Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2008.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici

15. decembar, Sarajevo, BiH

16. decembar,
Banja Luka, BiH

17. decembar,
Beograd, Srbija

18. decembar,
Zagreb, Hrvatska

Predstavljanje nove internet stranice MKSJ u regionu

Povodom puštanja u rad nove internet stranice MKSJ 10. decembra, Outreach program MKSJ je organizovao seriju od četiri javne prezentacije u državama bivše Jugoslavije. Prezentacije su održane u Sarajevu i Banja Luci, Bosna i Hercegovina, Beogradu, Srbija, i Zagrebu, Hrvatska.

Svaku od ovih prezentacija otvorio je zamenik sekretara Suda John Hocking. Prezentacije u Sarajevu i Banja Luci je održao portparol Sekretarijata i Veća MKSJ, a u Beogradu i Zagrebu savetnik sudskih veća za pitanja nasleđa MKSJ.

Prezentacijama u Sarajevu i Banja Luci je prisustvovalo otprilike 70 gostiju. U Banja Luci je Sekretarijat Vlade Republike Srpske (RS) za saradnju sa MKSJ bio domaćin prezentacije u zgradi Vlade RS.

U Beogradu prezentacija je organizovana u saradnji sa Nacionalnim savetom za saradnju sa MKSJ (NSS) koji je bio domaćin prezentacije u Palati Srbije. Direktor Nacionalne kancelarije za saradnju sa MKSJ, Dušan Ignjatović, takođe se obratio publici.

U Zagrebu se prisutnima obratio Zamenik državnog tužioca Hrvatske. Izveštaji u medijima su naglasak stavili na nove sadržaje na internet stranici poput interaktivne mape, odeljka posvećenom glasu žrtava i priznanjima krivice.

Prezentacije je organizovao Outreach program MKSJ-a, uz pomoć Sekretarijata Vlade Republike Srpske (RS) za saradnju sa MKSJ (Banja Luka) i Nacionalnog saveta za saradnju sa MKSJ (NSS) (Beograd)

> na četiri prezentacije prisustvovalo je oko 200 vodećih predstavnika medija, pravosuđa, vladinih institucija, akademije, nevladinih organizacija, diplomatske zajednice, međunarodnih organizacija, kao i advokati odbrane optuženih pred MKSJ-om iz Federacije BiH i Republike Srpske, Srbije i Hrvatske

27. novembar,
Hag

Poseta vođa lokalnih zajednica u Sandžaku

Vođe lokalnih zajednica u jugozapadnoj Srbiji (Sandžak), među kojima su uglavnom bili predstavnici lokalnih vlasti i nevladinih organizacija posetili su Međunarodni sud u sklopu projekta holandske nevladine organizacije koji ima za cilj jačanje civilnog društva u tom multietničkom delu Srbije. Posetioci su upoznati sa misijom, izazovima i dostignućima Međunarodnog suda. Takođe su posetili sudnice gde su upoznati sa tehničkom stranom vođenja suđenja i zaštitnim merama za svedoke.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija (Interkerkeljik Vredesberaad (Interchurch Peace Council) – Pax Christi (IKV-Pax Christi)

> 13 lokalnih vođa iz jugozapadne Srbije (Sandžak), uključujući predstavnike lokalnih vlasti i nevladinih organizacija iz Priboja i Prijepolja i predstavnike nevladinih organizacija iz Novog Pazara i Sjenice; šest predstavnika lokalnih vlasti iz opštine Putten, Holandija

24., 25., 27., novembar,
Hag

Obuka za novinare iz južne i jugozapadne Srbije

Osam iskusnih novinara iz štampanih, elektronskih i internet medija iz južne i jugozapadne Srbije posetili su MKSJ s ciljem da unaprede svoja znanja i praktična umeća u praćenju pitanja koja su povezana s radom MKSJ i približe međunarodnu pravdu javnosti. Ova dva regiona su posebno izabrana zbog svoje mešovite nacionalne strukture, koja se sastoji od Albanaca, Bošnjaka i Srba. Organizatori i učesnici su mišljenja da mediji u Srbiji imaju ključnu ulogu u procesu suočavanja s odgovornošću za ratne zločine i suočavanja s prošlošću. Nakon prisustvovanja suđenjima i opširnih sastanaka s višim zvaničnicima Međunarodnog suda i novinarima koji redovno prate rad Međunarodnog suda, poseta je završena okruglim stolom s dva portparola MKSJ.

Posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> osam novinara iz štampanih, elektronskih i internet medija, među kojima su bili predstavnici: Radio 100+, RTV Spektri, TV Tutin, Regionalna TV, Danas, Vranjske Novine, www.preshevo.com

20. novembar,
Bihać,
Bosna i Hercegovina

Konferencija o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima

Predstavnik Outreach programa je učestvovao na konferenciji ‘Utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima’, održanoj u Bihaću. Predstavnik Outreach programa je govorio na sesiji ‘Pravosudni mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima’, tokom koje je u kratkim crtama izneo dostignuća MKSJ u utvrđivanju činjenica o zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije. Ova konferencija je bila prilika za lokalne sudije, tužioce i aktiviste da govore o pitanjima vezanim za nasleđe ratnih zločina počinjenih na tom području. David Schwendiman, načelnik specijalnog odeljenja za ratne zločine Tužilaštva BiH je u kratkim crtama izneo novu strategiju krivičnog gonjenja koju će Tužilaštvo primenjivati kao i izveštaj o inicijativi da se ustanovi regionalno telo za utvrđivanje istine, koju je pokrenula izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić. Pre početka konferencije, predstavnik Outreach programa za BiH učestvovao je u televizijskom programu Kantonalne televizije u Bihaću, i govorio o aktivnostima MKSJ i njegovoj ulozi u obrađivanju velikih zločina počinjenih u BiH.

Konferenciju je organizovala nevladina organizacija ‘Izvor’ iz Prijedora

> predstavnici pravosuđa, nevladinih organizacija, novinari, akademici, a takođe i David Schwendiman, načelnik specijalnog odeljenja za ratne zločine u Tužilaštvu BiH, i Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo

17., 18., 20. novembar,
Hag

Poseta tužilaca Kantonalnog suda u Sarajevu

Četiri kantonalna tužioca iz Sarajeva su posetila Međunarodni sud s ciljem da se upoznaju s institucijom, sudskom praksom i pojedinostima njegovog rada, s posebnim osvrtom na istrage i krivično gonjenje kompleksnih zločinačkih poduhvata. Rad sa svedocima i saradnja pravosuđa u regionu su takođe bili na dnevnom redu.

Sponzor posete je bilo Kantonalno tužilaštvo Sarajevskog kantona

> predsjednik odeljenja i za opšti kriminal, i tri tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu

18. novembar,
Hag

Poseta vođa srpske zajednice na Kosovu

Ovu posetu je organizovala nevladina organizacija iz Srbije “Fraktal” kao deo njihovog projekta “Enclavia” u kojem je mala grupa vođa društveno-političke zajednice koja se bavi konkretnim pitanjima (npr. ekonomskog razvoja, saobraćaja, kulture, povraćaja imovine) posetila evropske institucije. Među članovima ove grupe su osobe sa područja Čaglavice, Gračanice i Gnjilana. Ovaj projekat traje već nekoliko godina, i u prethodnim navratima ova grupa je posetila MKSJ s obzirom na važnost pitanja ratnih zločina za sve zajednice na Kosovu. Grupi je predstavljen opšti uvod u rad i mandat MKSJ i pregled njegovih najvažnijih dostignuća. Osim toga upoznati su sa predmetima koji se tiču Kosova. Usledila je živa i iscrpna diskusija.

Posetu je organizovala nevladina organizacija iz Srbije Fraktal

> srpski aktivisti s Kosova koji se bave područjima ekonomskog razvoja, transporta, kulture i povrata imovine

14. novembar,
Doboj, Bosna i Hercegovina

Okrugli sto o otvaranju prema lokalnoj zajednici u predmetima za ratne zločine

Predstavnik Outreach programa u BiH bio je moderator na okruglom stolu o ulozi otvaranja prema lokalnoj zajednici u predmetima za ratne zločine, kojem su prisustvovali predstavnici pravosuđa i nevladinih organizacija. Okrugli sto je pokazao kako otvaranje pravosudnih institucija prema lokalnoj zajednici i njihovo partnerstvo sa udruženjima žrtava može pomoći sudovima u sprovođenju istraga i vođenju suđenja u predmetima za ratne zločine. Učesnici su ukazali na pitanja koja koče efikasno krivično gonjenje u predmetima za ratne zločine: ograničeni resursi, ogromne razlike u krivičnim zakonicima na nivou entiteta i na državnom nivou, socijalna i ekonomska ranjivost žrtava i posleratna podeljenost zajednica. Došlo se do jasnog zaključka da su Outreach programu MKSJ potrebna značajna sredstva i institucionalna podrška da bi se obezbedili njegovi napori na izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou.

Okrugli sto je organizovala Misija OEBS u Bosni i Hercegovini

> sudije i tužioci iz  Doboja i Zenice, udruženja žrtava iz središnje i severne Bosne i Hercegovine, kao npr. Vive Žene (nevladina organizacija iz Tuzle koji pruža psiho-socijalnu pomoć traumatizovanim osobama), ‘Izvor’ (nevladina organizacija iz Prijedora koji se aktivno bavi potragom za nestalim osobama i pružanjem podrške institucijama koje se bave ratnim zločinima); BIRN, mreža novinara koji se bave tranzicionom pravdom

13. novembar,
Hag

Poseta pravnika iz Hrvatske

Holandsko ministarstvo pravde omogućilo je posetu osam sudija, pravnih stručnjaka i sudskih savetnika koji se bave pitanjima azila iz Zagreba, Hrvatska. Sami učesnici su zahtevali da se poseta MKSJ uvrsti u program posete zbog važnosti ratnih zločina za probleme u njihovoj zajednici. Pružen im je solidan uvod u rad MKSJ, nakon čega je usledila prezentacija o predmetima vezanim za Hrvatsku. Učesnici su nakon toga prisustvovali suđenju u predmetu Gotovina i drugi.

Posetu je organizovala the Holandska služba za useljavanje i naturalizaciju kroz Twinning projekt Evropske unije CARDS

> osam pravnika, uključujući predsedavajućeg Komisije za azil i četiri člana Komisije, pravnika Komisije i dva savetnika Upravnog suda

10., 11.  novembar,
Beč, Austrija

Međunarodna konferencija “Suočavanje s prošlošću na zapadnom Balkanu”

Konferencija je okupila prominentne stručnjake za tranziciju nakon sukoba iz bivše Jugoslavije. Predstavnik Outreach programa za Bosnu i Hercegovinu (BiH) predstavio je prezentaciju o uticaju MKSJ na proces pomirenja u sesiji pod nazivom ‘Proces pomirenja 1990-2008: kritički osvrt.' Drugog dana konferencije, predstavnik Outreach programa u BiH učestvovao je u raspravi o ulozi medija u procesu suočavanja s prošlošću na kojoj su se okupili prominentni novinari i stručnjaci za medije iz regije i EU.

Konferenciju je organizovao Institut za Podunavlje i centralnu Evropu iz Beča, međunarodna organizacija Centar za evropske integracione strategije  i nevladina organizacija iz Italije “Osservatorio sui Balcani e Caucasus

> novinari iz bivše Jugoslavije i EU, kao i prominentni stručnjaci kao npr. Bivši Visoku predstavnik u Bosni i Hercegovini,Wolfgang Petritsch, bivši ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, Goran Svilanović, i direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, Nataša Kandić

4. novembar,
Hag

Poseta srpskih studenata iz Mitrovice

Outreach program ugostio je studente iz Mitrovice koji su izrazili želju da se upoznaju sa radom MKSJ. Pružene su im osnovne informacije o instituciji, kao i o predmetima vezanim za Kosovo, pre svega Limaj i drugi, kao i sa nasleđem i nezavršenim procesom protiv Slobodana Miloševića o kojem se takođe raspravljalo. Studenti su prisustvovali raspravi u predmetu Milutinović i drugi, suđenju koje se bavi zločinima počinjenim na Kosovu. Ova poseta je bila deo projekta “Evropske integracije i zapadni Balkan”, tokom kojeg su studenti bili u jednonedeljnoj studijskoj poseti Holandiji i Belgiji.

Posetu su organizovale srpska nevladina organizacija Fractal i holandska nevladina organizacija Spark

> 10 srpskih studenata s Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici 

31. oktobar,
Hag

Video konferencija sa Univerzitetom Ajove

Predstavnici Outreach programa i Odeljenja za žalbene postupke Tužilaštva su učestvovali u video konferenciji sa otprilike 20 studenata osnovnih studija Univerziteta Ajove, u sklopu kursa o zagovaranju ljudskih prava. Studenti su upoznati o tome kako i zašto je ustanovljen MKSJ, saznali o njegovoj strukturi i dostignućima, uključujući i one koji se tiču pomoći naporima uspostavljanja tranzicione pravde u bivšoj Jugoslaviji. Takođe se razgovaralo o doprinosu Međunarodnog suda međunarodnom krivičnom pravu i pravu o ljudskim pravima.

Video konferencija je organizovana u saradnji sa Centrom za ljudska prava Univerziteta u Ajovi

> oko 20 studenata osnovnih studija različitih polja društvenih nauka

30. oktobar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Početak serije televizijskih debata u udarnim terminima

Prvi od pet debatnih programa posvećenih MKSJ emitovan je u udarnom terminu na Federalnoj televiziji (FTV), jednoj od tri javna elektronska medija u Bosni i Hercegovini. Predstavnik Outreach programa u BiH je učestvovao u programu koji je okupio novinare, političare, i brojne aktiviste. Debata se usredsredila na značaj i mogući uticaj predmeta protiv Radovana Karadžića. Debata se takođe dotakla nekih od najspornijih pitanja proisteklih iz suprotnih stavova o zločinima počinjenim u BiH tokom 90tih godina.

> opšta javnost u Federaciji BiH

21. - 23. oktobar,
Hag

Unapređenje praktičnih znanja za tužioce iz Makedonije

Grupa vrsnih tužilaca iz Makedonije posetila je Međunarodni sud u sklopu posete koju je organizovalo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država. Ova razmena iskustava je usredsređena na predstavnike tužilaštva MKSJ koji su podelili svoja znanja i umeća da bi pomogli makedonskom pravosuđu kako bi se bolje nosilo sa predmetima za ratne zločine, uključujući i one čiji su predmetni spisi prosleđeni sa Međunarodnog suda. Ova poseta je takođe bila prilika da se učvrsti saradnja između MKSJ i lokalnih tužilaštava u Makedoniji.

Posetu je organizovao OPDAT program Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država (Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku prekomorskih tužilaštava) sa sedištem u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Skopju, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM)

> četiri visoko rangirana makedonska tužioca iz Specijalnog tužilaštva, uključujući i načelnika odeljenja

 

21. oktobar,
Beograd, Srbija

Obuka aktivista omladinskih organizacija

Predstavnik Outreach programa organizovao je jednonedeljnu obuku za grupu od 24 omladinska aktivista iz svih delova Srbije u sklopu programa “obuka za instruktore”. Sesija o MKSJ je podigla svest učesnika o pitanjima o kojima se najčešće diskutuje u kontekstu rada Međunarodnog suda. Sesija je takođe uključivala praktične vežbe u kojima su učesnici dobijali zadatke da govore o različitim temama u vezi s MKSJ koristeći materijale koji su im stavljeni na raspolaganje. Portparol tužilaštva MKSJ je ovoj grupi održao predavanje dva dana kasnije. Obuku je organizovala nevladina organizacija iz Beograda Inicijativa mladih za ljudska prava.

Obuku je organizovala nevladina organizacija iz Beograda Inicijativa mladih za ljudska prava

> 24 omladinska aktivista iz svih delova Srbije

15. oktobar
Beograd, Srbija

Informisanje medija iz južne i jugozapadne Srbije

Predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju o MKSJ za grupu novinara iz regije Sandžak i južne Srbije, u sklopu programa obuke izveštavanja o ratnim zločinima koji je organizovao OEBS. Neki od novinara iz ove multietničke grupe takođe su posetili MKSJ u sklopu studijske posete krajem novembra.

Prezentaciju je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> osam novinara štampanih, elektronskih i internet medija, iz južne i jugozapadne Srbije, među kojima i predstavnici lokalnih novina i televizijskih i radio stanica: Radio 100+, RTV Spektri, TV Tutin, Regionalna TV, Perspektiva Vranjskie Novine, portal preshevo.com

14. oktobar,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija o zaštiti svedoka i žrtava

Ova aktivnost je imala za cilj podizanje svesti upravnih struktura, civilnog društva i javnosti o problemima s kojim se susreću žrtve iz Bosne i Hercegovine. MKSJ je predstavljao iskusni službenik Odeljenja za zaštitu žrtava i svedoka, koji je bio jedan od govornika na sesiji posvećenoj zaštiti svedoka, sa Zamenikom glavnog državnog tužioca BiH, Davidom Schwendimanom. Učesnici su zaključili da postoji potreba da se izmeni veći broj pravnih odredbi i da se ustanovi fond na državnom nivou koji bi pomagao žene žrtve rata.

Ovu konferenciju je organizovala asocijacija “Žene žrtve rata” i nemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund

> nevladine organizacije, mediji, javnost, zamenik Glavnog državnog tužioca BiH

7. oktobar,
Hag

Poseta studenata iz Holandije, Srbije i sa Kosova

Ova kratka poseta, koju je organizovala jedna holandska nevladina organizacija  kao deo programa “Naša budućnost – evropske integracije” bila je prilika za 16 studenata iz Srbije, Holandije i sa Kosova da upotpune svoja znanja o mandatu i ciljevima rada MKSJ. Takođe su informisani o aktuelnim suđenjima uz poseban osvrt na ona koji se tiču sukoba na Kosovu. Održana su dva posebna predavanja o dva okončana predmeta u vezi s Kosovom: o predmetu protiv Slobodana Miloševića i Limaja i drugih. Na kraju, studenti su iskoristili priliku da uživo prate suđenja.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija IKV-Pax Christi

> 16 studenata, uključujući četvoro iz Srbije, šestoro s Kosova i šestoro iz Holandije

3. oktobar,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Informacioni seminar za branioce u predmetima za ratne zločine

Predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini (BiH) sastao se sa grupom pravnika iz svih delova  Bosne i Hercegovine koji brane ili će verovatno braniti optužene za ratne zločine u predmetima pred lokalnim sudovima. Ova prezentacija je bila usredsređena na pitanja u vezi s prosleđivanjem predmeta sa MKSJ sudovima u BiH i mehanizmima na raspolaganju odbrani da pribave dokumente i druge dokaze sa Međunarodnog suda.
Ovaj seminar je organizovao Odsek krivične odbrane (OKO) Sekretarijata Suda BiH.

Seminar je organizovao Odsek krivične odbrane (OKO) Sekretarijata Suda BiH

> advokati odbrane iz svih delova zemlje koji rade na predmetima ratnih zločina

2. oktobar,
Hag

Poseta državnih službenika sa Kosova

Ova poludnevna poseta je bila deo programa za mlade državne službenike sa Kosova koji se bave pitanjima evropskih poslova i međunarodnih odnosa. Ovo je bila prilika za učesnike da saznaju više o Međunarodnom sudu i upoznaju se sa radom na planu medija i otvaranja prema društvenoj zajednici (tj. aktivnostima outreach) koji se tiču njihovog regiona. Tokom posete su pružene iscrpne informacije o dva predmeta od najvećeg interesa za javnost na Kosovu (Limaj i drugi., Slobodan Milošević), kao i brojne informacije o drugim predmetima koji se tiču Kosova.

Posetu je organizovao Institut za međunarodne odnose Clingendael

> 15 predstavnika više kosovskih ministarstava, uključujući: upravu; lokalnu upravu; unutrašnje poslove; trgovinu i industriju; javne službe; financije i ekonomiju; energiju i rudarstvo; zaštitu okoliša i prostornog planiranja; transport a i komunikacija kao i iz kabineta potpredsednika Vlade, i Agenciju za evropsku integraciju

26. septembar, Oslo, Norveška

Međunarodni seminar o određivanju prioriteta u procesiranju predmeta za ratne zločine

Predstavnik programa Outreach u BiH učestvovao je na iznimno važnom Međunarodnom seminaru o određivanju prioriteta u procesiranju predmeta za ratne zločine. Cilj ovog seminara je bio analiziranje praksi međunarodnih i nacionalnih institucija prilikom utvrđivanja kriterija za određivanje prioriteta u procesiranje predmeta nakon što su počinjeni masovni zločini. Pažnja je posvećena strategijama krivičnog gonjenja na MKSJ, Međunarodnom krivičnom sudu i drugim međunarodnim sudovima kao i strategijama nacionalnih pravosuđa raznih država, među kojima i Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnik Outreach programa bio je moderator jedne od pet sesija. Na seminaru su se okupili stručnjaci iz raznih institucija, među kojima i tužilac MKSJ, Serge Brammertz, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država za ratne zločine, Clint Williamson, osoblje Tužilaštva MKSJ i vodeći aktivisti za ljudska prava i stručnjaci za međunarodno pravo.

Seminar je organizovala norveška nevladina organizacija Forum za krivično i međunarodno humanitarno pravo  

> stručnjaci iz raznih institucija, uključujući: glavnog tužioca MKSJ Serge Brammertza, ambasadora SAD za ratne zločine, Clinta Williamsona, i vodeće aktiviste za ljudska prava i stručnjake međunarodnog prava

24. – 25. septembar, Hag

Poseta crnogorskih sudija i tužilaca

Grupa sudija i tužilaca iz Crne Gore je došla u dvodnevnu posetu Sudu, koja je organizovana u sklopu Twinning projekta Evropske unije uz stručnu pomoć profesora Franka Hoepfela sa Univerziteta u Beču, koji je bivši sudija MKSJ. Kako se sudovi u Crnoj Gori sve više bave postupcima u predmetima za ratne zločine, suočeni su sa nizom pravnih i proceduralnih izazova. Ova poseta je poslužila kao vid razmene stručnih iskustava kako bi se ti problemi rešili i učvrstile veze sudova u Crnoj Gori i MKSJ. 

Poseta je organizovana u sklopu projekta Twinning Light EU

> 10 tužilaca i sudija iz Crne Gore zajedno s predstavnikom projekta EU Twinning Light i profesorom Frankom Hoepfelom s Univerziteta u Beču

22. septembar, Srbija

Novi stažisti iz Srbije stiču iskustva na MKSJ

Outreach program je okončao proces selekcije deset studenata koji će biti na šestomesečnom stažu kao stažisti u raznim sekcijama MKSJ. Nakon toga trebaju da obave dodatni staž u Veću za ratne zločine Tužilaštva za ratne zločine u glavnom gradu Srbije, Beogradu. To je bio drugi program te vrste i predviđeno je da studenti steknu praktično iskustvo koje će direktno doprineti izgradnji kapaciteta novih generacija u Srbiji za suđenja u predmetima ratnih zločina.

Inicijator i sponzor programa bila je nevladina organizacija iz Beograda Inicijativa mladih za ljudska prava

>studenti Univerziteta u Srbiji

20. septembar,
Ivanjica, Srbija

Predavanje za grupu mladih

Outreach program je u Ivanjici u centralnoj Srbiji održao prezentaciju o MKSJ grupi od oko 20 mladih koji su pohađali dvodnevni seminar “Suočavanje s prošlošću”, koji je organizovala nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Učesnicima su podeljeni brojni štampani i audio-vizuelni materijali.

Prezentaciju je organizovala nevladina organizacija iz Beograda Inicijativa mladih za ljudska prava

> 20 mladih iz Srbije koji su pohađali dvodnevni seminar “Suočavanje s prošlošću”

13. septembar, Denver, SAD

Izložba o zločinima u Prijedoru

Predstavnik programa Outreach u BiH otputovao je u Denver da bi prisustvovao otvaranju izložbe koja se bavila zločinima počinjenim na području Prijedora. Izložba se sastojala od kombinacije fotografskih i narativnih izložaka zasnovanih na činjenicama koje je utvrdio MKSJ i na svedočenjima žrtava pred sudom. Predstavnik Outreach programa je govorio na otvaranju izložbe, pružio pregled dostignuća MKSJ i činjenica u vezi s zločinima počinjenim u Prijedoru, koje su utvrđene tokom suđenja na Međunarodnom sudu. Naknadno je u univerzitetskoj biblioteci održao dobro posećeno predavanje nakon kojeg je usledila diskusija.

Izložba je organizovana na Univerzitetu Kolorada u saradnji s Muzejom holokausta u St. Louisu i udruženjem Bošnjaka iz Denvera

> dijaspora Bosne i Hercegovine, naročito sa područja Prijedora

11. septembar,
Priština,
Kosovo

Konferencija o kazivanju istine o ratnim zločinima

Predstavnik Outreach programa je učestvovao na ovoj konferenciji zajedno s predstavnicima nevladinih organizacija s Kosova i iz Srbije kako bi čuli zaključke radnih grupa nevladinih organizacija o procesu ‘kazivanja istine’. Učesnici su naglasili potrebu za vođenje javne kampanje o pitanjima rata na Kosovu i objašnjavanju uloge sudova u predmetima za ratne zločine.

Posetu je organizovala holandska nevladina organizacija Interkerkeljik Vredesberaad (Interchurch Peace Council) – Pax Christi (IKV-Pax Christi) a domaćin je bila nevladina organizacija s Kosova, Integra

> 20 predstavnika nevladinih organizacija s Kosova i iz Srbije

5. septembar, Beograd, Srbija

Konferencija Približavanje rada MKSJ lokalnim zajednicama - Brčko

Outreach program je učestvovao na ovoj konferenciji o ratnim zločinima počinjenim tokom rata u BiH, u gradu Brčkom, na sjeveroistoku zemlje. Konferencija “Brčko ’92 – van razumne sumnje” održana je u  Beogradu i pružila je predstavnicima Outreach programa i Tužilaštva Međunarodnog suda priliku da prezentiraju činjenice utvrđene na suđenjima pred Međunarodnim sudom.
Ovo je bila peta po redu konferencija ovakvog tipa koju je organizovao Fond za humanitarno pravo iz Beograda u saradnji sa Outreach programom MKSJ s ciljem da se rad Međunarodnog suda približi javnosti u Srbiji, nakon što je pet konferencija te vrste uspešno održano u Bosni i Hercegovini 2004. i 2005.
Publika u Srbiji već je imala priliku upoznati se sa suđenjima i činjenicama koje je utvrdio Međunarodni sud o genocidu u Srebrenici zločinima u Prijedoru, Foči i logoru Čelebići.

Konferenciju je organizovala organizacija Fond za humanitarno pravo u saradnji s Outreach program MKSJ-a

> oko 200 učesnika – predstavnika grupa mladih iz Srbiije,  žrtava iz Brčkog i novinara

18. avgust,
Zaječar, Srbija

Saradnja sa vladom u debati o potrebi kažnjavanja ratnih zločina

Outreach program je učestvovao u prvom programu informisanja šire javnosti organizovanom u partnerstvu sa srpskim vlastima – vladinim Nacionalnim savetom za saradnju sa Međunarodnim sudom (NSS) i Misijom OEBS u Srbiji. Ovaj pilot projekat, koji je održan u Zaječaru u istočnoj Srbiji, sastojao se od dva događaja: javne debate i 80-minutnog kontakt programa na lokalnoj televiziji. Ovaj projekat je promovisao svest o potrebi vođenja suđenja za ratne zločine i saradnje Srbije sa MKSJ.
Posebna pažnja je posvećena objašnjavanju toga da su ratni zločini okrutni zločini koji moraju biti osuđeni bez obzira na etničku pripadnost počinilaca ili žrtava.

Partneri u ovom događaju bile su srpske vlasti - vladin Nacionalni savet za saradnju sa Međunarodnim sudom i Misija OEBS u Srbiji

> građani istočne Srbije

22. – 24. jul,
Hag

Poseta entitetskih tužilaca iz Bosne i Hercegovine

Bosanski tužioci iz raznih kantonalnih i okružnih sudova posetili su Međunarodni sud da bi proširili svoje razumevanje ove institucije i njene sudske prakse, razgovarali o pitanjima od obostranog interesa i uspostavili kontakte koji će im pomoći u radu na predmetima za ratne zločine. Učesnici su se sastali sa predstavnicima sva tri tela MKSJ i prisustvovali okruglim stolovima sa svojim kolegama iz Tužilaštva MKSJ na kojima se diskutovalo o raznim pitanjima, uključujući i pristup dokaznom materijalu MKSJ, prosleđivanje predmeta, relevantna sudska praksa, rad sa svedocima itd.

Sponzor ove posete bila Kancelarija za razvoj, pomoć i obučavanje prekomorskih tužilaštava (OPDAT) Ministarstva pravde SAD

> 13 tužilaca raznih sudova iz BiH entiteta

14. – 16. jul,
Hag

Poseta članova kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovine

Članice kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovina došle su u trodnevnu posetu Međunarodnom sudu. Direktorica glavnog ureda predsjednika Vlade Federacije BiH i načelnica Odseka za saradnju sa sudovima sastale su se sa stručnjacima iz sva tri organa Međunarodnog suda. Ove dve predstavnice premijera Federacije BiH su bile naročito zainteresovane za otvaranje redovnih kanala saradnje, ponajpre po pitanjima privremenog puštanja na slobodu i prosleđivanja predmeta.

Sponzor ove posete bio je Glavni ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

> dve članice kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovine

9. jul,
Beograd, Srbija

Prezentacija studije Fonda za otvoreno društvo o MKSJ u Srbiji

Centar za tranzicione procese, nevladina organizacija povezana sa Specijalnim tužilaštvom za ratne zločine Srbije organizovala je javnu prezentaciju studije “Sužavanje prostora za poricanje: uticaj rada MKSJ u Srbiji” autora prof. Diane Orentlicher koju je naručila Inicijativa za pravdu Otvorenog društva.  Prof. Orentlicher je u pozitivnom svetlu govorila o uticaju Međunarodnog suda, dok su drugi govornici – specijalni tužilac za ratne zločine Srbije i ministar pravde – dali kritičnija mišljenja o radu MKSJ, ali su pritom ponovo izrazili svoju rešenost da u potpunosti sarađuju sa Međunarodnim sudom.
Nekoliko spornih pitanja je razjašnjeno, između ostalog i oslobađajuće presude u predmetima za zločine počinjene nad Srbima, koji se često smatraju političkim odlukama od strane onih posmatrača koji nisu dovoljno pomno pratili pravni postupak i predočene dokaze.

Prezentaciju je organizovao Centar za tranzicione procese, nevladina organizacija povezana s Tužilaštvom za ratne zločine Srbije

> građani Srbije, uključujući ministra pravde i tužioca za ratne zločine

6. – 11. jul,
Hag

Poseta predstavnika Službe za zaštitu svedoka Okružnog suda u Beogradu

Cilj posete službenika Okružnog suda u Beogradu je bilo poboljšanje potpore svedocima i unapređenje zaštite svedoka. Sa njima su u poseti bili i predstavnici misije OEBS u Srbiji, koji su sponzori ovog projekta čiji je cilj izgradnja kapaciteta. Osim prisustvovanja sveobuhvatnom programu koji je organizovala Služba za žrtve i svedoke MKSJ, posetioci su se takođe sastali sa glavnim predstavnicima Sekretarijata, Tužilaštva i odbrane.

Sponzor posete je bila Misija OEBS u Srbiji

> šest službenika Okružnog suda u Beogradu i predstavnici Misije OEBS u Beogradu

18. jun, Beograd, Srbija

Okrugli sto “Haški tribunal nekad i sad”

Predstavnik Outreach programa je učestvovao na ovom skupu u Beogradu koji je organizovala Srpska liberalna stranka (SLS), čiji prominentni član, profesor prava Kosta Čavoški je ujedno i predsednik Komiteta za istinu o Radovanu Karadžiću. Predstavnik Outreach programa u Srbiji dao je odgovore na brojne kritičke primedbe o Međunarodnom sudu i istakao dostignuća MKSJ u promociji međunarodnog prava i pravde i doprinos u razvoju država bivše Jugoslavije nakon sukoba.

Okrugli sto je organizovala Srpska liberalna stranka

> članovi Srpske liberalne stranke i Demokratske stranke, srpske izbeglice, savetnici Ambasade Ruske Federacije u Beogradu

11. – 12. jun,
Hag

Sastanak s portparolom  Izvanrednih veća Sudova Kambodže

Outreach program je ugostio voditelja službe za štampu Izvanrednih veća sudova Kambodže i upoznao ga s dnevnim poslovima Službe za komunikacije MSKJ, a posebno s radom i iskustvima Kancelarije za medije i Outreach programa. Sastao se i s predstavnicima Tužilaštva i Sekretarijata, a prisustvovao je i  postupcima u sudnicama.

> portparol Izvanrednih veća sudova Kambodže

11. jun,
Hag

Poseta litvanskih novinara

Za litvanske novinare organizovana je uvodna prezentaciji o MKSJ kao i pregled rada Suda s medijima. Poseta je organizovana u sklopu posete čiji  je sponzor bilo holandsko Ministarstvo spoljnih poslova, a u okviru priprema za posetu NJ.V. Kraljice Beatrix Litvaniji. Po povratku u svoju zemlju, novinari su objavili članke o poseti Holandiji.

Sponzor posete je bilo holandsko Ministarstvo spoljnih poslova

> pet litvanskih novinara

4. – 6. jun, Beograd, Srbija

Obuka pripadnika obezbeđenja beogradskog suda

Šef Službe za savetovanje zaposlenih i društvene aktivnosti MKSJ i jedan vodnik službe obezbeđenja su vodili trodnevnu obuku za pripadnike obezbeđenja Okružnog suda u Beogradu koju je organizovala Misija OEBS u Srbiji. Ovo je nastavak ranijih sličnih programa obuke, a planirana je i dalja saradnja.

Program je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> pripadnici obezbeđenja Okružnog suda u Beogradu

21. – 22. maj,
Hag

Poseta kantonalnih i okružnih tužilaca iz BiH

Cilj ove posete bio je da se kantonalni i okružni tužioci iz BiH upoznaju sa funkcionisanjem Međunarodnog suda i posebno Tužilaštva i da im se omogući da podele svoja iskustva o konkretnim temama od interesa za tužioce. Ova poseta je pomogla da se identifikuju polja rada na kojima je potrebno više saradnje i izgradnje kapaciteta. Šef misije OEBS u Bosni i Hercegovini je bio u pratnji delegacije.

Sponzor posete je bila Misija OEBS u Bosni i Hercegovini

> kantonalni i okružni tužioci i šef Misije OEBS u Bosni i Hercegovini

19. – 21. maj, Bosna i Hercegovina

Poseta predsednika MKSJ Bosni i Hercegovini

Outreach program je odigrao ključnu ulogu u organizaciji trodnevne posete predsednika Fausta Pocara Bosni i Hercegovini. Predsednik se sastao sa predstavnicima vlasti, pravosudnih organa, udruženja žrtava i međunarodne zajednice i razgovarao s njima o saradnji države sa Međunarodnim sudom i pitanjima nasleđa Međunarodnog suda. Predsednik je takođe posetio zatvor u Foči, gradu na jugoistoku zemlje, kako bi dobio više informacija o predmetu jednog od optuženih pred MKSJ, čiji predmet je prosleđen u BiH, a koji je nakon osuđujuće presude pobegao iz zatvor au Foči. Ova poseta je dobila veliki publicitet bosanskohercegovačkih i međunarodnih sredstava javnog informisanja.

Posetu je koordinirao Outreach program MKSJ

> predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, pravosudnih organa, udruženja žrtava i međunarodnih organizacija

5., 6. i 9. maj,
Hag

Poseta studenata prava iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Studenti prava sa univerziteta u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu posetili su MKSJ u okviru svog jednonedeljnog obilaska pravnih institucija u Hagu tokom kojeg je upoznavanje s MKSJ bilo najvažniji aspekt njihove posete. Tokom tri dana, studenti su prisustvovali prezentacijama o više tema: MKSJ i mediji u regiji, pravo samozastupanja, zločini određeni polom žrtve, komandna odgovornost i prosleđivanje predmeta. Poslednjeg dana posete studenti su održali svoje prezentacije zasnovane na informacijama koje su dobili i na vlastitom radu. Studenti su bili izabrani na osnovu konkursa raspisanog za najbolji esej.

Sponzor i koordinator studijskog obilaska  bila je Opština Hag uz pomoć Centra Grotius pri Univerzitetu u Leidenu

> 15 studenata prava sa Univerziteta u Beogradu i Sarajevu i Sveučilišta u Zagrebu

25. april,
Hag

Poseta studenata koji studiraju ljudska prava na Univerzitetu u Ljubljani

Studenti programa Evropskih studija Univerziteta u Ljubljani posetilo je Međunarodni sud kako bi stekli dodatno znanje o MKSJ, posebno o Tužilaštvu. Posetioci su takođe imali priliku učestvovati u audio-vizuelnom obilasku sudnica i prisustvovati sudskoj raspravi.

Posetu je organizovao Univerzitet u Ljubljani

> 30 studenata programa Evropskih studija sa Univerziteta u Ljubljani

11. april, Beograd, Srbija

Sastanak sa predsednikom Okružnog suda u Beogradu i predstavnicima Veća za ratne zločine (VRZ)

Predstavnik Outreach programa u Beogradu zajedno s šefom Kancelarije za medije, Outreach i internet iz Haga ispitao je mogućnosti bliže saradnje s beogradskim Većem za ratne zločine (VRZ). Predsednik VRZ Siniša Važić pristao je da obavi interne konsultacije s ciljem da se utvrde pitanja u vezi s kojima je potreba podrška MKSJ. Takođe je naglašeno pitanje pristupa sudskoj bazi podataka..

Posetu je organizovao Outreach program MKSJ

> predsednik beogradskog VRZ  Siniša Važić

9. april,
Zagreb, Hrvatska

Susret predstavnika MKSJ s hrvatskim nevladinim organizacijama

Outreach program je organizovao brifing za predstavnike hrvatskih nevladinih organizacija, udruženja žrtava i veterana. Prezentirani su najnoviji podaci o radu Međunarodnog suda i predmetima koji se odnose na zločine počinjene na teritoriji Hrvatske. Sastanku su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija kao što su UNDP, UNHCR, OEBS  i Ambasade Holandije i SAD. U diskusiji su učesnici iskazali stepen zabrinutosti hrvatske javnosti u vezi s rezultatom suđenja tzv.  “Vukovarskoj Trojci” (predmet Mrkšić i drugi).

Brifing je organizovao Outreach program MKSJ

> 17 predstavnika hrvatskih nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija kao što su UNDP, UNHCR, OEBS kao i Ambasada Holandije i SAD

1. – 3. april,
Hag

Poseta sudije Suda Bosne i Hercegovine

Tokom posete, bosanskohercegovačke i međunarodne sudije Suda BiH upoznali su se s funkcionisanjem Međunarodnog suda i imali priliku da se sastanu  sa kolegama sa MKSJ i sa njima razgovaraju o pitanjima od obostrane važnosti. Posebna pažnja posvećena je i implikacijama strategije okončanja rada i prosleđivanju predmeta i dokumenata  sa MKSJ u BiH.

Posetu je finansirala Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravde SAD

> 15 lokalnih i međunarodnih sudija Suda BiH

31. mart,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konsultacije Savetodavne komisije za arhive (ACA)

 

Profesor Dr. Eric Ketellar, član ACA, drugi put je posetio Bosnu i Hercegovinu u sklopu konsultacija koje bi trebale da rezultiraju nizom preporuka o budućnosti arhiva Međunarodnih sudova. Održao je sastanak s predstavnicima relevantnih nevladinih organizacija, arhiva i udruženja žrtava.
 

> predstavnici nevladinih organizacija, ustanova za arhiviranje i udruženja žrtava iz svih delova Bosne i Hercegovine

31. mart,
Hag

Poseta studenata Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) iz Ljubljane, Slovenija

Grupa  studenata prava, članova Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) posetila je MKSJ u sklopu akademske posete raznim institucijama u Hagu, Amsterdamu, Briselu i Strazburu. Pružene su im osnovne informacije o osnivanju i strukturi MKSJ kao i izazovima s kojima je suočen u svom radu.
Takođe su raspravljali o predmetima u sudnicama, upoznali se s tehnologijom u sudnicama kao i sa zaštitom svedoka, a prisustvovali su i jednom sudskom pretresu.

Posetu je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava

> 30 studenata prava iz Slovenije

26. mart,
Zagreb, Hrvatska

Hrvatske nevladine organizacije u izvještaju ocjenjuju lokalna suđenja za ratne zločine

Predstavnik Outreach programa učestvovao je na okruglom stolu o zaključcima Godišnjeg izveštaja za 2007. koji su sastavile četiri hrvatske nevladine organizacije koje prate lokalna suđenja za ratne zločine. Okruglom stolu su prisustvovali i visoki predstavnici hrvatskog pravosuđa. U izveštaju su istaknuti sledeći problemi kao faktori koji ometaju suđenja: kašnjenje istraga, presude donesene na suđenjima u odsutnosti, neadekvatni istražnih centara i nedovoljna podrška svedocima. Predstavnici hrvatskog  pravosuđa najavili su mere za rešavanje tih slabosti. Najavili su i uspostavljanje regionalne baze podataka o ratnim zločinima koja je bazirana na metodologiji MKSJ.
Predstavnik Outreach programa  prisustvovao je i zvaničnom predstavljanju izveštaja 4. februara 2008.

Prezentaciju izveštaja organizovali su Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, u saradnji s nevladinim organizacijama Documenta, Građanskim odborom za ljudska prava i Hrvatskim helsinškim odborom za ljudska prava

> ministar pravosuđa Hrvatske, predsednik Vrhovnog suda, glavni državni tužilac, posebni izaslanik predsednika Hrvatske i predstavnici međunarodne zajednice

21. mart,
Beograd, Srbija

Okrugli stol o budućnosti arhiva MKSJ

Na okruglom stolu su se okupili advokati, aktivisti i novinari, uključujući predstavnika Outreach programa MKSJ. Direktorka Fonda za humanitarno pravo podržala je opciju da se kopije arhiva – izuzev zaštićenih dokumenata – pošalju svim državama bivše Jugoslavije. Takođe je predložila da se osnuje regionalno telo za utvrđivanje istine i činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji.
Predstavnik Outreach programa objasnio je koje vrste dokumenata su dostupne na internet stranici MKSJ i govorio o načinima na koje se mogu dobiti drugi materijali.

Diskusiju je organizovao Fond za humanitarno pravo

>  dvadesetak advokata, aktivista i novinara

17. mart,
Hag

Poseta visokih zvaničnika Suda Bosne i Hercegovine

Težište jednodnevne posete visokih zvaničnika Suda Bosne i Hercegovine  bilo je na pitanjima nasleđa Suda i pitanjima vezanim za žrtve i svjedoke. Mnogo pažnje je posvećeno pitanju punog pristupa arhivama MKSJ nakon zatvaranja Međunarodnog suda. Među gostima su bili predsednica Suda i drugi visoki zvaničnici Tužilaštva, Sekretarijata i Odseka za svedoke. Sastali su se s najvišim zvaničnicima MKSJ koji donose odluke – predsednikom Suda, tužiocem i sekretarom Suda.

Posetu je finansirao UNDP Bosne i Hercegovine

> osam visokih zvaničnika Suda  Bosne i Hercegovine

10. mart,
Priština, Kosovo

Predavanja o MKSJ u srednjoj školi

Predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju o MKSJ i njegovom funkcionisanju za 47 učenika srednje škole  “Xhevdet Doda” u Prištini.

Predavanje je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s Ministarstvom obrazovanja Kosova

> 47 studenata srednje škole “Xhevdet Doda” u Prištini, Kosovo

5. mart,
Zagreb,
Hrvatska

Susret s novinarima povodom početka suđenja u predmetu Gotovina i drugi

Outreach program MKSJ organizovao je u Zagrebu dvosatni sastanak portparola MKSJ i drugih predstavnika Međunarodnog suda s hrvatskim novinarima. Novinarima su pružene informacije o predmetima u kojima uskoro počinju suđenja, kao i o dosadašnjim dostignućima Suda. Sastanku su prisustvovali  predstavnici brojnih medijskih kuća, uključujući TV kuće koje su snimale sastanak. Novinarima koji su prisustvovali podeljeni su opširni pisani i elektronski materijali, uključujući i posebno pripremljeni CD-Rom. Mediji su opširno izvestili o sastanku, a portparol Sekretarijata i Sudskih veća učestvovala je u  45-minutnoj emisiji Otvoreno, vodećoj političkoj emisiji hrvatske državne televizije.
Predstavnik Outreach programa dao je više intervjua nakon susreta odgovarajući na povećan interes hrvatskih medija uzrokovan početkom suđenja  
u predmetu Gotovina i drugi.

Susret je organizovao Outreach program MKSJ

> predstavnici 13 medijskih kuća, uključujući tri glavne TV stanice

26. februar, Beograd, Srbija

Okrugli sto na temu “Suđenja za ratne zločine u Srbiji”

Okrugli sto o suđenjima za ratne zločine organizovao je Beogradski centar za ljudska prava. Predstavnik Outreach programa učestvovao jena okruglom stolu i aktivno učestvovao u diskusiji i informisao učesnike o suđenjima u predmetima Gotovina i drugi i Stanišić i Simatović koja počinju u martu.

Okrugli sto je organizovao beogradski Centar za ljudska prava

> predstavnici medija, akademici, predstavnici civilnog društva, političari

25. - 28 februar,
Hag

Poseta kantonalnih tužilaca iz Tuzle

Dva tužioca Kantonalnog tužilaštva iz Tuzle posetila su MKSJ s prvenstvenim ciljem da se sastanu s  zvaničnicima MKSJ i predaju materijale Tužilaštvu MKSJ. Tužioci su razgovarali s glavnim tužiocem MKSJ i predstavnicima Tima za tranziciju i prosleđivanje predmeta. Gosti iz Tuzle su se takođe sastali sa sekretarom MKSJ, predstavnicima Odeljenja za žrtve i svjedoke, Kancelarije za pravnu pomoć i pitanja pritvora (OLAD), a takođe su obišli i sudnice i biblioteku MKSJ.

Sponzor posete bilo je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

> dva tužioca iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

12. februar,
Hag

Poseta vojnih oficira iz bivše Jugoslavije i Albanije

Cilj posete štapskih oficira iz bivše Jugoslavije i Albanije bio je se učesnici upoznaju s funkcionisanjem zemalja članica NATO-a, s težištem na demokratskim mehanizmima. Tokom posete za oficire je pripremljen opšti uvod u rad Međunarodnog suda, nakon čega su sledila detaljnija predavanja o političkim, vojnim i pravnim aspektima aktivnosti MKSJ, kao i o radu vojnih analitičara.

Posetu je organizovao holandski Fakultet odbrane  

> 18 štabnih oficira iz svih delova bivše Jugoslavije i Albanije

11. – 12. februar,
Beograd, Srbija

Regionalni forum nevladinih organizacija

Predstavnik Outreach programa MKSJ prisustvovao je trećem Regionalnom forumu nevladinih organizacija koji se prvenstveno bavio pitanjima tranzicione pravde. Glavna tema bila je predložena inicijativa da se osnuje regionalno telo za utvrđivanje istine.
Drugog dana konferencije održana je četverosatna sednica na kojoj je više od deset žrtava različitog etničkog porekla sedilo za istim stolom i prisećalo se svojih iskustava.

Forum su organizovale nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Istraživačko-dokumentacioni centar iz BiH i Documenta iz Hrvatske

> više od 100 aktivista nevladinih organizacija, advokata, žrtava i novinara

9. februar,
Sarajevo, Bosna and Hercegovina

Podrška projektu nevladinih organizacija a o seksualnim zločinima

Outreach program MKSJ odlučio je pomoći u pružanju podrške Međunarodnog suda nevladinoj organizaciji Žene ženama iz BiH koja radi na projektu "Procesiranje predmeta silovanja pred MKSJ i Državnim sudom BiH: glasovi svedoka, sudskih zvaničnika i civilnog društva".

Projektu nevladine organizacije Žene ženama  podršku je takođe pružilo Odelenje za podršku žrtvama Državnog suda BiH i Tužilaštvo BiH

> nevladina organizacija “Žene ženama” iz BiH

februar,
Beograd, Srbija

Bivši stažisti na MKSJ počinju da rade u beogradskom Veću za ratne zločine

Predstavnik Outreach programa nekoliko puta se sastao sa predstavnicima Inicijative mladih za ljudska prava u vezi sa njihovim Programom prakse u oblasti ratnih zločina. Kao što je planirano, većina od osam studenata iz prve grupe završila je praksu na MKSJ i započela svoj staž u Veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ili Specijalnom tužilaštvu za ratne zločine.
Istovremeno su bile u toku pripreme za izbor kandidata za drugu grupu studenata.     

Projekt je sprovela Inicijativa mladih za ljudska prava

> studenti iz Srbije

31. januar,
Beograd, Srbija

Okrugli sto “Srbija sa budućnosti ili bez nje”

 Okrugli sto je organizovala nevladina organizacija Centar za tranzicione procese, nezvanična produžena ruka srpskog Tužilaštva za ratne zločine. Na okruglom stolu su govorili ugledni srpski advokati, novinari, aktivisti civilnog društva i akademici i izrazili podršku krivičnom gonjenju ratnih zločinaca. Jedan od govornika, izbeglica, rekao je da je MKSJ ključna institucija za izvođenje Srbije na “put istine”.

Okrugli sto je organizovao Centar za tranzicionu pravdu

> advokati, novinari, aktivisti civilnog društva i naučnici iz Srbije

26. januar,
Novi Sad, Srbija

Predavanje o MKSJ na seminaru Helsinškog komiteta

Na trodnevnom seminaru pod naslovom “Promovisanje multietničkog identiteta Vojvodine” predstavnik Outreach programa održao je prezentaciju o koja se sastojala se od uvodnog predavanja o MKSJ, prikazivanja video materijala o postupcima pred Međunarodnim sudom i praktičnih saveta za buduće proučavanje predmeta pred MKSJ. Vrlo živa rasprava pružila je priliku da se razbiju mnoge predrasude.

Seminar je organizovao Helsinški komitet za ljudska prava u Srbiji

> dvadesetak studenata, novinara i aktivista