Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2007.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

januar - decembar, razni gradovi, Kosovo

Prezentacije o MKSJ u srednjim školama

Outreach program je organizovao opšte prezentacije u jedanaest srednjih škola kojima je prisustvovalo oko 540 učenika u raznim mestima, između ostalih u Uroševcu, Kijevu, Gnjilanu, Prištini, Mitrovici, Podujevu i Vučitrnu. Ovaj program je nastavljen u 2008. godini.

Ovu aktivnost su organizovali Privremeni organi samouprave na Kosovu (PISG)  Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

> 540 učenika iz 11 srednjih škola na Kosovu

19-20. decembar, Beograd, Srbija

Poseta savetodavnog komiteta o arhivama (SKA) Beogradu

Tokom svoje posete, članovi Savetodavnog komiteta o arhivama su se sastali sa raznim zvaničnicima vlade, predstavnicima pravosuđa, članovima međunarodne zajednice i aktivistima građanskog društva. U program je uključena poseta Fondu za humanitarno pravo i Arhivu Srbije i Crne Gore, gde su se sastali sa prominentnim srpskim arhivarima i istoričarima. Ova poseta je deo misije za utvrđivanje stanja kao deo priprema za odluku o budućnosti arhiva MKSJ.

Ovu posetu je organizovao MKSJ

> zvaničnici vlade, predstavnici pravosuđa, članovi međunarodne zajednice i aktivisti građanskog društva

17-18. decembar, Zagreb, Hrvatska

Poseta savetodavnog komiteta o arhivama (SKA) Zagrebu

Članovi savetodavnog komiteta o arhivama su se sastavli sa raznim zvaničnicima vlade i kabineta predsednika, predstavnicima pravosuđa, članovima međunarodne zajednice i aktivistima građanskog društva. Ova poseta je deo misije za utvrđivanje stanja kao deo priprema za odluku o budućnosti arhiva MKSJ.
Ovu posetu je organizovao MKSJ

> zvaničnici vlade, predstavnici pravosuđa, članovi međunarodne zajednice i aktivisti građanskog društva

15. decembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Godišnja konferencija Odseka za krivičnu odbranu Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine

Predstavnik Outreach programa je učestvovao na konferenciji pod nazivom “Međunarodno krivično pravo u praksi: Odbrana u predmetima za ratne zločine”, koja se bavila praksom međunarodnog i krivičnog prava u nacionanim sudovima BiH, Srbije i Hrvatske, s akcentom na pitanja vezana za odbranu.

Ovu konferenciju je organizovao Odsek za krivičnu odbranu Suda BiH

> predstavnici pravosuđa, civilnog društva i medija

13. decembar, Zagreb, Hrvatska

Diskusija o dostignućima MKSJ u Zagrebu

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je okruglom stolu pod nazivom “Pravne, političke i istorijske posledice presuda MKSJ”, pre kojeg je prikazan dokumentarni film “Karlina lista” (Švajcarski dokumentarni film koji prati tužioca tokom 2005. godine i bavi se njenim pokušajima da obezbedi hapšenje optuženih pred MKSJ). Veći broj predstavnika ambasada u Hrvatskoj, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, udruženja veterana i novinara je priusustvovao ovom događaju. Dok su predstavnici nevladinih organizacija istakli veći broj dostignuća MKSJ, predstavnici asocijacija žrtava i veterana uglavnom su kritikovali presudu “Vukovarskoj trojci” i neuspeh Međunarodnog suda da podigne optužnice protiv rukovodstva Jugoslovenske vojske, uglavnom se žaleći da polovična pravda nije pravda. Slične diskusije su održane istog dana u Hagu, Sarajevu i Beogradu.
Ovaj događaj je organizovala nevladina organizacija Documenta

> predstavnici ambasada u Hrvatskoj, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, udruženja veterana i novinara

13. decembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Diskusija o dostignućima MKSJ u Sarajevu

Predstavnik Outreach programa je prisustvovao projekciji dokumentarnog filma “Karlina lista” i diskusiji o dostignućima MKSJ i nasleđu bivšeg glavnog tužioca Karle del Ponte. Ovaj događaj su organizovale dve lokalne nevladine organizacije. Jedan od učesnika diskusije je bio glavni tužilac BiH. Slične diskusije su organizovane istog dana u  Hagu, Zagrebu i Beogradu; Diskusija je snimljena i postavljena na internet sa engleskim titlom na internet stranici www.pravoljudski.cps.edu.ba

Ovaj događaj su organizovali Pravo Ljudski,  i Istraživačko-dokumentacioni centar

> javnost u BiH, predstavnici pravosuđa i medija 

11. decembar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Simpozijum “Pravdi je potreban iskorak”

Sastanak je organizovala Misija OEBS u BiH i na njemu se fokusiralo na saradnju odgovarajućih faktora u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine, poboljšanju transparentnosti suđenja, pristupu outreach programima entitetskih sudova i na ulogu medija. Simpozijum je započeo prikazivanjem dokumentarnog filma “Pravdi je potreban iskorak”, čije snimanje je sponzorisala misija OEBS, nakon čega je usledila diskusija. Među ostalnim govornicima su bili tužioci iz entiteteta, aktivisti civilnog društva i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Ovaj simpozijum je organizovala  Misija OEBS u BiH

> predstavnici pravosuđa, civilnog društva i medija in Bosni i Hercegovini

11. decembar, Skoplje, Makedonija

Poseta savetodavnog komiteta o arhivama (SKA) Skoplju

Predstavnik Savetodavnog komiteta o arhivama (SKA) sastao se sa predstavnicima Makedonskog nacionalnog arhiva i OEBS u sklopu širih regionalnih napora da se prikupe mišljenja lokalnih aktera o budućnosti arhiva MKSJ.

Ovu posetu je organizovao MKSJ

> predstavnici Makedonskog nacionalnog arhiva i Misije OEBS u BJRM

10. decembar, Priština, Kosovo

Poseta savetodavnog komiteta o arhivama (SKA), Prištini 

Predstavnik Savetodavnog komiteta o arhivama se sastao sa većim brojem lokalnih aktera da bi saznao njihove poglede i očekivanja o budućnosti arhiva MKSJ. Između ostalih sastao se sa predstavnicima nevladinih organizacija, pravnicima, predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i zvaničnicima Arhiva Kosova.

Ovu posetu je organizovao MKSJ

> aktivisti lokalnih nevladinih organizacija, predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, zvaničnici Arhiva Kosova

28. novembar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Javna rasprava o nasleđu MKSJ

Ova javna rasprava, koju je organizovao Nasen dijalog centar bavila se strategijom okončanja rada MKSJ i njegovim nasleđem u kontekstu BiH. Usledila je živa i duga rasprava kojoj su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, asocijacija žrtava i predstavnici medija iz Mostara. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za, između ostalog, prosleđivanje predmeta, budućnost krivičnog gonjenja ratnih zločina u BiH i lokaciju arhiva MKSJ.
Ovaj događaj je organizovao Nansen dijalog centar

> aktivisti lokalnih nevladinih organizacija, asocijacije žrtava, predstavnici medija iz Mostara

27. novembar, Hag

“Enclavia” poseta srpskih aktivista sa Kosova

 

Ova poseta, koja je organizovana u saradnji nevladine organizacije “Fraktal” iz Srbije i holandske nevladine organizacije IKV-Pax Christi bila je deo projekta “Enclavia” čiji je cilj da predstavi probleme srpske zajednice na Kosovu različitim važnim faktorima u regionu. Tokom kratke posete Međunarodnom sudu, pet aktivista kosovskih Srba je upoznato sa kratkim pregledom rada MKSJ i predmeta u vezi sa sukobima na Kosovu. Postavljena su konkretna pitanja u vezi sa političkim posledicama presuda pretresnih veća po region. Učesnici su želeli da saznaju više o nasleđu suđenja Slobodanu Miloševiću i mogućnosti prosleđivanja predmeta pravosudnim institucijama na Kosovu.

Ova poseta je organizovana u saradnji sa srpskom nevladinom organizacijom “Fraktal” i holandskom nevladinom organizacijom IKV Pax Christi

> pet srpskih aktivista sa Kosova

23-26. novembar, Zenica i Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto na pravnom fakultetu

 

Ovi sastanci koje je organizovao NATO imali su za cilj da upoznaju studente i nastavno osoblje s modalitetima pristupanja BiH Evropskoj uniji i drugim međunarodnim asocijacijama. Predstavnik MKSJ objasnio je principe međunarodnih obaveza država članica Ujedinjenih nacija da sarađuju sa Međunarodnim sudom, upoznao ih sa dostignućima MKSJ i objasnio brojne zablude u vezi sa radom Međunarodnog suda. Postavljena su brojna pitanja u vezi s ulogom Međunarodnog suda u rekonstrukciji i uspostavljanju vladavine prava u BiH.

Ovaj sastanak je organizovao NATO u BiH

> studenti prava iz Banja Luke i Zenice

22. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Poseta savetodavnog komiteta o arhivama (SKA), Sarajevu

Dva člana Savetodavnog komiteta o arhivima Međunarodnih sudova Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju i Ruandu (SKA) došli su u posetu Bosni i Hercegovini kao deo konsultacija o budućnosti arhiva međunarodnih sudova. Sagovornici su im, među ostalim, bili članovi Predsedništva BiH, ministar pravde, predsednik Suda Bosne i Hercegovine i državni tužilac kao i brojni predstavnici civilnog društva i arhivari.
Ovu posetu je organizovao MKSJ

> članovi predsedništva BiH, ministar pravde, predsednik Suda BiH i državni tužilac,razni akteri uiz sfere civilnog društva i arhivari

15. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Upoznavanje Policijske misije Evropske unije s Međunarodnim sudom

Grupa od 30 novopridošlih oficira Policijske misije Evropske unije je opširno upoznata sa mandatom MKSJ, strategijom okončanja rada Međunarodnog suda i njegovim odnosom sa lokalnim telima u  BiH zaduženim za istragu i krivično gonjenje počinilaca ratnih zločina. Oficiri Policijske misije Evropske unije koji su prisustvovali sastanku sarađuju s lokalnom policijom i bave se raznim pitanjima od interesa za MKSJ.

Ovaj događaj je organizovala Policijska misija Evropske unije u BiH

> 30 oficira Policijske misije Evropske unije

12-14. novembar, Dubrovnik, Hrvatska

Regionalna Konferencija “Odgovornost medija za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji”

Ovu veliku konferenciju su organizovali Hrvatsko novinarsko društvo, Medijacentar iz Sarajeva i Nezavisno udruženje novinara Srbije na njoj je analizirana uloga medija u sukobima u bivšoj Jugoslaviji tokom 1990-tih godina. Učesnici su razgovarali o novinarskom kodeksu i mogućnosti krivičnog gonjenja ili neke druge forme kažnjavanja onih koji su učestvovali u medijskoj propagandi tokom ratova devedesetih godina XX veka. Na konferenciji je učestvovao veliki broj predstavnika vodećih medija, predstavnici MKSJ, tužioci i drugi zvaničnici koji se bave pitanjem ratnih zločina iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ova konferencija je organizovana u saradnji Hrvatskog novinarskog društva, Mediacentra Sarajevo i Nezavisnog udruženja novinara Srbije   

> veliki broj predstavnika vodećih medija, tužioci i drugi zvaničnici koji se bave ratnim zločinima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske

12-14. novembar, Beograd, Novi Sad, Niš, Srbija

Predavanja “Škola nove politike”  

“Škola nove politike” je projekat nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U svakom od gradova, oko 20 mladih političara, studenata žurnalistike i aktivista učestvovalo je u šestomesečnom programu škole sa sedmičnim predavanjima o različitim temama. Predavanja MKSJ koja je vodio predstavnik Outreach programa su se sastojala od upoznavanja sa Međunarodnim sudom, video zapisa sa procesa u sudnicama kao i upoznavanja sa praktičnim veštinama za dalje upoznavanje sa predmetima pred Međunarodnim sudom. Diskusija je bila živa i na sve tri lokacije je poslužila da se razbiju mnoge uvrežene zablude.
Ovu aktivnost je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava

> 60 studenata Škole nove politike u Beogradu, Noviom Sadu i Nišu, Srbija

9. novembar, Bratunac, Bosna i Hercegovina

Javna rasprava o načinima na koje Bošnjaci i Srbi pokušavaju da prebrode svoje podele

Ova javna rasprava je još jedan u nizu događaja u lokalnim zajednicama u kojima su počinjeni ratni zločini.  Započela je prikazivanjem serijala dokumentarnih filmova “Otisci prstiju – 15 godina kasnije” koji prezentuje činjenice ustanovljene u predmetima pred MKSJ. To je dalje korišćeno kao platforma za raspravu o lokalnim naporima da se suoči sa tragičnom prošlošću. Živa i otvorena diskusija se usredsredila na načine na koji Bošnjaci i Srbi pokušavaju da prevaziđu podele. 

Ovaj događaj su organizovali MKSJ, televizijska produkcijska kuća XY Films, i nevladina organizacija iz Bratunca “Odisej

> javnost u Bratuncu

7. novembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Predavanje za elektronske medije tokom seminara o izveštavanju o pravdi i bezbednosti

Ovaj seminar je organizovao Mediacentar Sarajevo na njemu se okupio veći broj urednika lokalnih elektronskih medije iz cele Bosne i Hercegovine. Prezentacija MKSJ ukazala je na prioritete Međunarodnog suda, između ostalog i potrebu za kontinuiranim praćenjem suđenja na MKSJ kao i pitanja vazana za njegovo nasleđe. Diskusija se takođe bavila pitanjem na koji način kancelarija u Sarajevu može medijima pružiti informacije vezane za MKSJ.

Ovaj događaj je organizovao Mediacentar Sarajevo

> urednici i novinari iz Bosne i Hercegovine

7. novembar, Hag

Poseta studenata iz Srbije, Holandije i albanskih studenata sa Kosova

Posetu je organizovala mirovna organizacija IKV Pax Christi kao deo projekta razmene “Naša budućnost – Evropska integracija”, koji je omogućio kontakte mladih iz Srbije, Holandije i sa Kosova. Studenti su upoznati u glavnim crtama sa radom MKSJ, i posebno Tužilaštva i razgovarali o različitim pitanjima u vezi sa predmetima koji se odnose na sukobe na Kosovu, saradnju Tužilaštva sa državama u regionu u kontekstu njihovih evropskih integracija i suđenja Miloševiću u vezi sa optužbama za Kosovo.
Posetu je organizovala mirovna organizacija IKV Pax Christi

> studenti sa Kosova, iz Srbije i Holandije

6. novembar, Hag

Poseta srpskih studenata sa Univeziteta u Kosovskoj Mitrovici na Kosovu

Ovu kratku posetu su organizovale dve organizacije: Spark iz Holandije i Fraktal iz Srbije kao deo projekta Evropske integracije i zapadni Balkan. Poseta MKSJ je bila deo jednonedeljne studijske poseta Holandiji i Belgiji. Na MKSJ deset studenata sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici su imali opšti uvod u rad Međunarodnog suda, pregled predmeta od najvećeg interesovanja, analizu saradnje MKSJ sa državama bivše Jugoslavije i priliku da prisustvuju suđenju u predmetu  Milutinović i drugi. 
Ova poseta je organizovana u saradnji organizacije Spark iz Holandije i  Fraktal iz Srbije

> 10 studenata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici

oktobar/novembar, razne lokacije u Bosni i Hercegovini

Javne debate o suočavanju sa prošlošću – razne lokacije u Bosni i Hercegovini

Dvanaest planiranih javnih debata je održano na raznim lokacijama u BiH, između ostalih u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu i Vitezu. Jasno su ilustrovane podele među Bošnjacima, Srbima i Hrvatima u pogledima i percepciji događaja iz prošlosti, ali isto tako i veliko uvažavanje za patnje “druge strane”. Ovim je potvrđena potreba za daljim angažmanom MKSJ na nivou lokalnih zajednica da bi se distribuirale informacije o ustanovljenim činjenicama kao deo nasleđa Međunarodnog suda. Nagrađivani dokumentarci “Otisci prstiju – 15 godina kasnije”, u produkciji MKSJ, su prikazani tokom ovih debata.

Ove javne debate je organizovao MKSJ

> javnost na raznim lokacijama u Bosni i Hercegovini

29. oktobar - 1. novembar, Hag

Program međunarodnog humanitarnog prava – makedonske sudije

Ova trodnevna poseta je bila treća i poslednja u nizu poseta predstavnika makedonskog pravosuđa Međunarodnom sudu u sklopu programa izgradnje kapaciteta u međunarodnom humanitarnom pravu. Koordinator programa je MKSJ, a organizaroti Makedonsko ministarstvo pravde, Akademija za obuku sudija i javnih tužilaca, Misija OEBS za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM i OPDAT (Kancelarija za razvoj,  pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava) Ministarstva pravde SAD. Grupa se sastojala od trinaest predstavnika makedonskog pravosuđa, uglavnom sudija Vrhovnog suda i Apelacionog suda u Skoplju. Cilj posete je bio da se pruži opšti prikaz rada MKSJ kao institucije – njegov mandat, strukturu, pravne osnove, trenutni obim posla, dostignuća i buduće izazove. Nakon opšteg uvoda, analizirana su konkretna pitanja od važnosti za rad posetilaca, s posebnim osvrtom na žalbene postupke pred Međunarodnim sudom kao i zaštitu svedoka. Osim toga, uspostavljen je direktan i neformalan kontakt između makedonskih posetilaca i njihovih kolega sa MKSJ.

Posetu su organizovali Makedonsko ministarstvo pravde; Akademija za obuku sudija i javnih tužilaca; Misija OEBS-a za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM;OPDAT (Kancelarija za razvoj,  pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava) Ministarstva pravde SAD

> trinaest predstavnika makedonskog pravosuđa, uglavnom sudija Vrhovnog suda i Apelacionog suda u Skoplju

31. oktobar, Zagreb, Hrvatska

Forum nevladinih organizacija “Presude MKSJ i aktuelna suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj”

Predstavnik MKSJ prisustvovao je sedmom sastanku nevladinih organizacija koji se bavio pitanjima ratnih zločina. Predstavnici četiri nevladine organizacije, nekoliko međunarodnih organizacija, Ministarstva pravde Hrvatske i Ministarstva spoljnih poslova su takođe prisustvovala sastanku. Razgovori su usredsređeni na presudu u predmetu Vukovarska trojka, kao i na tretman žrtava i svedoka na suđenjima za ratne zločine pred lokalnim sudovima. Neki od učesnika su tvrdili da su suđenja za ratne zločine vođena u Beogradu i Zagrebu pravičnija od onih na MKSJ, napominjući, međutim, da to ne bi bilo moguće bez dostignuća Međunarodnog suda u Hagu.

Ovaj forum su organizovale nevladine organizacija Documenta -  Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za ljudska prava iz Zagreba

> predstavnici četiri nevladine organizacije, nekoliko međunarodnih organizacija, Ministarstva pravde Hrvatske i Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske

24-27. oktobar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Drugi godišnji seminar za sudije

 

Ovaj seminar koji je sponzorisao Razvojni program Ujedinjenih nacija okupio je sve sudije Suda Bosne i Hercegovine i pružio im priliku da razgovaraju o raznim praktičnim i pravnim pitanjima u vezi sa svojim radom. Glavne teme razgovora bile su zaštita svedoka, vođenje suđenja i njiha efikasnost. Sudija MKSJ Orie je prisustvovao kao međunarodni predstavnik. 
Ovaj seminar je sponzorisao Razvojni program Ujedinjenih nacija

> sve sudije Suda Bosne i Hercegovine

24-26. oktobar, Beograd, Srbija  

Sekretar MKSJ posetio Beograd

Sekretar MKSJ je prisustvovao okruglom stolu sa četiri nevladine organizacije iz Srbije, OEBS i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, sastao se sa predsedavajućim Nacionalnog veća za saradnju sa MKSJ, ambasadorom OEBS i stalnim predstavnikom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Takođe je održao govor pod naslovom “Međunarodna krivična pravda i pomirenje – iskustvo MKSJ” na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Pomirenje i građansko društvo”, koju je organizovao Evropski centar za mir i razvoj.
Ovaj događaj su organizovali  MKSJ i Evropski Centar za mir i razvoj

> predstavnici četiri nevladine organizacije iz Srbije, OEBS i predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, predsedavajući Nacionalnog veća Srbije za saradnju sa MKSJ

22-23. oktobar, Priština, Kosovo

Poseta sekretara MKSJ Prištini

Tokom dvodnevne poseta Prištini sekretar MKSJ se susreo sa šefom UNMIK-a, najvišim predstavnicima pravosuđa i diplomatskim korom, a prisustvovao je i okruglom stolu “MKSJ: Nasleđe i arhive” sa najvišim predstavnicima kosovskog pravosuđa, OEBS, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, direktorom Arhiva Kosova i predstavnicima nevladinih organizacija.  

Ovaj događaj je organizovao  MKSJ

> šef UNMIK, najviši predstavnici pravosuđa, predstavnici diplomatskog kora, OEBS, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, direktor Arhiva Kosova i predstavnici nevladinih organizacija

18-19. oktobar, Hag

Poseta dva zvaničnika Odseka krivične odbrane sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine

Dvodnevna poseta dva zvaničnika Odseka krivične odbrane Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine, direktor i još jedan pravnik iz odseka. Sastali su se sa brojnim zvaničnicima MKSJ, s ciljem da se upoznaju s radom Međunarodnog suda, s posebnim osvrtom na rad odbrane i odnose različitih službi MKSJ s odbranom. Cilj posete je bilo upoznavanje odgovarajućih zvaničnika MKSJ s Godišnjom konferencijom Odseka za krivičnu odbranu Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine  u decembru 2007. u Sarajevu.
Ovu posetu je organizovao Sekretarijat za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine

> dva zvaničnika Odseka krivične odbrane Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine, direktor i još jedan pravnik iz odseka

8 - 10. oktobar, Hag

Poseta predstavnika Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine

Ovo je bila dvodnevna poseta predstavnika Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine. Pošto su već upoznati sa Međunarodnim sudom i njegovim radom, cilj je bio da se razgovara o detaljnijim pitanjima s kojima se susreću u svakodnevnom radu na predmetima za ratne zločine (među ostalim: arhivama, sudskoj bazi podataka, sudskim spisima i transkriptima) kao i pravnim pitanjima.
Ovu posetu je organizovao Sud Bosne i Hercegovine

> predstavnici Sekretarijata Suda Bosne i Hercegovine

4. oktobar, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Seminar "Sprečavanje sukoba kroz dijalog"

Seminar su organizovali Centri civilnih inicijativa, jedna od grupe nevladinih organizacija u mreži podrške Suda BiH. Veći deo seminara bio je posvećen pitanjima u vezi s domaćim suđenjima za ratne zločine. Predstavnik Outreach programa je govorio o problemima koje su pomenuli članovi vodećih udruženja žrtava iz Republike Srpske. Učesnicima su podeljeni informativni materijali MKSJ.

Ovaj seminar je organizovala nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa

> udruženja žrtava iz Republike Srpske

2 - 5. oktobar, Hag

Poseta  kantonalnih tužilaca iz Sarajeva

Četvorodnevna poseta pet kantonalnih tužilaca iz Sarajeva koji su po prvi put posetili Međunarodni sud, od kojih se većina bavi opštim kriminalitetom, a jedan je specijalizovan za ratne zločine. Tokom posete, tužioci su se upoznali sa strukturom i radom Međunarodnog suda, uz poseban osvrt na prosleđivanje predmeta lokalnim pravosuđima u skladu sa strategijom okončanja rada Međunarodnog suda. Ova poseta je takođe bila prilika za razgovore o pitanjima od važnosti za buduću saradnju, posebno u kontekstu suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima.

Ovu posetu je organizovalo Tužilaštvo BiH

> pet kantonalnih tužilaca iz Sarajeva

28-29. septembar, Skoplje, Makedonija

Obuka pravnih savetnika i administrativnog osoblja

U okviru dugogodišnjeg  Programa međunarodnog humanitarnog prava (MHP), 14 pravnih savetnika iz skopskih Osnovnih sudova I i II su obučavani za rad na koordinciji predmeta, proučavanje sudske prakse MKSJ, međunarodnom humanitarnom pravu, pristupu bazama podataka MKSJ, rukovanju obimnim dokumantacijama dokaznih predmeta i poverljivim informacijama. Viši savetnik Sudkih veća održao je prezentaciju o sastavljanju sudskih odluka i presuda s posebnim osvrtom na pitanja međunarodnog humanitarnog prava, istraživanju pitanja međunarodnog humanitarnog prava i sudske prakse MKSJ.

Ova poseta je organizovana u saradnji MKSJ, Misija OEBS za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM Akademija za obuku sudija i javnih tužilaca OPDAT (Kancelarije za razvoj,  pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava) Ministarstva pravde SAD u Skoplju

> 14 pravnih savetnika iz skopskih Osnovnih sudova I i II

27-30. septembar, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Konferencija "Pravne, političke i istorijske posledice presuda MKSJ i MSP”

Ova konferencija – koju je organizovala Fondacija istina, pravda, pomirenje iz Tuzle - imala je za cilj da pruži neprstrasnu procenu rada MKSJ i MSP. Posebna pažnja je posvećena proceni toga koliko su te dve institucije ispunile misiju koju im je poverio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, i u kojoj meri su doprinele pomirenju u regionu. Otprilike 30 aktivista civilnog društva i stručnjaci za pravo, politiku i istoriju iz  regiona, zapadne Evrope i SAD su prisustvovali konferenciji. Uprkos nekim negativnim komentarima (na presudu Vukovarskoj trojci, praksu izricanje presuda itd.), prevagnula je ocena da je MKSJ odigrao ključnu ulogu u istrazi i krivičnom gonjenju koje, da njega nije bilo, verovatno nikad ne bi bile obavljene. Informativni materijali o MKSJ su podeljeni svim učesnicima.
Ovu konferenciju je organizovala Fondacija istina, pravda, pomirenje iz Tuzle

> 30 aktivista civilnog društva i stručnjaci za pravo, politiku i istoriju iz  regiona, zapadne Evrope i SAD

18. septembar, Hag

Poseta političkih savetnika sa Kosova

Kratka poseta 15 savetnika sa Kosova organizovana je u sklopu dvonedeljnog programa o diplomatiji i evropskoj saradnji koju je vodio Holandski institut za međunarodne odnose (poznat pod nazivom “Clingendael”). Učesnici ove posete su bili mladi činovnici iz više privremenih institucija vlasti na Kosovu, među kojima i iz Kabineta premijera, Kabineta predsednika, Ministarstva pravde i drugih ministarstava.
Predstavljena im je opšta uvodna prezentacija o MKSJ i upoznati su s predmetima koji se tiču Kosova. Naglašeno je da Međunarodni sud ne zauzima nikakve političke stavove u pogledu statusa Kosova, u svom radu se oslanja na saradnju država članica i da izazovi na Kosovu uključuju polovično praćenje rada MKSJ, nedostatak  nedvosmislene podrške MKSJ od strane zvaničnika i zastrašivanje svedoka.
Ovu posetu je organizovao Holandski institut za međunarodne odnose - Clingendael

>15 političkih savetnika sa Kosova, mladi činovnici iz više privremenih institucija vlasti na Kosovu, među kojima i iz Kabineta premijera, Kabineta predsednika, Ministarstva pravde i drugih ministarstava

17. septembar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto o arhivu MKSJ

 

Sastanak je organizovala nevladina organizacija iz Sarajeva “Istraživačko-dokumentacioni centar”. Ovaj sastanak je okupio renomirane akademike, predstavnike pravosuđa, državnih arhiva i političare. Većina učesnika se saglasila s tim da bi arhiv trebalo da bude pohranjen u Sarajevu, što bi podvuklo moralni aspekt (većina žrtava je iz BiH). Neki učesnici su izrazili sumnju da država poseduje potrebne tehničke i materijalne resurse za to.

Ovu aktivnost je organizovala nevladina organizacija iz Sarajeva Istraživačko dokumentacioni centar

> renomirani akademici, predstavniti pravosuđa, predstavnici arhiva u BiH i političari

14. septembar, Prijedor, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto "Kako obavestiti javnost o činjenicama utvrđenim u presudama MKSJ"

Outreach program MKSJ i Misija OEBS u Bosni i Hercegovina zajedno su organizovali okrugli sto u Prijedoru pod nazivom "Kako obavestiti javnost o činjenicama utvrđenim u presudama MKSJ". Cilj je bio da se lokalnim zvaničnicima, predstavnicima civilnog društva i sredstava javnog informisanja pruže dodatne informacije o činjenicama utvrđenim u predmetima vođenim pred MKSJ u vezi sa zločinima počinjenim na području Prijedora, kao i da ohrabri lokalne vođe da te informacije podele sa javnošću. Predstavnik Outreach programa u BiH bio je glavni govornik na ovom okruglom stolu, koji je dobio zapaženu medijsku pažnju, između ostalog i u udarnim televizijskim vestima. Ovaj okrugli sto bio je drugi sastanak na nivou lokalnih zajednica koji su organizovali Outreach program MKSJ i OEBS, nakon sastanka u Zenici u maju.

Ovaj okrugli sto su organizovali Outreach program MKSJ i Misija OEBS u BiH

> lokalni zvaničnici, predstavnici civilnog društva i sredstava javnog informisanja

7. septembar, Beograd, Srbija

Konferencija asocijacije instituta za ljudska prava

Ova osma godišnja konferencija koju je oganizovao boeogradski Centar za ljudska prava, okupio je aktiviste ljudskih prava iz više evropskih zemalja, političare i naučnike. Predstavnik Outreach programa je govorio o doprinosu Međunarodnog suda miru u bivšoj Jugoslaviji. 

Ovu konferenciju je organizovao Beogradski Centar za ljudska prava

> aktivisti ljudskih prava iz više evropskih zemalja, političari i naučnici

16-20. jul, Hag

Studijska poseta studenata novinarstva sa Univerziteta u Beogradu

Ova poseta u trajanju od nedelju dana je organizovana za pet najboljih studenata osnovnih i postdiplomskih studija katdre za novinarstvo Univerziteta u Beogradu bavila se programom koji je naglasio odnos i rad MKSJ sa medijima i praćenje pitanja u vezi s ratnim zločinima u regionu. Šta više, studenti su se oprobali u pisanju izveštaja iz sudnice sa pretresa kojima su prisustvovali. Ova poseta je deo šireg programa OEBS koji se bavi izgradnjom kapaciteta medija u Srbiji.

Ovu posetu je organizovala  Misija OEBS u Srbiji

> pet najboljih studenata osnovnih i postdiplomskih studija katdre za novinarstvo Univerziteta u Beogradu

16. jul, Kosovo

Donacija računara školama na Kosovu

Predstavnik Outreach programa i zamenik ministra obrazovanja Kosova održali su konferenciju za štampu u Prištini na kojoj su najavili donaciju računara MKSJ. Međunarodni sud je poklonio oko 300 računara i odgovarajuće opreme koja će biti podeljena školama na Kosovu.

Ovu donaciju je organizovala kancelarija Outreach programa MKSJ u Prištini u saradnji sa Odeljenjem za rashodovanje opreme Međunarodnog suda

> učenici osnovnih škola sa Kosova

13 jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Program obuke advokata odbrane

Viši pravni savetnik sa MKSJ, je na ovom seminaru održao četvoročasovnu obuku o “vidovima individualne krivične odgovornosti”. Seminar je organizovao Odsek zakrivičnu odbranu Suda BiH. Ova prezentacija je ilustrovala najznačajnije delove sudske prakse MKSJ i omogućila praktične vežbe za oko 20 advokata koji su prisustvovali obuci.

Ovu konferenciju je organizovao Odsek za krivičnu odbranu Suda BiH

> 20 advokata odbrane iz Bosne i Hercegovine

12. jul, Brioni, Hrvatska

Konferencija o međudržavnoj saradnji u pitanjima ratnih zločina

Konferenciju pod nazivom “Saradnja državnih tužilaca u predmetima vezanim za ratne zločine – sadašnji i budući oblici saradnje” organizovao državni tužilac Hrvatske, a prisustvovali su joj najviši zvaničnici, među kojima i glavni tužilac MKSJ Carla Del Ponte, predsednik i premijer kao i najviši predstavnici pravosuđa iz regiona. Učesnici su se saglasili s tim da je potpisivanje sporazuma umnogome unapredilo regionalnu saradnju u krivičnom gonjenju ratnih zločinaca i počinilaca genocida. Takođe se razgovaralo o novim mogućnostima saradnje u pogledu hapšenja i krivičnog gonjenja optuženih za ratne zločine,  uz opasku da je to bio razlog održavanja konferencije iza zatvorenih vrata.

Ovu konferenciju je organizovalo Državno odvjetništvo Hrvatske

> najviši zvaničnici pravosuđa u regionu

11. jul, Beograd, Srbija

Konferencija za štampu povodom godišnjice zločina u Srebrenici

Predstavnik Outreach programa u Srbiji je učestvovao na konferenciji za štampu koju je organizvala Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji predstavnici su govorili o svojim naporima u sferi javnog mnjenja da se Ratko Mladić koji je optužen pred MKSJ privede pravdi. Predstavnik MKSJ je govorio o patnji žrtava is Srebrenice i konkretnim koracima da se njihova svedočenja približe javnosti.
Ovu konferenciju za štampu je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> javnost u Srbiji, aktivisti za ljudska prava, novinari, predstavnici civilnog društva

9-11. jul, Niš, Srbija

Obuka mladih u zagovaranju pravde

Predstavnik Outreach programa održao je predavanja u sklopu ove obuke pravnika Inicijative mladih za ljudska prava kojoj je prisustovalo 25 mladih ljudi iz cele Srbije.  Ova obuka koju je organizovala nevladina organizacija iz Beograda Inicijativa mladih za ljudska prava, bavila se radom Međunarodnog suda kao i metodologijom vođenja radionica sa srednjoškolcima. Svaki od učesnika je održao desetominutnu prezentaciju jednog od predmeta vođenih pred MKSJ.

Ovu obuku je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> 25 mladih ljudi iz cele Srbije

 

10. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija "Implikacije odluke Ustavnog suda BiH o retroaktivnoj primeni krivičnog prava u predmetima za ratne zločine”

Ova konferencija, koju su organizovali Inicijativa za vladavinu prava američke advokatske komore i misija OEBS u BiH, okupila je oko 40 sudija, tužilaca, advokata odbrane i pravnih eksperata iz BiH. Šef službe sudskih veća, govorila je o međunarodnim normama ljudskih prava koje ograničavaju retroaktivnu primenu krivičnog prava i njihovoj interpretaciji u praksi međunarodnih krivičnih sudova. OEBS je predstavio izveštaj po kojem ne postoji barijera za pravična suđenja u primeni Krivičnog zakona iz 2003. godine pred sudovima na entitetskom nivuo i ohrabrio entitetske tužioce i sudove da počnu da ga primenjuju.

Ovu konferenciju su organizovali Inicijativa za vladavinu prava američke advokatske komore i Misija OEBS u BiH

> 40 bosansko-hercegovačkih sudija, tužilaca, advokata odbrane i pravnih eksperata

6-7. jul, Skoplje, Makedonija

Radionica za makedonske istražitelje

Ova radionica čiju realizaciju je pomogao OEBS okupila je oko 20 istražitelja sa Odeljenja za krivično gonjenje počinilaca zločina na polju organizovanog kriminala i korupcije, istražne sudije i tužioce. Stručnjaci sa MKSJ su održali prezentacije o istragama i analizi podataka na Međunarodnom sudu.

Ovaj događaj je potpomogla  Misija OEBS  za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM;

> 20 istražitelja sa Odeljenja za krivično gonjenje počinilaca zločina na polju organizovanog kriminala i korupcije, istražne sudije i tužioci

januar/jun, Kosovo

Upoznavanje srednjioškolaca sa Kosova sa MKSJ  

U periodu od decembra 2006. do maja 2007. predstavnik Outreach programa posetio je 15 srednjih škola na Kosovu i održao prezentacije o MKSJ za više od 400 učenika uzrasta od 17 do 19 godina. Prezentacije će biti nastavljene u septembru 2007. godine

Ovu aktivnost je organizovao MSKJ

> 400 učenika uzrasta od 17 do 19 godina iz 15 srednjih škola na Kosovu 

jun, Beograd, Srbija

Završetak radionica za mlade o MKSJ

Ovaj četvoromesečni projekat koji je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava uz pomoć Outreach programa MKSJ završena je okončanjem 30. radionice o radu Međunarodnog suda za srednjoškolce. Ove radionice, koje je omogućila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, održane su u 14 širom zemlje.

Ove radionice je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, a omogućila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

> srednjoškolci iz 14 gradova u Srbiji

29. jun, Beograd, Srbija

Konferencija o presudi MSP po tužbi BiH za genocid

Predstavnik Outreach prisustvovao je konferenciji koju je organizovao Fond za humanitarno pravo o presudi Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid. Učesnici konferencije su govorili o pravnom meritumu presude i njenim moralnim, etičkim i političkim posledicama. Konferencija je okupila oko 40 najznačajnijih predstavnika civilnog društva iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Konferenciju su omogućili OEBS, Ambasada Holandije u Beogradu i Savet Evrope. 

Konferenciju je organizovala nevladina organizacija Fond za humnitarno pravo a omogućili Misija OEBS u Srbiji, Ambasada Holandije u Beogradu i Savet Evrope

> 40 najznačajnijih predstavnika civilnog društva iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine

25-26. jun, Hag

Poseta vodećih predstavnika pravosuđa sa Kosova

Učesnici ove studijske posete koju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija su bila četiri vodeće ličnosti pravosuđa na Kosovu, među kojima i glavni sudija, šev Javnog tužilaštva, predsednik Advokatske komore i zamenik ministra pravde (LDK). Pitanja obuhvaćena ovom posetom su: saradnja pravosuđa sa Kosova sa MKSJ (posebno Tužilaštvom), medijsko praćenje pitanja povezanih sa radom MKSJ na Kosovu i uloga lokalnih vođa u približavanju ovih pitanja lokalnoj zajednici, zaštita svedoka na Kosovu, istrage MKSJ, veća, odbrana i  prisustvovanje pretresima.
Ocena: poseta je bila uspešna u iniciranju kontakata između vodećih zvaničnika MKSJ i pravosuđa na in Kosovu, u svetlu sve većeg prenošenja vlasti sa UNMIK na lokalne institucije.

Posetu su organizovali Razvojni program Ujedinjenih nacija na Kosovu i kancelarije Outreach programa  MKSJ u Hagu i Prištini

> vodeće ličnosti pravosuđa na Kosovu, među kojima i glavni sudija, šev Javnog tužilaštva, predsednik Advokatske komore i zamenik ministra pravde (LDK)

4-5. maj i 22-23. jun, Skoplje, Makedonija

Panel za razgovore o pitanjima dokaza

Deset tužilaca, 20 sudija i 12 pravnih savetnika učestvovalo je u dva navrata u dvodnevnim razgovorima sa njihovim kolegama iz Makedonije o pitanjima koja se tiču prihvatljivosti dokaza u predmetima za ratne zločine. Ovi razgovori su organizovani u okviru programa: Izgradnja kapaciteta makedonskog pravosuđa – Program međunarodnog humanitarnog prava.

Ova aktivnost je organizovana u saradnji MKSJ, Misije OEBS  za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM i Ambasade SAD u Makedoniji

> 10 tužilaca, 20 sudija i 12 pravnih savetnika

19-21. jun, Hag

Poseta predstavnika nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine

Sedam predstavnika nevladinih organizacija koji se bave praćenjem suđenja za ratne zločine i slobode medija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji došli su u trodnevnu posetu Međunarodnom sudu, potpomognuti sarajevskom kancelarijom Međunarodnog saveta za istraživanje i razmenu (IREX). Učesnici su prisustvovali raspravama o izazovima sa kojima se susreću mediji koji prate pitanja vezana za ratne zločine, prosleđivanje predmeta lokalnim pravosuđima, a takođe su se upoznali sa suđenjima i merama za zaštitu na Međunarodnom sudu.
Posetu je omogućila sarajevska kancelarija Međunarodnog saveta za istraživanje i razmenu (IREX)

> sedam predstavnika nevladinih organizacija koji se bave praćenjem suđenja za ratne zločine i slobode medija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji

19. jun, Osijek, Hrvatska

Okrugli sto “Unapređenje zaštite svedoka u suđenjima za ratne zločine”

Predstavnik Outreach programa MKSJ prisustvovao je okruglom stolu koji su organizovale dve nevladine organizacije iz Hrvatske. Pitanja o kojima se razgovaralo su se ticala odgovornosti pravosudnih institucija, civilnog društva i medija u pružanju podrške svedocima. Podvučeno je da su mere podrške svedocima tebale biti uvedene pre više od deset s obzirom na to da većini neposrednih svedoka ratnih zločina nikada nije pružena nikakva podrška. Okruglom stolu su prisustovovali predstavnici Državnog odeljenja za zaštitu svedoka, kancelarija državnog i županijskih tužilaca, nekoliko nevladinih organizacija kao i veći broj advokata.
Ovaj okrugli sto je organizovan u saradnji nevladine organizacija Documenta iz  Zagreba i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.

> predstavnici Državnog odeljenja za zaštitu svedoka, predstavnici državnog i županijskih tužilaštava, nekoliko nevladinih organizacija i više advokata

15. jun 5. april, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Obuka advokata odbrane na Sudu BiH

Predstavnik Outreach programa održao je prezentacije o ustanovljenju, strukturi, nadležnosti, procedurama i strategiji okončanja rada MKSJ, kao i pristupu njegovim dokumentima u sklopu dve sesije obuke koje je organizovao Odesk za krivičnu odbranu Suda BiH za 35 advokata.

Ovu obuku je organizovao Odsek za krivičnu odbranu Suda BiH

> 35 advokata odbrane

10-11. jun, Zagreb, Hrvatska

Sastanak sudija iz regiona o međudržavnoj saradnji u postupcima za ratne zločine

Predsednik MKSJ, sudija Fausto Pocar, sa još tri sudije MKSJ učestvovao je na ovom sastanku na visokom nivou, koji je organizovao OEBS, u sklopu dužeg niza satanaka na ekspertskom nivou koji imaju za cilj da unaprede međudržavnu saradnju u vođenju istraga ratnih zločina, krivičnog gonjenja i suđenja.  Sastanku u Zagrebu takođe su prisustvovale sudije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Posebna pažnja je posvećena predmetima prosleđenim sa MKSJ pravosuđima u regionu, i na prihvatljivost dokaza ratnih zločina među sudovima.

Ovaj sastanak je organizovala Misija OEBS u Hrvatskoj

>  sudije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije

9-10. jun, Skoplje, Makedonija

Seminar o pravičnom suđenju i međunarodnom humanitarnom pravu

Ovaj dvodnevni seminar okupio je oko 41 pravnika u razgovorima o međunarodnim standardima pravičnog suđenja, naročito u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i o međunarodnom humanitarnom pravu i osnovnim preduslovima za njegovu primenu.

Ovaj seminar je organizovan u saradnji MKSJ, Misije OEBS  za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM i Ambasade SAD u Makedoniji.

>41 pravnik iz Makedonije

8. jun, Beograd, Srbija

Završetak obuke za stažiste iz Srbije na MKSJ

Tri perioda obuke koju je organizovao Outreach program za osam budućih stažista na MKSJ u Hagu, su bila deo programa koji je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), a omogućila Vlada Švajcarske. Stažisti će su stažirali u periodu od tri do šest meseci na Međunarodnom sudu, nakon čega će uslediti tromesečni staž u Veću za ratne zločine ili Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. U svakom od perioda obuke koji su održani u prethodnim sedmicama, stažisti su upoznati sa različitim aspektima rada MKSJ, međunarodnim humanitarnim pravom i unapredili svoje znanje pisanja na engleskom jeziku. Prvi stažista je stigao na Međunarodni sud 2. jula. 

Ovaj porgram je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, a omogućila Ambasada Švajcarske u Beogradu

> osam studenata iz Srbije – budući stažisti na MKSJ

29. maj – 1 jun i 14-18. maj, Hag

Poseta makedonskih sudija i tužilaca

Ovo je bila jedna od dve petodnevne studijske posete – koje su omogućili OEBS i Ministarstvo pravde SAD – s identičnim programima za 34 predstavnika makedonskog pravosuđa, podeljenih u dve grupe. Ova poseta je nastavak trodnevne obuke koja je održana u Skoplju krajem marta 2007. godine.

Pitanja obuhvaćena ovom posetom su, između ostalog: funkcionisanje tela Međunarodnog suda (Sekretarijat, Sudska veća, Tužilaštvo, odbrana); vođenje predmeta sa više optuženih, prosleđivanje predmeta i istražnih materijala sa MKSJ državama u regionu, medijska pokrivenost pitanja od važnosti za MKSJ kao i sastanci sudija i tužilaca s njihovim kolegama sa MKSJ. Takođe su prisustvovali suđenjima. Poseta se može smatrati uspešnom, jer su predstavnici pravosuđa stekli praktična znanja o funkcionisanju Međunarodnog suda. Mnogo pažnje je posvećeno mogućnosti formiranja ličnih kontakata sa sudijama i tužiocima. Tokom prve posete, prosleđivanje istražnih materijala sa MKSJ o makedonskim predmetima je izazvalo živu diskusiju.

Ove posete su organizovali Misija OEBS-a za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM i OPDAT (Kancelarija za razvoj,  pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava) Ministarstva pravde SAD u Skoplju

> 34 predstavnika makedonskog pravosuđa

29. maj, Zenica, Bosna i Hercegovina

Sastanak sa lokalnom zajednicom u Zenici

U saradnji s OEBS, Outreach program MKSJ održao je sastanak sa predstavnicima civilnog društva iz Zenice, da bi ih upoznao s najnovijim događajima u vezi s krivičnim procesima pred MKSJ u vezi s zločinima počinjenim na tom području. Prezentacija je usredsređena na prvostepenu presudu u predmetu protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure. U diskusiji koja je usledila, predstavnici lokalne zajednice su izrazili svoju podršku radu MKSJ i potrebu za jačanje lokalnog pravosuđa.

Ovaj sastanak je organizovan u saradnji Misije OEBS u BiH i Outreach programa MKSJ

> predstavnici civilnog društva u Zenici

21-26. maj, Beograd, Srbija

Obuka “Psihološki pristup žrtvama/svedocima najtežih zločina ”

Predstavnik Službe za savetovanje zaposlenih i društvene aktivnosti MKSJ iz Haga održao je predavanja na ova dva programa obuke koje je organizovao OEBS, a koja su se ticala podrške i pomoći svedocima. Predavanja su podvukla značaj znanja advokata odbrane o tome kako da pristupe svedocima bez izazivanja psiholoških trauma, a da pritom dobiju informacije od važnosti za suđenje. Tokom ovog perioda, advokati odbrane su prisustvovali obuci od 21. do 23. maja a novinari od 24. do 26. maja. (ovo je bio nastavak sličnog programa organizovanog za sudije i tužioce u novembru 2006.). 

Ovu obuku je organizovala  Misija OEBS u Srbiji

> advokati odbrane i novinari 

11. i 24. maj, Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Okrugli stolovi sa studentima u organizaciji NATO

Predstavnik Outreach programa je učestvovao u ovim sastancima koje je organizovao NATO, koji su se koncentrisali na put BiH ka evro-atlantskim strukturama i saradnji sa MKSJ. Analiziran je mandat Međunarodnog suda, data su objašnjenja u vezi s tokom postupaka, dostignućima, strategijom okončanja rada MKSJ i saradnji država članica sa Međunarodnim sudom. Outreach program je podelio materijale o MKSJ za oko 15 studenata na svakom od okruglih stolova, a u Banja Luci je prikazan i nedovršeni tridesetominutni dokumentarni film u produkciji NATO. Ovi sastanci su potvrdili i dalje prisutnu tendenciju da “istina” o ratnim zločinima zavisi od mišljenja grupe ili osobe kao i provladavajuće nepoverenje u Međunarodni sud koji pokušava da se izbori sa ovim trendom.
Ove okrugle stolove je organizovao NATO u BiH

> 30 studenata iz Bosne i Hercegovine

april/maj, Bosna i Hercegovina

Distribuiranje publikacije MKSJ “Zločin i kazna”

Više od hiljadu primeraka drugog dopunjenog izdanja je distribuirano, među ostalim i članovima državne i entiteskih skupština, nevladinim organizacijama, medijima, asocijacijam žrtava i javnosti na sastancima u organizaciji MKSJ. U publikaciji su predstavljeni predmeti vođeni pred MKSJ koji se tiču  BiH, a objavljena je u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo BiH. 
Distribuciju ove publikacije je organizovao MKSJ

> članovi državne i entitetskih skupština, nevladine organizacije, asocijacije žrtava i javnost na sastancima u organizaciji MKSJ

27. april – 1. maj, Hag

Hag, grad mira

Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu dve lokalne nevladine organizacije,  Haške mirovne platforme (HVP) i Mirovnog pokreta ujedinjenih crkava (IKV). U centralnom holu Gradske kuće u Hagu je organizovana velika izložba na kojoj je prikazan rad međunarodnih organizacija aktivnih na polju mira i pravde sa sedištem u Hagu. MKSJ je bio predstavljen štandom na izložbi i zaposleni su bili prisutni kako bi odgovarali na pitanja posetilaca o radu Međunarodnog suda.
Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu dve lokalne nevladine organizacije Haška mirovna platforma (HVP) i Mirovni pokret ujedinjenih crkava (IKV)

> predstavnici međunarodnih organizacija aktivnih na polju mira i pravde sa sedištem u Hagu, javnost

25. april, Zagreb, Hrvatska

Sastanak sa nevladinim organizacijama koje prate suđenja za ratne zločine

Na ovom konsultativnom sastanku, MKSJ je je omogućio saradnju i koordinaciju različitih nevladinih organizacija iz Hrvatske, koje prate lokalna suđenja za ratne zločine, posebno u svetlu skorog početka suđenja generalima Ademiju i Norcu, čiji predmeti su prosleđeni Hrvatskoj sa MKSJ. Ove četiri nevladine organizacije iz Hrvatske koje prate suđenja za ratne zločine su zaklučile da je potreban napredak u vidljivosti i izgradnji kapaciteta, kao i bolji i aktivniji odnosi sa medijima.
Ovaj sastanak je organizovao Outreach program MKSJ

> predstavnici raznih nevladinih organizacija iz  Hrvatske koji prate lokalna suđenja za ratne zločine

24. april, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Teve panel u Tuzli o radu MKSJ

U četrdesetpetominutnom analitičkom programu na Kantonalnoj televiziji iz  Tuzle, predstavnik Outreach programa je govorio o dostignućima MKSJ, strategiji okončanja rada Međunarodnog suda i prosleđivanju predmeta nacionalnim pravosuđima.
Ovaj medijski događaj je organizovala Kantonalna televizija iz Tuzle

> javnost u Bosni i Hercegovini

21. april, Bajina Bašta, Srbija

Prezentacija “Zagovaranje pravde”

Oko 20 mladih ljudi iz raznih delova Srbije učestvovalo je u programu obuke koji je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR). Nakon pet dana intenzivnih predavanja o tranzicionoj pravdi i radu MKSJ, novi zagovornici pravde su učestvovali na narednom seminaru zagovornika pravde da bi postali deo mreže zagovornika pravde i organizovali i vodili radionice sa srednjošolcima i mladim ljudima širom zemlje kako bi promovisali pravdu za žrtve ratnih zločina i rad MKSJ.
Ovaj seminar je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava

> 20 mladih iz raznih delova Srbije

5-19. april, Mičigen i Njujork, SAD

Poseta pravnim fakultetima u SAD u sklopu promocije  “e-stažiranja”

Predstavnik Outreach programa u Srbiji posetio je Sjedinjene Američke Države, i održao predavanja o mandatu MKSJ, njegovoj strukturi i doprinosu pomirenju studentima Univerziteta u Mičigenu i Pravnog fakulteta u Njujorku. Drugi cilje posete je bila promocija programa e-stažiranja na MKSJ, u sklopu kojeg studenti iz SAD pomažu MKSJ u istraživanjima i projektima koji promovišu nasleđe MKSJ u svojoj državi.
Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ

> studenti Prvnih fakulteta Univerziteta Michigana i Pravnog fakulteta u Njujorka

18. april, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Seminar obuke za novinare

Dve sesije su bile deo seminara obuke za sedam novinara iz BiH pod nazivom "Analitičko izveštavanje – Mir i bezbednost u BiH". Seminar je organizovala organizacija Netnovinar u sarajevskom Medijacentru, uz pomoć Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, kroz njihov Svetski fond za prevenciju sukoba. Predstavnik Outreach programa MKSJ održao je opštu prezentaciju o MKSJ, razgovarao sa učesnicima, dajući praktične savete o metodama pronalaženja i uzvorima informacija o postupcima pred Međunarodnim sudom.
Ovaj seminar je organizovala organizacija Netnovinar u sarajevskom Mediacentru, uz pomoć Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, kroz njihov Svetski fond za prevenciju sukoba

> sedam novinara iz BiH

5. i 16. april, razni gradovi u Bosni i Hercegovini

Prikazivanje TV spotova o krivičnom gonjenju za ratne zločine pred MKSJ u lokalnim zajednicama

Predstavnik Outreach progama MKSJ učestvovao je u pripremi i snimanju kratkih spotova o MKSJ za televizijsku seriju o uticaju ratnih zločina na lokalne zajednice. Dana 5. i 23. aprila, snimljeno je 16 takvih spotova, u svakom od kojih je predstavnik Outreach programa MKSJ u BiH dao rezime predmeta pred MKSJ (presude, suđenja i optužnice) u vezi s jednom opštinom u BiH.
Seriju je producirala nezavisna produkcijska kuća iz Sarajeva XY Films

> javnost u Bosni i Hercegovini

13. april, Zagreb, Hrvatska

MKSJ učestvovao u vodećem političkom TV programu “Latinica” 

Predstavnik Outreach programa učestvovao je u političkoj emisiju Hrvatske radio televizije “Latinica” koji se prikazuje u udarnom terminu, koji se bavi pitanjima suočavanja s proslošću i krivičnim gonjenu za ratne zločine.
Ovo gostovanje je organizovala Hrvatska radio televizija

> javnost u Hrvatskoj

12. april, Hag

Poseta studenata sa Univerziteta u Ljubljani

Outreach program MKSJ je bio domaćin grupi od 49 slovenačkih studenata sa ljubljanskog Fakulteta društvenih nauka i Fakulteta uprave.
Pitanja obrađena tokom prezentacije: rad MKSJ i njegova dostignuća, prisustvovanje pretresu pred Međunarodnim sudom.
Ova kratka poseta studentima je omogućila da steknu solidan uvod u rad MKSJ, pojasne nedoumice i stekli podršku za dalji rad na pitanjima ratnih zločina.  
Ovu posetu su organizovali Fakultet društvenih nauka i Fakultet uprave iz Ljubljane

> 49 slovenačkih studenata sa ljubljanskog Fakulteta društvenih nauka i Fakulteta uprave

11. april, Skoplje, Makedonija

Seminar “MKSJ i mediji”

Ovaj dvojni seminar koji je dan ranije održan za novinare u Prištini na Kosovu su organizovali Outreach program MKSJ i Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN), uz pomoć Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Seminar koji  su vodili portparoli  Tužilaštva i Sekretarijata i Veća iz Haga, uz jednu prezentaciju predstavnika Outreach programa u BiH, pružio je mogućnost ljudima iz medijske sfere sa Kosova i iz Makedonije da razgovaraju o različitim pitanjima vezanim za MKSJ i praćenju suđenja za ratne zločine. Otprilike 40 novinara je prisustvovalo ovom seminaru za makedonske novinare.

Seminare su organizovali Outreach program MKSJ Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN), a omogućila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

> 20 do 25 novinara i ljudi iz medijske sfere iz Makedonije

10. april, Priština, Kosovo

Seminar “MKSJ i mediji”

Ovaj seminar u Prištini su organizovali Outreach program MKSJ i Balkanska mreža istražnog novinarstva (BIRN), uz pomoć Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Prisustvovalo mu je oko 20 do 25 novinara, a seminar su vodili portparoli  Tužlaštva i Sekretarijata i Veća iz Haga, uz jednu prezentaciju predstavnika Outreach programa u BiH. Seminar je pružio priliku ljudima iz medija da razgovaraju o pitanjima vezanim za MKSJ i praćenje suđenja za ratne zločine. Medijska propraćenost ovog seminara je generalno bila neprostrasna, uz neke izuzetke (jedan televizijski kanal koji je tvrdio da će ko god govori negativno o Ramushu Haradinaju biti smatran “lažovom i protivnikom Kosova”, jedan dnevni list je odbio da obavi intervju s portparolkom Tužilaštva). Isti seminar je sledećeg dana ponovljen za makedonske novinare u Skoplju.
Seminare su organizovali Outreach program MKSJ Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN), a omogućila Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

> 20 do 25 novinara i ljudi iz medijske sfere sa Kosova

2. april, Hag

Poseta članova Regionalne advokatske komore Sarajeva

 

Delegacija od 31 bosansko-hercegovačka advokata posetila je Međunarodni sud u sklopu posete više pravosudnih institucija u zemljama Beneluksa (MSP, Amsterdamska i Briselska advokatska komora), kao nastavak uspostavljanja kontakata s relevantnim advokatskim telima u zapadnoj Evropi.
Među temama o kojima je razgovarano su pravna pomoć, pritvor i odbrana optuženih. Postioci su takođe imali priliku da prisustvuju suđenjima koja se vode pred MKSJ. Ovo je bila prilika za bosansko-hercegovačke advokate da se sastanu i uspostave blisku saradnju s kolegama da MKSJ, kao i da generalno upotpune svoja znanja o radu MKSJ.
Posetu je organizovala Regionalna advokatska komora Sarajevo

> 31 bosansko-hercegovačka advokata

2. april, Hag

Poseta Evropske asocijacije studenata prava iz Slovenije

Outreach program MKSJ organizovao je kratku posetu grupe od  45 slovenačkih studenata, članova Evropske asocijacije studenata prava (ELSA), koja je bila deo šire posete pravnim institucijama u zapadnoj Evropi. Studenti su prisustvovali suđenju u predmetu Popović i drugi koji se tiče zločina počinjenih u Srebrenici i okolini. Predstavnik Veća je objasnio brojna pitanja u vezi sa vođenjem postupaka pred Međunarodnim sudom.
Posetu je organizovala ELSA Ljubljana (Evropska asocijacija studenata prava)

> 45 slovenačkih studenata, članova Evropske asocijacije studenata prava (ELSA)

31. mart, Sanski Most, Bosna i Hercegovina

Konferencija “Mehanizmi utvrđivanja istine”

Ovu konferenciju je organizovala asocijacija žrtava “Izvor” iz Prijedora, na kojoj se okupilo više od stotinu žrtava i drugih stanovnika Sanskog Mosta i okolnih opština. Predstavnik Outreach programa MKSJ održao je prezentaciju o predmetima koji se vode pred MKSJ u vezi sa opština Sanski Most i Ključ, uz poseban osvrt na predmete protiv Radoslava Brđanina i Momčila Krajišnika. Publici su takođe prikazani dokazni predmeti sa ovih suđenja, da bi se ilustrovalo kakve sve vrste dokaza su korišćene u sudnicama da bi se van razumne sumnje utvrdile činjenice o zločinima. Među ostalim govornicima su bili predstavnici bosansko-hercegovačkog pravosuđa, Međunarodne komisije za nestale i nevladine organizacije koje se bave pravdom u tranziciji.
Ovu konferenciju je organizovala asocijacija žrtava  Izvor, uz pomoć Međunarodne komisije za nestale osobe i Norveške ambasade u Sarajevu

> više od stotinu žrtava iz Sanskog Mosta i the okolnih opština, javnost, lokalne nevladine organizacije, predstavnici bosansko-hercegovačkog pravosuđa i Međunarodne komisije za nestale

31. mart, Beograd, Srbija

Konferencija o suđenju Slobodanu Miloševiću pred MKSJ

Predstavnik Outreach programa MKSJ je prisustvovao konferenciji koju je organizovala beogradska podružnica Helsinškog odbora za ljudska prava posvećenoj proceni suđenja u procesu protiv Slobodana Miloševića pred MKSJ. Glavni govornik je bio bivši glavni tužilac u ovom predmetu Geoffrey Nice, koji se kritički osvrnuo na rad MKSJ ali je pohvalio rad sudija i činjenicu da je suđenje na svetlo dana iznelo mnoge istorijske činjenice. Među ostalim govornicima bili su predstavnici nevladine organizacije Human Rights Watch i novinske agencije SENSE.
Konferenciju je organizovala beogradska podružnica Helsinškog odbora za ljudska prava

> predstavnici civilnog društva i medija iz Srbije omladinski aktivisti

29-31. mart, Skoplje, Makedonija

Seminar o međunarodnom humanitarnom pravu

Ovaj trodnevni seminar obuke koji je pohađalo oko 80 učesnika iz makedonskog pravosuđa je pružio uvod u koncept međunarodnog humanitarnog prava, uz  preduslove za njegovu primenu; Analizirani su Statut MKSJ i nacionalne nadležnosti, uz poseban osvrt na iskustva u BiH. Visoki zvaničnici MKSJ iz Veća i Tužilaštva su držali predavanja na seminaru.

Ovaj seminar je organizovan u saradnji Makedonska ministarstva pravde - OEBSOPDATMKSJ i kancelarije Outreach programa MKSJ u Hagu i Prištini

> 80 predstavnika makedonskog pravosuđa

27. mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Javna rasprava nakon prikazivanja dokumentarnog filma u produkciji OEBS

Na sastanku je prikazan je dokumentarni filma “Pravdi je potreban iskorak” u produkciji OEBS, koji se bavi načinima na koje tužioci treba da komuniciraju sa žrtvama, asocijacijama žrtava i lokalnim zajednicama. Predstavnik Outreach programa u BiH se pojavljuje u filmu, i objašnjava iskustva MKSJ u približavnju lokalnim zajednicama. Nakon prikazivanja filma usledila je diskusija sa navišim zvaničnicima pravosuđa.
Ovu javnu raspravu je organizovala  Misija OEBS u BiH

> javnost u Sarajevu, predstavnici pravosuđa, nevladinih organizacija i medija

27. mart, Hag

Poseta Gjergja Dedaja, predsednika Liberalne partije Kosova

Predsedavajući Parlamentarne grupe za integraciju, g. Gjergj Dedaj posetio je Međunarodni sud. Nakon što je prisustvovao pretresu u predmetu Haradinaj i drugi, g. Dedaj je održao intenzivne sastanje sa portparolom Sekretarijata i Veća. Razgovori su bili usmereni na aktuelna suđenja i potrebu da se radi na izgradnji kapaciteta kako bi se omogućilo krivično gonjenje počinilaca ratnih zločina na Kosovu.
Posetu je organizovala VVD (Liberalna partija iz Holandije)

> predsedavajući Parlamentarne grupe za integraciju

22. mart, Beograd, Srbija

Sastanak sa predstavnicima asocijacija žrtava sa Kosova

Predstavnik Outreach programa sastao se predstavnicima srpskog Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, i upoznao ih sa predmetima pred MKSJ koji se tiču srpskih žrtava na tom području. Udruženje je apelovalo na Međunarodni sud da pruži podršku u pronalaženju osoba nestalih tokom sukoba na Kosovu.
Sastanak su organizovali Fond za humanitarno pravo i Beogradska kancelarija Outreach programa MKSJ u saradnji sa Savetom Evrope

> asocijacija srpskih žrtva “Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji”

13. mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sastanak sa asocijacijom Majke Srebrenice i Žepe

Predstavnik Outreach programa upoznao je predstavnice asocijacije o najnovijim događajima na MKSJ u vezi s postupcima za ratne zločine koji njih interesuju i uručio im primerke nekoliko presuda. Predstavnice udruženja žrtava su pozvale Međunarodni sud da aktivnije radi na suzbijanju poricanja genocida u Srebrenici, naročito posle novog talasa poricanja nakon presude MSP od 26. februara.
Sastanak je organizovao Outreach program MKSJ

> predstavnici asocijacije “Majke Srebrenice i Žepe”

5. mart, Zagreb, Hrvatska

Okrugli sto o praćenju suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima u 2006. godini

Predstavnik MKJS je prisustvovao okruglom stolu nevladinih organizacija o nalazima godišnjeg izveštaja za 2006. o praćenju suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj. Ovom okruglom stolu su prisustvovali predstavnici pravosuđa iz Hrvatske, nevladine organizacije, predstavnici međunarodne zajednice i pravni stručnjaci. Naglašen je niz problema, među kojima i veliki broj suđenja u odsustvu, neprecizne optužnice, nesklad u praksi izdavanja naloga za pritvor kao i nedovoljna podrška i pomoć svedocima. 
Ovaj okrugli sto je organizovao Centar za ljudska prava iz Zagreba

> predstavnici pravosuđa iz Hrvatske, nevladine organizacije, predstavnici međunarodne zajednice i pravni stručnjaci

februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Donacija pravnom fakultetu u Sarajevu

Sarajevska kancelarija Outreach programa poklonila je veliku kolekciju presuda, optužnica i drugih dokumenata MKSJ Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Ovu donaciju je organizovao Outreach program MKSJ u BiH

> studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu

24. februar, Beograd, Srbija

Konferencija o predmetu Čelebići

Outreach program MKSJ i beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava su organizovali konferenciju o radu Međunarodnog suda na izvođenju pred lice pravde odgovornih za zločine počinjene u logoru Čelebići nedaleko od Konjica tokom 1992. godine. Predstavnik Outreach programa održao je uvodno izlaganje, a tri zvaničnika MKSJ iz Haga su održali prezentacije o istragama, suđenju i žalbenom postupku u ovom predmetu. Prezentacije su bile zasnovane na onim održanim tokom konferencije “Prevazilaženje jaza” koju je Outreach program održao u Konjicu 2004. godine. Osam žrtava je ispričalo svoja svedočenja tokom posebne seseije. Učesnici ove konferencije koja je propraćena u brojnim medijima su, među ostalim bili: predstavnici OEBS, Saveta Evrope, predstavnici pravosuđa iz Srbije, političari, nevladine organizacije i studenti.
Ovu konferenciju su organizovali kancelarija Outreach programa MKSJ u Srbiji i navladina organizacija Fond za humanitarno pravo

> predstavnici OEBS, Saveta Evrope, predstavnici pravosuđa iz Srbije, političari, nevladine organizacije i studenti

19-20. februar, Hag

Poseta sudija Suda Bosne i Hercegovine

Outreach program MKJS je bio domaćin za sedam sudija Suda BiH. Delegaciju su sačinjavali predsednica suda Medžida Kreso, predsedavajuća Žalbenog veća Azra Miletić i pet predsedavajućih sudija prvostepenih veća Održan je niz sastanaka o većem broju pitanja vezanih za ratne zločine sa više zvaničnika Međunarodnog suda. Sudije su detaljno obaveštene o postupku u predmetu Popović i drugi u vezi s zločinm počinjenim u Srebrenici za koji su se posetioci posebno zanimali. Posetu je omogućila Ambasada SAD u Sarajevu.
Posetu je organizovala kancelarija Outreach programa MKSJ u Sarajevu u saradnji s Ambasadom SAD u Sarajevu

> sedam sudija Suda BiH, među kojima i predsednica Suda Meddžidu Kreso, predsedavajuća žalbenog veća Azru Miletić i pet predsedavajućih sudija u prvostepenim većima

19. februar, Hag

Poseta vojnih zapovednika iz država Balkanskog poluostrva

Kao deo obuke na Holandskoj akademiji odbrane 24 vojna zapovednika iz  Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, BJRM, Srbije i Crne Gore je posetilo Međunarodni sud. Nakon prezentacije o radu i dostignućima Međunarodnog suda, prisustvovali su pretresu u predmetu Milutinović i drugi.
Ovu posetu je organizovala Holandska akademija odbrane

>24 vojna zapovednika iz  Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, BJRM , Srbije i Crne Gore

10-14. februar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Seminar o zagovaranju pravde

Ovaj seminar je organizovala bosanska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR). Predstavnik MKSJ ordžao je detaljnu prezentaciju o radu Međunarodnog suda i učestvovao u nizu interaktivnih sastanaka. Cilj ovog projekta je bio izgradnja mreže mladih aktivista širom Bosne i Hercegovine koji će promovisati svest o suđenjima za ratne zločine i potrebu za pozivanjem na odgovornost u svojim lokalnim zajednicama.
Ovaj seminar je organizovala bosanska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava

> aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava iz cele BiH

8-9. februar, Zagreb, Hrvatska

Međunarodna konferencija o utvrđivanju istine nakon oružanog sukoba

Ovu konferenciju su organizovale tri regionalne nevladine organizacije - Documenta (Zagreb), Fond za humanitarno pravo (Beograd) i Istraživačko-dokumentacioni centar (Sarajevo). Konferencija je okupila oko 200 učesnika iz nekoliko zemalja bivše Jugoslavije, među kojima i predstavnike pravosuđa, političare i osobe iz javnog života. Predsednik MKSJ Fausto Pocar, tužilac Carla Del Ponte i sekretar Hans Holthuis su prisustvovali konferenciji.
Konferenciju su organizovale tri regionalne nevladine organizacije - Documenta (Zagreb), Fond za humanitarno pravo (Beograde) i Istraživačko dokumentacioni centar (Sarajevo).

> 200 učesnika iz nekoliko zemalja bivše Jugoslavije, među kojima i predstavnike pravosuđa, političare i osobe iz javnog života

25. januar i 8. februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Uvodna prezentacija za pripadnike Policijske misije Evropske unije

Predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju o MKSJ za dve grupe novog osoblje Policijske misije Evropske unije u BiH, u sklopu njihovog uvodnog kursa.
Ovaj kurs je organizovala  Policijska misija Evropske unije u BiH

> dve grupe novog osoblja Policijske misije Evropske unije u BiH

5. februar, Beograd, Srbija

Okrugli sto o regionalnoj saradnji po pitanju ratnih zločina

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je ovom okruglom stolu koji je organizovalo Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije u saradnji s OEBS, da bi obeležilo drugu godišnjicu memoranduma o razumevanju u borbi protiv teških krivičnih dela koji su potpisali Hrvatska i Srbija. Konferencija je okupila najviše zvaničnike pravosudnih organa iz cele regije.
Ovaj okrugli sto su organizovali Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, a podržala Misija OEBS u Srbiji

>  brojni visoki zvaničnici pravosudnih organa iz cele regije

29. januar – 1. februar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Studijska poseta makedonskih sudija i tužilaca Sarajevu

Jedanaest učesnika je posetilo Veće za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine i sastalo se sa najvišim zvaničnicima da bi saznali o procesima u kompleksnim suđenjima i održali praktične studijske vežbe. Ova poseta je bila u sklopu programa međunarodnog humanitarnog prava.

Ova poseta je organizovana u saradnji MKSJ, Misije OEBS  za suzbijanje moguće eskalacije sukoba u BJRM i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Makedoniji

> 11 predstavnika pravosuđa iz Makedonije

januar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Donacija Sudu BiH

Kancelarija Outreach programa u Sarajevu poklonila je veliku kolekciju presuda MKSJ biblioteci Suda BiH.

Ovu donaciju je organizovala kancelarija Outreach programa  MKSJ u BiH

> osoblje Suda BiH

31. januar, Mostar, Bosna i Hercegovina

Sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice

Predstavnik Outreach programa MKSJ bio je najvažniji gost na ovom javnom skupu u Nansen dijalog centru (NDC) u Mostar, koji je imao za cilj da unapredi razumevanje lokalnih zajednica o raznim institucijama u BiH. Predstavljena su glavna dostignuća MKSJ, a publika je pozvana da učestvuje u diskusiji o tome kako bi rezultati rada Međunarodnog suda mogli biti iskorišćeni u BiH, naročito u svetlu strategije okončanja rada Međunarodnog suda. Publika je u principu podržala rad Međunarodnog suda, ali je izražena frustracija zbog neuspeha da se uhapse preostali optuženi koji su u bekstvu i u vezi s mogućnošću lokalnog pravosuđa da procesuira predmete za ratne zločine.
Ovaj sastanak je organizovao Nansen dijalog centar, Mostar

> predstavnici lokalne zajednice