Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2001.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

21. decembar, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje u Beogradskoj otvorenoj školi

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje o MKSJ-u studentima Beogradske otvorene škole, institucije koja pruža dodatno obrazovanje odabranim studentima raznih fakulteta. 

Ovo predavanje je organizovala Beogradska otvorena škola

> 10 studenata iz Srbije

20. decembar,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto sa bosansko-hercegovačkim sudijama

Predstavnik Programa Outreach učestvovao je u radu okruglog stola “Aktuelna pitanja krivično-pravnog procesuiranja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini”. Svi učesnici su se složili da se domaći postupci za ratne zločine trebaju voditi pred sudovima s jedinstvenom nadležnošću.

Ovaj događaj je organizovalo Udruženje sudija Federacije BiH  u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde

> sudije i tužioci iz Federacije BiH

17. decembar,
Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Diskusija o medijskom izvještavanju o MKSJ-u  

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je o aktivnostima i vrstama usluga koje pruža Kancelarija Programa Outreach MKSJ-a u Beogradu na okruglom stolu pod nazivom “Mediji i Hag”. Zajednički zaključak je bio da veliki broj medija u Srbiji često izvještava o pitanjima u vezi s MKSJ-om na senzacionalistički način, često se fokusirajući na neposredne političke ciljeve.

Ovaj događaj su organizovali Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Medija centar Beograd

> novinari, predstavnici NVO-a i međunarodnih organizacija, uključujući Međunarodnu kriznu grupu, Udruženje nezavisnih elektronskih medija, magazine “Reporter” i “Vreme”

5-7. decembar,
Haag

Posjeta visokih zvaničnika pravosudnih institucija  iz Makedonije

Tokom trodnevne intenzivne posjete, grupa je stekla uvid u rad Međunarodnog suda, kroz upoznavanje s mandatom i nadležnošću MKSJ-a, tekućim predmetima, pravilima postupka, analize primjenjivog prava, odbranom i pitanjima pritvora. Mnogo se razgovaralo i o pitanju zaštite svjedoka i o istragama. Grupa se sastala i sa predsjednikom i sekretarom MSKJ-a. 

Ovu posjetu je organizovala ekspertska organizacija Centar za strategijska istraživanja i dokumentaciju, uz finansijsku podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> 12 predstavnika pravosuđa Makedonije, uključujući ministra pravde, glasnogovornika Ministarstva pravde, predsjednika Vrhovnog suda, glavnog tužioca, predsjednika Advokatske komore i druge, dva makedonska novinara  (Radio Tetovo, dnevni list Dnevnik)

5. decembar, Novi Sad,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje na školi novinarstva

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje o osnivanju, nadležnosti i strukturi MKSJ-a na Novosadskoj novinarskoj školi. Ovo predavanje je bilo dio posebnog jednodnevnog seminara na temu Međunarodnog suda. Među drugim predavačima su bili predstavnici Fonda za humanitarno pravo, magazina NIN i advokata odbrane koji rade na predmetima pred Međunarodnim sudom. Nakon predavanja, predstavnik Programa Outreach  je dao nekoliko intervjua novinarima iz Novog Sada, uključujući i gostovanje uživo na Radiju 021.

Ovaj događaj je finansijski podržao beogradski ogranak Fondacije Konrad Adenauer

> 40 mladih novinara iz Srbije

Decembar, Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

Seminar za studente o zaštiti ljudskih prava

Predstavnik Programa Outreach prisustvovao jedvodnevnom seminaru o zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji je organizovan za studente treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Predstavnik Programa Outreach je iznio kratak uvod u rad MKSJ-a  (osnivanje, mandate, struktura, itd.) nakon čega je uslijedila jednosatna diskusija koja je protekla u živoj i konstruktivnoj atmosferi sa mnogo pitanja. Među drugim predavačima su bili predstavnici Centra za ljudska prava, predsjednik Ustavnog suda BiH, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske (RS) i sudija Ustavnog suda RS.

Ovaj seminar je organizovao Centar za ljudska prava Univerziteta u Banja Luci

> 50 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Decembar, Zagreb, Hrvatska

Projekat uspostavljanja mini-arhiva u Hrvatskoj

Ovaj projekat je omogućio da bogata zbirka dokumenata koji se tiču MSKJ-a bude dostupna na hrvatskom jeziku u bibliotekama Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i u Uredu predsjednika. Poseban fokus bio je na osnovnim dokumentima MKSJ-a i svim materijalima koji se tiču Hrvatske. Osim toga, za 42 sudija pomenutih sudova pripremljeni su odabrani informativni materijali MKSJ-a.

Ovaj projekat je proveden u saradnji između Programa Outreach MKSJ-a, Ustavnog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske

> 42 sudija i drugih pravosudnih zvaničnika Vrhovnog suda i Ustavnog suda Hrvatske, ured predsjednika

Decembar, Zagreb, Hrvatska

Informacije o MKSJ-u u Evropskom domu u Zagrebu  

Informativni materijali o MKSJ-u postavljeni su na posebno izložbeno mjesto u ‘Evropskom domu Zagreb’, informativnom centru EU u srcu Zagreba koji često posjećuje šira javnost u potrazi za informacijama o Evropskoj uniji. MKSJ je na taj način povećao svoju vidljivost među nekim važnim grupama. Odjeljak će se redovno nadopunjavati novim materijalima.  
Ovaj projekat je ostvaren u saradnji s  Evropskim domom Zagreb

> šira javnost, studenti, novinari, naučnici u Hrvatskoj

Decembar, Priština, Kosovo

Kosovska konferencija o izručenju

Predstavnik Programa Outreach učestvovao je na konferenciji za lokalne sudije i tužioce s Kosova, pod nazivom “Izručenje i međunarodna pravna pomoć u krivičnim pitanjima”. Događaj je ponudio pregled međunarodnih standarda po pitanju izručenja i međunarodne pravne pomoći, kao i implikacija koje ova pitanja na Kosovu imaju u odnosu na UNMIK. Koordinator Programa Outreach na Kosovu govorio je o saradnji država s MKSJ-om, uključujući: hapšenje i prebacivanje optuženih na Međunarodni sud, pomoć u prikupljanju dokaza, pružanje bezbjednosti svjedocima, i primat Međunarodnog suda nad postupcima pred domaćim sudovima. 

Ovu konferenciju je organizovao Kosovski pravosudni institut

> sudije i tužioci s Kosova

28. novembar, Kragujevac,
Savezna Republika Jugoslavija

Susret sa polaznicima škole ljudskih prava u Kragujevcu

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje o MKSJ-u polaznicima škole ljudskih prava koju je organizovala lokalna nevladina organizacija. Nakon predavanja, predstavnik Programa Outreach je gostovao na lokalnoj TV i radio stanici.

Ovaj događaj je organizovala lokalna nevladina organizacija iz Kragujevca “ Milenijum”

> 20 studenata različitih disciplina

26-29. novembar,
Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sudije MKSJ-a u posjeti Bosni i Hercegovini

Četvoro sudija MKSJ-a - Maj, Orie, Kwon i Güney – posjetili su Sarajevo kako bi se upoznali s opštom situacijom u zemlji i unaprijedili svoje znanje o nacionalnim pravosudnim sistemima. Susreli su se sa brojnim pravosudnim i vladinim zvaničnicima i predstavnicima nevladinih organizacija. Ova posjeta je uslijedila nakon prethodne posjete Hrvatskoj.

Ovu posjetu je organizovao Program Outreach 

> predstavnici pravosuđa, vladini zvaničnici, akademska zajednica u BiH

24-25. novembar, Zagreb, Hrvatska

Posjeta sudija MKSJ-a Hrvatskoj

U dvodnevnoj posjeti Zagrebu bila su četvorica sudija MKSJ-a: May, Orie, Kwon i Güney. Susreli su se sa brojnim pravosudnim i vladinim zvaničnicima, uključujući ministra pravde, glavnog tužioca, zvaničnicima Ureda za saradnju s MKSJ-om, Vrhovnog suda i drugima. Ova posjeta je omogućila sudijama da se bolje upoznaju sa hrvatskim pravosudnim sistemom, političkom klimom, lokalnim suđenjima za ratne zločine i pitanjima saradnje s MKSJ-om. Sudije su zatim otputovale u sličnu posjetu Bosni i Hercegovini.

Ovu posjetu je organizovao Program Outreach 

> predstavnici pravosuđa, vladini zvaničnici, akademska zajednica u Hrvatskoj 

14. novembar, Podgorica,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o doprinosu MKSJ-a međunarodnom pravu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ održao je predavanje o MKSJ-u grupi studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici, Crna Gora, s akcentom na doprinos MKSJ-a razvoju međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava. Tokom posjete, predstavnik Programa Outreach je dao i intervjue lokalnoj radio stanici Antena M i crnogorskoj državnoj televiziji.

Ovo predavanje je organizovao Pravni fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore

> 10 studenata, uglavnom vodećih aktivista u lokanom ogranku Evropskog udruženja studenata prava u Podgorici

4-6. novembar, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Treća sesija obuke iz međunarodnog humanitarnog prava za pravosudne zvaničnike iz Srbije  

Održana je treća sesija specijaliziranog programa obuke iz međunarodnog humanitarnog prava za predstavnike pravosuđa Srbije. Sesija je okončana simulacijom suđenja koje se zasnivalo na hipotetičkom scenariju koji je pripremilo Tužilaštvo Međunarodnog suda. Ukupno šest stručnjaka Međunarodnog suda razmijenilo je znanja i iskustva s kolegama iz Srbije. Na ovoj sesiji je bilo prisutno najmanje 13 uglednih međunarodnih stručnjaka. Svih 35 učesnika programa je nakon toga otputovalo u jednosedmičnu posjetu MKSJ-u u januaru 2002. godine (za više informacija vidi: druga sesija - 29. septembar - 3. oktobar i prva sesija - 25-29. avgust).

Ovaj program je organizovao Fond za humanitarno pravo iz Beograda, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Švedske kroz Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

> 35 sudija, tužilaca i advokata iz cijele bivše Jugoslavije

3. novembar, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje studentima u Beogradu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ održao je predavanje o MKSJ-u grupi studenata. Predavanje koje je pružilo osnovne informacije o Sudu bilo je dio kursa na temu ljudskih prava koji je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.

Ovaj događaj je organizovao Beogradski centar za ljudska prava

> 25 studenata različitih disciplina

24. oktobar, Niš, Savezna Republika Jugoslavija

Posjeta i donacija Pravnom fakultetu u Nišu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ posjetio je Pravni fakultet u Nišu gdje je predao zbirku dokumenata MKSJ-a za potrebe fakultetske biblioteke i održao predavanje o MKSJ-u manjoj grupi profesora i studenata. Predstavnici fakulteta su snažno podržavali jačanje svijesti studenata o sudskoj praksi MKSJ-a.  

Ovu posjetu je organizovao Program Outreach MKSJ-a uz pomoć Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

> studenti i profesori Pravnog fakulteta u Nišu

9. oktobar, Zagreb, Hrvatska

Predavanje na Pravnom fakultetu  u Zagrebu

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje velikoj grupi studenata prava u Zagrebu. Ovo predavanje je bilo dio šire inicijative Programa Outreach educiranja studenata prava o mandatu, strukturi i svakodnevnim aktivnostima MKSJ-a.

Ovaj događaj je organizovan u saradnji između Programa Outreach MKSJ-a i Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) i Pravnog fakulteta u Zagrebu

> 100 studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu članova Evropskog udruženja studenata prava (ELSA)

9-12. oktobar,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Posjeta sudija MKSJ-a Sarajevu

 

Četvoro sudija MKSJ-a - Hunt, Mumba, Vohrah i Liu– u pratnji zamjenika sekretara MKSJ-a, doputovalo je u Sarajevo u posjetu s ciljem jačanja kontakata sa predstavnicima pravosuđa u BiH. Susreli su se i sa predstavnicima Vlade, udruženja žrtava, porodica nestalih i pravnih stručnjaka.

Ovu posjetu je organizovao Program Outreach 

> predstavnici pravosuđa BiH, udruženja žrtava, porodica nestalih i pravnih stručnjaka

10. i 12. oktobar,
Sarajevo, Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

Konferencija o saradnji u predmetima “Pravila puta”

Program Outreach je učestvovao u konferenciji “Pravila puta, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini”. Cilj konferencije je bio da se unaprijedi saradnja između domaćeg pravosuđa i MKSJ-a i da se poboljša kvalitet predmetnih spisa koji se šalju na razmatranje Međunarodnom sudu u skladu s Rimskim sporazumom. Odabrane su dvije lokacije održavanja konferencije –  Sarajevo i Banja Luka – kako bi se postigao maksimalan broj učesnika.

Ovu konferenciju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji s Programom Outreach, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> u Sarajevu: 149 sudija, tužilaca, advokata i policijskih istražitelja; u Banja Luci: 153 sudija, tužilaca, advokata i  policijskih istražitelja

17-19. oktobar, Haag

Posjeta visokih zvaničnika pravosudnih institucija s Kosova

Ova posjeta je ponudila sveobuhvatan uvid u rad Međunarodnog suda i mogućnost jačanja kontakata s MKSJ-om. Fokus je bio na pravnim procedurama, primjenjivom pravu, istragama i krivičnom gonjenju, odbrani i pritvoru. Osim toga, analizirani su predmeti koji se tiču Kosova, sa posebnom sesijom posvećenoj predmetu Milošević. To je bila prva takva posjeta  visokih zvaničnika Međunarodnom sudu, koji su imali priliku da se sretnu s čelnim zvaničnicima Međunarodnog suda. Politički komentator s Kosova Shkelzen Maliqi, prisustvovao je posjeti u svojstvu posmatrača u cilju jačanja svijesti medija i šire javnosti o Međunarodnom sudu.

Ovu posjetu je organizovala NVO Vijeće za odbranu ljudskih prava i sloboda s Kosova uz podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske  

> 10 visokih zvaničnika pravosudnih institucija Kosova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda, glavnog tužioca, kopredsjedavajućeg Odjeljenja za zakonodavstvo, predsjednika Okružnog suda Peć, krivičare, profesore prava, i vodećeg kosovskog pisca i kolumnistu u svojstvu posmatrača

11-14., 27-28. oktobar,
Novi Sad, Vrnjačka Banja, Savezna Republika Jugoslavija

Tri pravne radionice za predstavnike pravosuđa Srbije

Dvodnevne pravne radionice u Novom Sadu i jedna u Vrnjačkoj Banji pružili su sudijama, tužiocima i advokatima priliku da se upoznaju s opštim principima rada Međunarodnog suda, kao i sa dva konkretna pravna pitanja: oblicima individualne i krivične odgovornosti nadređenog i kaznenom politikom Međunarodnog suda.

Ovaj seminar je organizovao Program Outreach u saradnji s nevladinom organizacijom Fond za humanitarno pravo iz Beograda uz finansijsku podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> sudije, užioci i advokati iz Srbije

10. oktobar,
Vrnjačka Banja,
Savezna Republika Jugoslavija

Godišnja konferencija sudija u Srbiji

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je o Programu Outreach sudijama svih sudova Srbiji tokom njihovog godišnjeg okupljanja.  

Ovaj sastanak je organizovao Vrhovni sud Srbije

> preko 400 sudija iz svih sudova u Srbiji

8. oktobar, Čačak,
Savezna Republika Jugoslavija

Okrugli sto o ratnim zločinima u Čačku

Predstavnik Programa Outreach govorio je o MKSJ-u kao glavni gost okruglog stola koji je održan u Čačku, u centralnoj Srbiji. Nakon 20-minutnog predavanja, uslijedila je diskusija koja je trajalo preko jednog sata.

Ovaj događaj je organizovao Centar za antiratnu akciju

> predstavnici lokalne zajednice i medija, uključujući dvije TV stanice

29. septembar – 3. oktobar, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Druga sesija na temu međunarodnog humanitarnog prava za pravosudne zvaničnike Srbije

Drugoj petodnevnoj sesiji programa obuke o međunarodnom humanitarnom pravu prisustvovala su tri predavača s MKSJ-a – jedan iz vijeća i dva iz Tužilaštva. Učesnici su potvrdili da postoji velika potreba za inicijativama ovakve vrste, s obzirom na veliku prazninu u poznavanju međunarodnog humanitarnog prava i potrebe da se ona popuni ukoliko se želi da se predmeti ratnih zločina uspješno procesuiraju pred domaćim sudovima.  
Prvi dio obuke je održan na Paliću, a treći i posljednji u Beogradu. (Za više informacija vidi: treća sesija – 4-6. novembar, prva sesija – 25-29. avgust).

Ovaj program je finansijski podržala Advokatska komora Švedske a organizovao Fond za humanitarno pravo

> 35 sudija (uključujući četvoro vojnih sudija), tužilaca i advokata iz cijele bivše Jugoslavije

25. septembar, Zrenjanin,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o MKSJ-u u Zrenjaninu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je o MKSJ-u u gradu na sjeveru Srbije Zrenjaninu. Nakon 20-minutnog predavanja uslijedila je diskusija koja je trajala sat i po. Atmosfera je bila konstruktivna, a nakon diskusije su uspostavljeni radni kontakti s nekim od lokalnih advokata. Predavanju su prisustvovali i neki mediji.

Ovaj događaj je organizovao Centar za antiratnu akciju

> 25 osoba, uključujući zainteresovane građane i pravne stručnjake (sudije i tužioce)

21-22. septembar,
Igalo,
Savezna Republika Jugoslavija

Seminar za advokate odbrane iz bivše Jugoslavije  

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je na seminaru pod nazivom “Odbrana osumnjičenih za ratne zločine u Haagu”. Učesnicima su podijeljeni radni materijali.

Ovaj seminar je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava uz finansijsku podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> predstavnici pravosuđa Srbije

18. septembar,
Haag

Posjeta političarki i aktivistkinja iz BiH

Predstavnik Programa Outreach iznio je kratak pregled rada Međunarodnog suda, nakon čega je uslijedila diskusija o radu MKSJ-a u vezi s procesuiranjem zločina koji su tokom sukoba počinjeni nad ženama, naročito u vezi s krivičnim gonjenjem za silovanje kao zločinom protiv čovječnosti. Grupa je prisustvovala i suđenju u jednom od predmeta koji se tiču zločina počinjenih u BiH.

Ovu posjetu je organizovala NVO Interkerkeljik Vredesberaad (IKV)(Međucrkveno mirovno vijeće) iz Holandije

> šest aktivistkinja i političarki iz BiH, uključujući ministricu pravde Tuzlanskog kantona, poslanicu u Parlamentu Federacije BiH, predstavnicu Stranke nezavisnih socijaldemokrata, nevladine organizacije: Žene ženama (Sarajevo i Banja Luka), Helsinški parlament građana

15-16. septembar,
Skopje, BJRM

Upoznavanje s MKSJ-om u Makedoniji  

Predstavnik Programa Outreach iznio je detaljan uvod u rad Međunarodnog sud na savjetovanju o radu MKSJ-a. Govorio je o osnivanju i ciljevima ove institucije, kao i o pravnim i proceduralnim dostignućima koje je Sud ostvario do sada.

Ovaj događaj je organizovao Centar za strategijska istraživanja i dokumentaciju (CSID) uz finansijsku podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> predstavnici pravosuđa Makedonije

12. septembar,
Haag

Posjeta predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske

Grupa je informisana o osnivanju, mandatu i trenutnim suđenjima pred Međunarodnim sudom, s posebnim osvrtom na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Grupa se sastala sa predsjednikom i sekretarom MKSJ-a i prisustvovala suđenjima.  

Ovu posjetu je organizovala Narodna skupština Republike Srpske

> osam predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske, uključujući zamjenika predsjedavajućeg

6-8. septembar,
Mostar, Bosna i Hercegovina

Regionalna konferencija o odnosu medija i MKSJ

U Mostaru je održana regionalna konferencija na temu “Mediji i Haški tribunal”. Događaju je prisustvovalo pet predavača s MKSJ-a, kao i direktor novinske agencije SENSE, koja je poznata po svojim redovnim i iscrpnim izvještajima sa suđenja pred MKSJ-om.

Ovu konferenciju je organizovo Mediacentar iz Sarajeva u saradnji s Programom Outreach MKSJ-a, uz finansijsku podršku Fonda za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> 20-25 učesnika iz svih država bivše Jugoslavije, osim Slovenije

30. avgust, Miločer,
Savezna Republika Jugoslavija

Rad Međunarodnog suda u kontekstu ljudskih prava

Predstavnik Programa Outreach u SRJ održao je predavanje o MKSJ-u na ljetnoj školi pod nazivom “Ljudska prava i ljudske greške u jugoistočnoj Evropi”.

Ovaj kurs je organizovao Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu

> oko 30 studenata prava i drugih disciplina (diplomci i postdiplomci) iz jugoistočne Evrope

25-29. avgust,
Palić,
Savezna Republika Jugoslavija

Prva sesija na temu međunarodnog humanitarnog prava za pravosudne zvaničnike Srbije

Ovo je bila prva od ukupno tri sesije u okviru projekta obuke sudija, tužioca i advokata odbrane iz cijele bivše Jugoslavije na temu primjene međunarodnog humanitarnog prava i sudske prakse MKSJ-a na nacionalnom nivou. Program je trajao pet dana, a prvog dana predavanja su održala tri predstavnika MKSJ-a kao i nekoliko stručnjaka na polju međunarodnog humanitarnog prava.
Kancelarija Programa Outreach iz Beograda obezbijedila je veliku količinu radnih materijala za učesnike seminara. (Za više informacija vidi: druga sesija – 29. septembar- 3. oktobar, treća sesija – 4-6. novembar).

Ovaj program je organizovao Fond za humanitarno pravo iz Beograda uz finansijsku podršku Advokatske komore Švedske

> 30 sudija, tužilaca i advokata odbrane iz cijele bivše Jugoslavije

1. avgust, Čačak,
Savezna Republika Jugoslavija

Diskusija i prikazivanje filma o MKSJ-u u Čačku

Javno prikazivanje dokumentarnog filma u produkciji MKSJ-a “Pravda na djelu” organizovano je kao dio “Sedmice društvene demokratije” u Čačku u Srbiji. Predstavnik Programa Outreach prisustvovao je prikazivanju filma i nakon toga na panel diskusiji sa članovima Parlamenta Srbije. Nakon panel diskusije, predstavnik Programa Outreach dao je intervjue dnevnom listu Danas, Radio Slobodna Evropa i Deutsche Welle.

Ovaj događaj je organizovao Građanski parlament Čačka

> građani Čačka, predstavnici nevladinih organizacija, novinari

18-20. jul, Malinska, Hrvatska

Predavanje na školi ljudskih prava UNHCHR-a

Predstavnik Programa Outreach i viši pravni savjetnik Tužilaštva MKSJ-a održali su predavanja i vodili diskusije o MKSJ-u i razvoju međunarodnog krivičnog prava sa polaznicima ljetne škole o ljudskim pravima koju je organizovao UNHCR.  

Ovu školu je organizovala Kancelarija Visokog komesara UN-a za ljudska prava

> studenti treće i četvrte godine prava iz Hrvatske

13. jul,
Neum, BiH

Ojačane veze s helsinškim odborima u BiH

Predstavnik Programa Outreach u BiH pozvan je da učestvuje u seminaru zajedno sa regionalnim koordinatorima Helsinškog odbora za ljudska prava iz oba entiteta. Program Outreach je producirao dokumentarni film o MKSJ-u pod nazivom “Pravda na djelu” nakon čijeg prikazivanja je uslijedila diskusija o Međunarodnom sudu koja je trajala 25-30 minuta.  Ovaj sastanak je bio jako koristan u pogledu sklapanja brojnih radnih kontakata, naročito sa aktivistima iz Republike Srpske. 

Ovaj seminar je organizovao Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

> aktivisti Helsinškog odbora za ljudska prava iz oba entiteta u BiH

9-11. jul, Zagreb, Hrvatska

Predavanje na sastanku ABA CEELI

Predstavnik Programa Outreach u SRJ prisustvovao je godišnjem sastanku ABA CEELI, Američkog udruženja pravnika – inicijativa za centralnu i istočnu Evropu. Sastanku su prisustvovali osoblje ABA CEELI-ja i nekoliko uglednih članova odbora CEELi-ja, kao što su bivša predsjednica MKSJ-a, sudija Kirk McDonald i sudija Vrhovnog suda SAD O’Connor. Predstavnik Programa Outreach govorio je o Programu Outreach na posebnoj sesiji o međunarodnom krivičnom pravosuđu i ostvario je brojne korisne kontakte s osobljem CEELI-ja na prostoru bivše Jugoslavije.

Ovaj sastanak je organizovao ABA CEELI, Američko udruženja pravnika – inicijativa za centralnu i istočnu Evropu

> preko 200 članova i aktivista CEELI-ja
 

9. jul,
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Seminar za studente prava na temu ljudskih prava

Predstavnik Programa Outreach govorio je na seminaru za studente prava iz regije na temu ljudskih prava, pomirenja, suživota i vladavine prava. Prikazan je dokumentarni film o MKSJ-u “Pravda na djelu” nakon čega je uslijedila 45-minutna diskusija.

Ovaj seminar je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka

> studenti prava iz svih država bivše Jugoslavije (osim Slovenije)

7. jul, Budimpešta, Mađarska

Predstavljanje MKSJ-a na Centralno-evropskom univerzitetu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti o odnosu između MKSJ-a i medija. Dvodnevna konferencija pod nazivom “U potrazi za svjetskom pravdom, uloga ad hoc međunarodnih sudova i stalnog Međunarodnog suda”. MKSJ je poslao i pravnika koji je govorio o ulozi MKSJ-a u borbi protiv nekažnjivosti.

Ovaj događaj je organizovala Inicijativa Studenata ljudskih prava CEU

> 25 studenata i profesora iz cijeloga svijeta

9-19. jul,
Haag

Posjeta novinara iz Srbije

Ova posjeta se održala u okviru programa podrške izgradnje vještina i kapaciteta nezavisnih medija u Srbiji da široj javnosti ponude izbalansirane informacije. Jedno od područja kojem je potrebna takva podrška jeste pružanje informacija o MKSJ-u i procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji. Novinarima je dat sveobuhvatan pregled rada Međunarodnog suda, njegovi ciljevi, istrage i pravna strana rada. Novinari su se sastali s ključnim zvaničnicima MKSJ-a i prisustvovali suđenjima. Ovaj projekat je poslužio kao priprema za izvještavanje o suđenju u predmetu Milošević.

Ovu posjetu je finansijski podržao Međunarodni odbor za istraživanje i razmjenu (IREX)

> novinari 10 štampanih, TV i elektronskih medija u Srbiji: NIN, Vreme, Danas, Glas Javnosti, Nezavisna Svetlost, B92, RTS, Fonet

28-29. jun,
Zagreb, Hrvatska

Mediji i političke promjene

Program Outreach je učestvovao u radu konferencije “Mediji i političke promjene – Evropa”. Konferenciji su prisustvovali i zamjenik glavnog tužioca i glasnogovornica Tužilaštva MKSJ-a. Najvažniji dio večeri bila je zvanična obavijest MKSJ-a kojom je potvrđeno prebacivanje Slobodana Miloševića na MKSJ.

Ovu konferenciju je organizovao Freedom Forum

> predstavnici medija, naučnici, politički aktivisti iz bivše Jugoslavije

25-26. jun,
Haag

Posjeta predstavnika medija iz Srbije

Tokom posjete se govorilo o nedostatku potpunih i nepristrasnih informacija u medijskim izvještajima u Srbiji o naporima MKSJ-a da se zaustavi praksa nekažnjavanja odgovornih za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. S početkom suđenja u predmetu Milošević, uravnotežene i potpune informacije postale su izraženije. Grupa novinara iz cijele Srbije stekla je dobar uvid u rad Međunarodnog suda kroz susrete sa predstavnicima Tužilaštva, sudskih vijeća i Sekretarijata koji su govorili o istoriji i o trenutnim izazovima u procesuiranju složenih predmeta ratnih zločina. Novinari su takođe prisustvovali suđenjima.  

Ovu posjetu je organizovala Koalicija za međunarodnu pravdu

> 16 novinara štampanih i elektronskih medija – Vreme, Danas, B92, Nezavisna Svetlost, Vranjske Novine, BETA, Radio Beograd, Radio TV5, Dnevnik, RTS, TV Kragujevac, TV Kraljevo, TV Pančevo, Produkcijska grupa Mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Vojvodine

23. jun, Babušnica,
Savezna Republika Jugoslavija

MKSJ predstavlja se zajednici u Babušnici

U Babušnici, gradiću na jugu Srbije, održana je javna tribina o MKSJ-u. Dva advokata i koordinator Programa Outreach MKSJ-a iznijeli su uvodne riječi nakon čega je uslijedila diskusija otvorena za sve predstavnike lokalne zajednice. Program Outreach je učesnicima podijelio inforamtivne materijale.

Ovaj događaj je organizovao Jugoslavenski komitet pravnika za ljudska prava

> 25 lokalnih stanovnika

22. jun, Niš,
Savezna Republika Jugoslavija

Građani Niša upoznaju se s Međunarodnim sudom

U Nišu je održana javna tribina o MKSJ-u koja je bila otvorena za širu javnost i medije. Jedan pravni stručnjak iz Srbije je predstavio istorijski kontekst osnivanja MKSJ-a, a predstavnik Programa Outreach je predstavio ciljeve, mandat i tekuće predmete Suda, te odgovarao na brojna pitanja publike. Mnogi od prisutnih supotvrdili značaj procesuiranja ratnih zločina. Snimak kompletnog događaja je emitovan na lokalnoj TV stanici.  

Ovaj događaj je organizovao Odbor za građansku inicijativu Niš

> 80 lokalnih stanovnika, predstavnici medija

18. jun, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Predavanje o MKSJ-u na školi ljudskih prava

Koordinatori Programa Outreach u SRJ i BiH održali su predavanje u okviru devetodnevne ljetne škole ljudskih prava. Učenicima je prikazan dokumentarni film u produkciji MKSJ-a “Pravda na djelu”. O ovom događaju su izvijestili lokalni mediji.

Ovaj događaj je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

> 20 učenika srednjih škola

13. jun, Novi Sad, Savezna Republika Jugoslavija

Konferencija u Novom Sadu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ govorio je u Novom Sadu na konferenciji pod nazivom “Srbija-EU: Put prema integraciji – mogućnosti i obaveze”, koji je okupio mlade političare i aktiviste nevladinih organizacija iz Vojvodine. Nakon događaja, predstavnik Programa Outreach dao je intervju lokalnoj TV stanici Apollo.

Ovu konferenciju je organizovao omladinski ogranak Demokratske stranke iz Novog Sada

> 30 mladih političara i aktivista nevladinih organizacija iz Vojvodine

11, 13. jun,
Tuzla i Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sastanak sa žrtvama iz Srebrenice i Podrinja

Tri visoka zvaničnika Tužilaštva MKSJ-a posjetila su Tuzlu i kasnije Sarajevo kako bi se sreli sa udruženjima žrtava iz Srebrenice i Podrinja. Nakon kratkog upoznavanja, uslijedili su diskusija i pitanja. Ovo je bio nastavak uvodnih sastanaka koje je organizovao Porgram Outreach (vidi: 29. maj, 1. jun).

Ove sastanke je organizovao Program Outreach

> udruženja žrtava sa područja Srebrenice i Podrinja, BiH

9. jun, Ulcinj,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o MKSJ-u na školi ljudskih prava

Koordinator Programa Outreach u SRJ govorio je na sesiji u okviru škole ljudskih prava u Crnoj Gori. Prikazao je i dokumentarni film MKSJ-a  “Pravda na djelu”. Lokalni mediji su propratili ovaj događaj.

Ovaj događaj je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Crnoj Gori

> 20 učenika srednjih škola

 

29. maj, 1. jun,
Tuzla i Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sastanci sa udruženjima žrtava iz Srebrenice

Predstavnici Programa Outreach održali su sastanke u Tuzli i Sarajevu da udruženjima žrtava iz Srebrenice i Podrinja. Nakon kratkog upoznavanja s radom MKSJ-a, uslijedila je dugotrajna diskusija. Takođe je prikazan i najnoviji informativni video o MKSJ-u u produkciji Programa OutreachPravda na djelu”. Kao nastavak ovih sastanaka, tri visoka zvaničnika Tužilaštva održala su odvojene sastanke u junu (vidi: 11, 13. jun).

Ove sastanke je organizovao Program Outreach

> udruženja žrtava sa područja Srebrenice i Podrinja, BiH

26. maj, Aleksinac,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o Međunarodnom sudu u Aleksincu

Predstavnik Programa Outreach govorio je o MKSJ-u u Aleksincu, gradiću 200 km južno do glavnog grada Beograda, na obilježavanju četvrte godišnjice rada Društva za razvoj kreativnosti, lokalne nevladine organizacije. Ovaj događaj su propratili lokalni mediji, uključujući i lokalnu televiziju. Svim učesnicima su podijeljeni informativni materijali koje je pripremio Program Outreach.   

Ovaj događaj je organizovalo Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac

> predstavnici civilnog društva iz Srbije

26. maj, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Procesuiranje ratnih zločina kao put prema Evropi

Koordinator Programa Outreach u SRJ govorio je grupi evropskih studenata okupljenih na konferenciji pod nazivom “Otvaranje EU prema jugoistočnoj Evropi”.

Ovaj događaj je organizovala  Socijaldemokratska omladina u Beogradu

> oko 20 studenata iz raznih evropskih država

17-20. maj,
Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Posjeta sekretara MKSJ-a Saveznoj Republici Jugoslaviji

Sekretar MSKJ-a Hans Holthuis posjetio je SRJ gdje se sreo sa predstavnicima pravosuđa, političkim vođama, civilnim društvom i naučnicima koji se bave pitanjima ratnih zločina. Sekretar je prisustvovao i konferenciji o istini i pomirenju koju je u Beogradu organizovala radio i TV stanica B92, tokom koje je obratio prisutnima.

Ovu posjetu je organizovao Program Outreach

> predstavnici pravosuđa, političke vođe, predstavnici nevladinih organizacija, akademici, šira javnost

16. maj, Kragujevac,
Savezna Republika Jugoslavija

Predavanje o MKSJ-u u Kragujevcu

Predstavnik Programa Outreach u SRJ održao je predavanje o MKSJ-u u gradu Kragujevcu, oko 100 km južno od Beograda, kao gost škole za ljudska prava u organizaciji jedne lokalne nevladine organizacije. Studenti su vrlo pozitivno ocijenili ovo predavanje, koje je jako dobro propraćeno u lokalnim medijima. Prije predavanja, predstavnik Programa Outreach održao je vrlo posjećenu konferenciju za štampu za lokalne medije.

Ovaj događaj je organizovala nevladina organizacija iz Kragujevca  “Milenijum”

> oko 20 lokalnih novinara, studenata i aktivista nevladinih organizacija

11. maj,
Novi Sad,
Savezna Republika Jugoslavija

Javna tribina o suočavanju s prošlošću

Predstavnik Programa Outreach učestvovao je na javnoj tribini o MKSJ-u koja je uživo emitovana na Radio 021, vodećoj lokalnoj radio stanici u Novom Sadu. Četvoro drugih učesnika bili su novinari i aktivisti nevladinih organizacija. Nakon uvodnih riječi, publika se uključila u diskusiju koja je naglasila značaj rada Međunarodnog suda na suočavanju jugoslovenskog društva s ratom.

Ovaj događaj je organizovao i emitovao Radio 021

> vođe lokalne zajednice, novinari i šira javnost u Novom Sadu

10. maj, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Diskusija o pravnim, moralnim i političkim implikacijama  rada MKSJ-a

MKSJ je učestvovao u organizaciji javne tribine pod nazivom “Haški tribunal: pravo, moral, politika”, koja je okupila šest uvaženih govornika, uključujući specijalnog savjetnika tužioca MKSJ-a. Nakon pojedinačnih izlaganja, kojima je zdušno podržan rad Međunarodnog suda, medijima je pružena prilika da upute pitanja specijalnom savjetniku. Ovaj događaj je propraćen na nekoliko TV stanica.

Ovaj događaj su zajednički organizovali Program Outreach i Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda

> novinari, naučnici, šira javnost  

10. maj,
Haag

Posjeta nevladine organizacije “Žene Srebrenice”

Udruženje zaastupa porodice ubijenih u Srebrenici 1995. godine. Grupa je prisustvovala predavanjima o mandatu MKSJ-a, saradnji s državama, komandnoj odgovornosti i predmetima MKSJ-a koji se odnose na događaje u Srebrenici. Predstavnice udruženja su se složile da sarađuju u pronalaženju svjedoka koji mogu svjedočiti o tim događajima. 

Ovu posjetu je organizovala NVO iz Holandije Interkerkeljik Vredesberaad (IKV) (Međucrkveno mirovno vijeće)

> četiri članice nevladine organizacije “Žene Srebrenice”, uključujući predsjednicu Udruženja Hajru Ćatić

3. maj, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Studenti iz Srbije unapređuju svoje znanje o MKSJ-u

Dva predstavnika Programa Outreach održali su predavanje o MKSJ-u grupi studenata različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon svojih predavanja, predstavnici Programa Outreach prisustvovali su predavanju jednog srpskog pravnog stručnjaka i protivnika MKSJ-a i postavljali mu pitanja.

Ovaj događaj je organizovala Beogradska otvorena škola

> 20 studenata različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu

Maj, Priština, Kosovo

Predavanja za osoblje OSCE-a na Kosovu

Tokom maja, koordinator Programa Outreach na Kosovu održao je dva predavanja predstavnicima Odjela za demokratizaciju OSCE-a. Prvo kraće predavanje održano je međunarodnim službenicima Odjela za demokratizaciju, dok je dvosatno predavanje održano lokalnim službenicima Odjela za demokratizaciju. Svi učesnici su pokazali jako veliku zainteresovanost i želju da im se pruži još više informacija i da se održi uspostavljeni kontakt. 

Ovaj seminar je organizovala Misija OSCE-a na Kosovu

> međunarodni i domaći službenici Odjela za demokratizaciju OSCE-a (uključujući etničke manjine: Srbe, Turke i Bošnjake)

4-6. april, Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Posjeta sekretara MKSJ-a Beogradu

Sekretar Međunarodnog suda Hans Holthuis posjetio je Beograd gdje se sreo sa državnim zvaničnicima SRJ i Srbije. Posjeta je bila  izuzetno medijski propraćena.

Ovu posjetu je koordinisao Program Outreach

> predstavnici pravosuđa, političke vođe, predstavnici nevladinih organizacija, šira javnost

30-31. mart,
Haag

Okrugli sto sa nevladinim organizacijama iz bivše Jugoslavije

Učesnici okruglog stola kritički su se osvrnuli na aktivnosti Programa Outreach i savjetovanja koje je do sada održao u regiji, te ispitao prakse MKSJ-a kako bi ih učinio transparentnijim i pristupačnijim ciljnim grupama. Okrugli sto je bio koristan i utoliko što je identifikovao potrebe i predložio buduće događaje koji bi omogućili efikasniji akrtuvnosti Outreacha u regiji. Mnoge od predloženih ideja su kasnije sprovedene u djelo.

Ovaj događaj je  finansijski podržao Fond za mir i stabilnost Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> predstavnici 11 nevladinih organizacija, uključujući Helsinški odbor za ljudska prava (Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina), Medija centar iz Srbije i Mediacentar iz BiH, Hrvatski pravni centar, Skupštine Vojvodine, iz Srbije: the Management Centre, Fond za humanitarno pravo

22-24. mart,
Trakošćane, Hrvatska

Konferencija o komandnoj odgovornosti

Konferencija o komandnoj odgovornosti bila je od velikog značaja za dijalog o ratnim zločinima koji se u tom trenutku vodio u Hrvatskoj. Ovo je bila jedna od prvih stručnih konferencija u Hrvatskoj na kojoj se vodila visoko-stručna diskusija o Međunarodnom sudu. Na konferenciji su govorila dva zvaničnika vijeća i Tužilaštva MKSJ-a, istaknuvši relevantne dijelove sudske prakse MKSJ-a. Glavni govornici su bili  profesori Leslie C. Green s Univerziteta u Alberti (Kanada), Ruth Wedgwood sa Pravnog fakulteta Univerziteta Yale (SAD) i Kai Ambos sa Instituta Max Planck (Njemačka). Stručnjaci su naglasili da komandna odgovornost nije nov koncept, razgovarali su o razvoju ove doktrine i implikacijama po vojne strukture, te razmatrali da li se jedan prepoznat (ali ne i kodofikovan) princip može koristiti za krivično gonjenje.

Ovu konferenciju su organizovali Hrvatski helsinški odbor i Hrvatski pravni centar, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske

> oko 60 učesnika: tužioci, branioci, pravni stručnjaci, vladini predstavnici, aktivisti nevladinih organizacija, novinari iz Hrvatske i inostranstva  

22. mart,
Haag

Posjeta mladih budućih lidera iz Srbije

Mladi lideri iz Srbije posjetili su Međunarodni sud kako bi naučili više o instituciji koja je trenutno predstavljena u medijima uglavnom u negativnom svjetlu. Susreli su se sa predstavnicima Programa Outreach, sudskih vijeća i Tužilaštva, koji su ih ukratko upoznali s Međunarodnim sudom, dok je većina vremena ostavljena za pitanja. Grupa je bila dobro pripremljena u pogledu pitanja koja su tražila dodatno pojašnjenje, a sastanci su na kraju ocijenjeni kao kao korisni jer su razjasnili mnoga pitanja razjašnjena i otklonili neke predsrasude.

Ovu posjetu su organizovali ogranci NVO-a Pax Christi iz Belgije i Holandije

> 22 mladih studenata ( predstavnici nevladinih organizacija i politički aktivisti) i 22 njihovih kolega iz Holandije i Belgije

15-18. mart,
Beograd,
Savezna Republika Jugoslavija

Savjetovanje o MKSJ-u

MKSJ je poslao sedam svojih visokih službenika – uključujući zamjenika tužioca, upravnika Pritvorske jedinice, šefa Programa Outreach i glasnogovornicu Tužilaštva – na savjetovanje na kojem su analizirani različiti aspekti rada Međunarodnog suda.

Ovo savjetovanje je organizovao Fond za humanitarno pravo

> predstavnici nevladinih organizacija, pravosuđa, političke vođe, naučnici, novinari

2-3. mart, Herceg Novi,
Savezna Republika Jugoslavija

Konferencija o pomirenju – Crna Gora

Predstavnik Programa Outreach učestvovao je u međunarodnoj konferenciji “Pomirenje – prepreke i perspektive” u Herceg Novom. Suđenja za ratne zločine su bila jedna od glavnih tema konferencije koja je takođe poslužila kao platforma za promovisanje knjige “Teško pomirenje” Envera Đulimana iz Helsinškog odbora Norveške. Predstavnik Programa Outreach održao je kratko izlaganje o ulozi Međunarodnog suda u procesu pomirenja. Predavanje je izazvalo dosta interesa u publici, uspostavljeni su novi kontakti i razgovarano je o mogućim aktivnostima Outreacha u Crnoj Gori.

Ovaj događaj je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Crnoj Gori

> predstavnici pravosuđa, nevladinih organizacija, naučnici, novinari iz Crne Gore

1-4. mart,
Priština, Kosovo

Prvo savjetovanje o MKSJ-u na Kosovu

Program Outreach na Kosovu učestvovao je u organizaciji seminara pod nazivom “MKSJ – činjenice i modeli saradnje”, prvom događaju takve vrste koji je ikad održan na Kosovu. Moderator seminara je bio koordinator Programa Outreach na Kosovu, dok su ispred MKSJ-a nastupila četiri visoka zvaničnika, uključujući glasnogovornika Suda, stručnjaka Službe za žrtve i svjedoke, i više savjetnike Tužilaštva i Sekretarijata, čime je  pravnim stručnjacima sa Kosova pružena prilika da se sretnu i razgovaraju direktno sa iskusnim  zvaničnicima MKSJ-a. To je bilo od posebne važnosti jer su neka od pogrešnih tumačenja uloge i misije MKJS-a koja su prevladala u kosovskim medijima imala i uticaja na mišljenje lokalnih kreatora izvršnih vlasti. Prisutnima su podijeljeni informativni materijali MKSJ-a i pravni dokumenti, velikim dijelom na albanskom jeziku.

Ovaj seminar su organizovali Program Outreach i Savjet za odbranu ljudskih prava i sloboda

> preko 160 domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka  

1. mart, Zagreb, Hrvatska

Uloga medija u jačanju svijesti o ratnim zločinima

Koordinator Programa Outreach u Hrvatskoj govorio je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Slobodni mediji u jugoistočnoj Evropi”, fokusirajući se na ulogu i odgovornost medija u kreiranju svijesti šire javnosti o radu Međunarodnog suda.

Ovu konferenciju su organizovali Misija OSCE-a u Hrvatskoj i Vijeće Evrope

> 50 učesnika iz bivše Jugoslavije i drugih dijelova jugoistočne Evrope: novinari, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija 

26. februar,
Vukovar, Hrvatska

Saradnja s civilnim društvom u istočnoj Slavoniji

Održan je okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava kako bi se povećalo njihovo znanje o MKSJ-u i kako bi se upoznali s radom i podrškom Programa Outreach MKSJ-a, čime je otvoren put za buduću saradnju. Nekoliko nevladinih organizacija iskazalo je zainteresovanost za jačanje saradnje i rad na zajedničkim projektima.

Ovaj sastanak je organizovala nevladina organizacija Centar za mir iz Vukovara

> predstavnici 12 nevladinih organizacija  za ljudska prava sa područja istočne Slavonije, Hrvatska

26. februar, Osijek, Hrvatska

Diskusija sa studentima prava iz Osijeka  

Pravni fakultet u Osijeku bio je domaćin diskusije o Međunarodnom sudu na kojoj je koordinator Programa Outreach održao predavanje o MKSJ-u i vodio jednosatnu neformalnu diskusiju. To je bila druga posjeta Programa Outreach Pravnom fakultetu Osijek, kako bi se odgovorilo na primjetan interes studenata za procesuiranje ratnih zločina pored MKSJ-om.  

Ovu diskusiju je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Pravnog fakulteta u Osijeku

> preko 20 studenata prava iz Osijeka

22. februar, Zagreb, Hrvatska

Konferencija za štampu uoči izricanja presude Kordiću i Čerkezu

Program Outreach u Hrvatskoj organizovao je konferenciju za štampu nekoliko dana uoči izricanja presude u predmetu Kordić i Čerkez. Cilj je bio da se zainteresovanim novinarima pruže svi relevantni materijali  kako bi izvještavanje medija o presudi bilo  svestrano i informisano. Kancelarija je pripremila veliki broj dokumenata i sažetaka informacija o ovom predmetu.  

Ovu konferenciju je organizovao Program Outreach

> veći broj hrvatskih novinara, uključujući hrvatski javni radio i javnu televiziju

12. februar,
Haag

Posjeta poslanika u Skupštini Srbije

Ovo je bila prva posjeta jednog parlamentarca iz Srbije Međunarodnom sudu. Predstavnici Programa Outreach upoznali su ga s radom Međunarodnog suda, a održao je i sastanke sa specijalnim savjetnikom tužioca, zamjenikom glavnog tužioca, te prisustvovao suđenjima.

> poslanik u Skupštini Republike Srbije, g. Vlatko Sekulović iz Socijaldemokratske unije

3-4. februar, Opatija, Hrvatska

Predavanje o ulozi Međunarodnog suda u procesu pomirenja

Program Outreach je prisustvovao konferneciji pod nazivom “Prevazilaženje nedostatka povjerenja između Srbije i njenih susjeda: izbjegavanje novog kruga nepovjerenja”. Konferencija je bila podijeljena u tri sesije, od kojih se jedna fokusirala na rad MKSJ-a. Predstavnik Programa Outreach bio je glavni govornik na toj sesiji, a govorio je o pomirenju iz perspektive Međunarodnog suda.

Ovu konferenciju su organizovali Fondacija Konrad Adenauer, Međunarodni centar za obrazovanje novinara  (ICEJ) i Institute of World Affairs (IWA)

> preko 20 novinara i predstavnika civilnog društva iz svih država bivše Jugoslavije

29. januar, Zagreb,
Hrvatska

Diskusija sa studentima prava u Splitu

Pravni fakultet u Splitu bio je domaćin diskusije  o radu MKSJ-a koju je vodio koordinator Programa Outreach u Hrvatskoj. Diskusija je bila jako živa i doprinijela je otklanjanju nekih pogrešnih predodžbi o MKSJ-u. Takođe je odvojila pravni fokus rada Međunarodnog suda od politizacije u nekim lokalnim medijima.

Ovu diskusiju je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) sa Pravnog fakulteta u Splitu

> preko 25 studenata prava

29. januar,
Split, Hrvatska

Sastanak sa zajednicom u Splitu

Predstavnik Programa Outreach prisustvovao je diskusiji o radu MKSJ-a na okruglom stolu koji je organizovala lokalna nevladina organizacija u Splitu, gradu koji je poznat po svom javnom negativnom odnosu prema radu Međunarodnog suda. Predstavnik Programa Outreach je iznio osnovne podatke o MKSJ-u, nakon čega uslijedila diskusija koja je trajala preko dva sata. Učesnici su izrazili zabrinutost zbog načina na koji se predmeti pred MKSJ-om reflektuju na hrvatski Domovinski rat i zbog načina odabira optuženih. Događaj je bio medijski jako dobro propraćen, tako da je nekoliko listova prenijelo određene činjenice o Međunarodnom sudu koje se inače rijetko pominju u hrvatskim medijima, kao i određene kritike.

Ovaj događaj je organizovala nevladina organizacija iz Splita Bedem Ljubavi – Majke za mir

> 25 učesnika, uglavnom udruženja ratnih veterana ili žrtava, nekoliko advokata, predstavnik lokalnih vlasti, novinari  

26. januar, Rijeka, Hrvatska

Predavanje o MKSJ-u studentima prava u Rijeci

Predstavnik Programa Outreach vodio je 90-minutnu raspravu o Međunarodnom sudu sa grupom studenata Pravnog fakulteta u Rijeci.

Ovaj sastanak je organizovao Pravni fakultet u Rijeci

> 15-20 studenata prava i nekoliko profesora Pravnog fakulteta u Rijeci

25. januar,
Zagreb, Hrvatska

Upoznavanje studenata prava iz Zagreba s radom MKSJ-a

 

Predstavnik Programa Outreach iznio je uvodno predavanje o Međunarodnom sudu i njegovim pravnim dostignućima velikoj grupi studenata prava Univerziteta u Zagrebu.

 Ovaj događaj je organizovao Pravnog fakulteta u Zagrebu

> preko stotinu studenata pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

22-23. januar,
Haag

Posjeta novinara iz bivše Jugoslavije

Novinari nezavisnih medijskih kuća posjetili su Međunarodni sud kako bi produbili svoja znanja o MKSJ-u, razvili vještine izvještavanja o ratnim zločinima i uspostavili bliže veze s ovom institucijom.

Ovaj događaj je organizovao Institut za izvještavanje o ratu i miru

> pet novinara: Feral Tribune (Hrvatska), Oslobođenje (Bosna i Hercegovina), Koha Ditore (Kosovo) i Vreme (Srbija)

13. januar, Rovinj, Hrvatska

Predavanje na školi ljudskih prava

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje o MKSJ-u za srednjoškolske učenike, polaznike škole ljudskih prava Helsinškog odbora. Stavovi učesnika prema Međunarodnom sudu su varirali od jakih predrasuda do entuzijastične podrške, a diskusija je proširila vidike nekih studenata po pitanjima ratnih zločina. Neki učesnici su predložili da se slične diskusije organizuju i u njihovim školama.

Ovaj događaj je organizovao Hrvatski helsinški odbor

> 21 srednjoškolski učenik

9. januar, Zagreb, Hrvatska

Predavanje studentima političkih nauka

Predstavnik Programa Outreach održao je predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu o radu Međunarodnog suda, okolnostima koje su dovele UN do odluke da osnuje Međunarodni sud i o prirodi saradnje između MKSJ-a i država.

Ovaj događaj je organizovao Fakultet političkih znanosi iz Zagreba

> 35 studenata političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu