstavnik Programa Outreach u BiH uručio je tri zbirke presuda, optužnica i osnovnih pravnih dokumenata MKSJ-a Vijeću za ratne zločine Suda BiH. Svaka od zbirki sadrži dokumente na engleskom i bosaskom, hrvatskom ili srpskom, kao i dostupne dokumente na francuskom jeziku. Ove zbirke su pohranjene u zatvorenu biblioteku za sudije Vijeća za ratne zločine, javnu biblioteku Vijeća za ratne zločine i zatvorenu biblioteku Tužilaštva BiH.

Ovaj događaj je organizovao MKSJ

> osoblje Vijeća za ratne zločine i Tužilaštva  BiH

28. februar – 4. mart , Haag

Radna posjeta sudija i tužilaca iz Hrvatske

Petodnevni program je uključivao prisustvo na suđenjima, kao i sljedeće aktivnosti i predavanja: dostavljanje dokaza/saradnja između Tužilaštva MKSJ-a i hrvatskog pravosuđa, Prikupljanje i korištenje dokaznih materijala – metode i tehnike, pristup dokumentima MKSJ-a, Pravilo 11bis – prebacivanje predmeta, rad sa svjedocima, primjena materijalnog i procesnog prava pred MKSJ-om, okrugli sto sa tužiocima, okrugli sto sa sudijama, pravosudni zvaničnici i mediji.

Ovu posjetu je organizovala Vlada SAD na zahtjev ABA-CEELI i hrvatska Pravosudna akademija

> predstavnici hrvatskog pravosuđa – sudije, advokati, predstavnici Ambasade SAD, ABA CEELI i Pravosudne akademije

25. februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predavanje predstavnika Programa Outreach studentima iz BiH

Dana 25. februara predstavnik Programa Outreach u BiH vodio je petosatni obrazovni program o radu MKSJ-a za  grupu studenata raznih disciplina iz raznih dijelova BiH. Program je bio dio četverodnevnog seminara koji je organizovala njemačka Fondacija Heinrich Böll, koja stipendira ove studente, a koji su odabrani na osnovu ostvarenih dostignuća.

Ovaj događaj je organizovala njemačka Fondacija  Heinrich Böll 

> studenti iz cijele BiH

22. februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predavanje predstavnika Programa Outreach na seminaru u organizaciji EUFOR-a

Dana 22. februara, predstavnik Programa Outreach u BiH održao je predavanje o MKSJ-u na seminaru za glasnogovornike koji je organizovao EUFOR. Prisutno je bilo 25 službenika za informisanje kako domaćih tako i međunarodnih institucija. EUFOR je najavio da će uskoro uslijediti sličan skup u cilju boljeg upoznavanja i povezivanja.

Ovaj događaj je organizovao EUFOR

> 25 službenika za informisanje domaćih i međunarodnih organizacija

8.-10. februar, Haag

Rad s novinarima iz SCG

Trodnevni program je uključivao prisustvovanje suđenjima, obilazak sudnice i predavanja na sljedeće teme: Upoznavanje s radom MKSJ-a i suđenjima, Istrage i krivično gonjenje – koje informacije mogu biti dostupne javnosti, predstavljanja Sekretarijata i sudskih vijeća – šta sudije i njihovi predstavnici mogu reći o predmetima pred MKSJ-om, odnos između MKSJ-a i medija, identitet zaštićenih svjedoka, Služba za žrtve i svjedoke (VWS), Služba za pravnu pomoć i pitanja pritvora (OLAD) i Pritvorska jedinica

Ovu posjetu je organizovao Fond za otvoreno društvo u Srbiji

> 19 novinara iz SCG

5.-6. februar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om domaćin konferencije o prebacivanju predmeta  

Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om bio je sponzor konferencije o prebacivanju predmeta MKSJ-a lokalnim pravosuđima. Konferencija, koja se održala za vikend 5. i 6. februara, okupila je pravosudne zvaničnike Srbije i Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike OSCE-a, Ambasade SAD, ABA CEELI, između ostalog, te predstavnike medija. Predsjednik Savjeta i ministar za ljudska i manjinska prava, Rasim Ljajić, otvorio je konferenciju, izjavivši da su Srbija i Crna Gora spremne da sude u predmetima ratnih zločina i da žele da im se prebaci što je moguće više predmeta. Razlog za to je, kako je rekao, je da Savjet želi da podrži međunarodni sud u strategiji okončanja rada i da se Srbija suoči sa svojom prošlošću. Predstavnik programa Outreach u SCG i šef Istražnog odjela Tužilaštva MKSJ-a Patrick Lopez-Terres govorili su o stavovima Međunarodnog suda, odnosno Tužilaštva, po pitanju prebacivanja predmeta.

Ovaj događaj je organizovao Nacionalni savjet za saradnju s MKSJ-om

> pravosudni zvaničnici iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavnici OSCE-a, Ambasade SAD, ABA CEELI, medija

Januar/februar, Beograd, Srbija i Crna Gora

Prilozi u dnevnom listu Balkan

Program Outreach je svake sedmice objavljivao svoje priloge u nedjeljnoj kolumni u dnevnom listu Balkan sve do zatvaranja ovog lista.  

> šira javnosti u Srbiji i Crnoj Gori