Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2010.

 
Datum Aktivnost/Događaj Učesnici
22-23. novembar, Beograd, Srbija

Ciklus obuke pravnih stručnjaka u Srbiji

Pravni stručnjaci iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Višeg i Apelacionog suda u Beogrdu učestvovali su u dvodnevnom ciklusu obuke. Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na pravosuđa u regionu, čime se jačaju njihovi kapaciteti da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine. 

Učesnici su saznali kako da pronađu i pretražuju informacije MKSJ i materijale relevantne za svoj rad, kao i kako da koriste baze podataka, poput vebsajta MKSJ, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Takođe su obučeni o tome kako da MKSJ podnesu zahtev za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ovaj projekat je organizovao Projekat pravda i ratni zločini

20 pravnih stručnjaka
16. decembar, Beograd, Srbija

Konferencija o nasleđu MKSJ

Konferencija “Nasleđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i društva na teritoriji bivše Jugoslavije”, održana 16. decembra 2010. organizovana je u okviru dvogodišnjeg projekta “Zločini i kazna u svesti građana – značaj nasleđa MKSJ na regionalnom nivou” koji se sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Srbiji, i ima za cilj da doprinese procesu pomirenja i stabilizacije u regionu kroz analizu rada i dostignuća Međunarodnog suda.
 
Uvodne prezentacije su održali bivši predsednik i sudija MKSJ, Fausto Pocar, direktor Boegradskog centra za ljudska prava, profesor Vojin Dimitrijević i dr. Marko Milanović sa Univerziteta u Nottinghamu.
 
Učesnici konferencije su bili eminentni pravnici, studenti, novinari i predstavnici nevladinih organizacija i ambasada koji su predstavili svoje poglede i dali procene o tome da li je Međunarodni sud opravdao svoje postojanje. Neka od pitanja su se ticala najvažnijih dostignuća MKSJ, kao i uloge nacionalnih sudova nakon okončanja rada Međunarodnog suda.

Ovu konferenciju su organizovali Beogradski centar za ljudska prava i Terenska kancelarija MKSJ u Beogradu

Približno 50 pravnika, studenata, novinara i predstavnika nevladinih organizacija
14. decembar, Zagreb/ Hag

Prezentacija za studente prava putem video-linka

Približno 70 studenata prve i druge godine prava Sveučilišta u Zagrebu prisustvovalo je trima prezentacijama putem video-linka sa Hagom. Studenti su upoznati s radom Tužilaštva i Službe za pravnu pomoć i pitanja pritvora. Pored toga, sudija Morrison je održao predavanje o MKSJ i primenjivom pravu. Sve pezentacije su pokrenule brojna pitanja publike.

Ovaj događaj je organizovala Terenska kancelarija MKSJ u Zagrebu

70 studenata prava 
10. decembar, Sarajevo, BiH

Sastanak sudija sa bosanskohercegovačkim kolegama

U sklopu regionalnog projekta Pravda i ratni zločini 10. decembra je održan prvi sastanak sudija MKSJ i njihovih bosanskohercegovačkih kolega. Otprilike 30 sudija iz svih sudova BiH su prisustvovali sastanku sa sudijama MKSJ, sudijama Faustom Pocarem i Bakone Justice Molotom, kako bi razgovarali o praksi presuđivanja u predmetima vezanim za ratne zločine. Sudija Pocar je istakao da je saradnja s nacionalnim pravosuđima ”naš absolutni prioritet i obaveza“. Hilmo Vučinić, jedan od bosanskohercegovačkih sudija je dodao: “Vrlo je važno da se iskustva MKSJ sačuvaju i da se stečena znanja, prikupljeni dokazi i dokazane činjenice koriste u novim postupcima u našim sudovima”.

Ovaj sastanak je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

30 bosanskohercegovačkih sudija
8-9. decembar, Hag

Poseta sudija i tužilaca iz BiH

MKSJ je bio domaćin grupi od dvanaest pravosudnih zvaničnika iz  BiH. Grupa se sastojala od 4 sudija i 7 tužilaca iz državnog i okružnih sudova, kao i sekretara Suda BiH. Opšti cilj ove konsultativne posete je bio razmena iskustava posetioca sa svojim kolegama sa MKSJ. Koordinator ove posete je bio Outreach program Međunarodnog suda,  s ciljem unapređenja partnerstva MKSJ s bosanskohercegovačkim pravosuđem.

Tokom ove dvodnevne posete, posetioci su održali niz sastanaka sa svojim kolegama sa MKSJ i prisustvovali suđenjima.   

Ovu posetu je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH

4 sudija, 7 tužilaca, sektretar Suda BiH
2-3. decembar, Sarajevo, BiH Ciklus obuke pravnih stručnjaka u Bosni i Hercegovini

Pravni stručnjaci iz kantonalnih tužilaštava u Mostaru, Orašju, Goraždu, Zenici, Livnu, Širokom Brijegu, Travniku, Sarajevu i Tuzli učestvovali su u dvodnevnom ciklusu obuke. Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na pravosuđa u regionu, čime se jačaju njihovi kapaciteti da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine. 

Učesnici su saznali kako da pronađu i pretražuju informacije MKSJ i materijale relevantne za svoj rad, kao i kako da koriste baze podataka, poput vebsajta MKSJ, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Takođe su obučeni o tome kako da MKSJ podnesu zahtev za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ovaj projekat je organizovao Projekat pravda i ratni zločini

11 pravnih stručnjaka
26. novembar, Vukovar, Hrvatska

Predstavnik Outreacha posetio Vukovar

Tim MKSJ u sastavu predstavnik Sekretarijata za Hrvatsku i dva člana pomoćnog osoblja otišli su u jednodnevnu posetu Vukovaru kako bi se sastali s lokalnim vlastima i asocijacijama žrtava. Tim se sastao s gradonačelnikom Željkom Saboom. Predstavnik Sekretarijata je pružio kratak pregled najnovijih informacija o MKSJ, fokusirajući se na Outreach.

Tim MKSJ je predstavio svoju prezentaciju u PowerPointu za asocijacije žrtava Vukovara koja se skoncentrisala na video snimke svedočenja pred MKSJ, i podelio razne brošure, knjige i podatke o predmetima. Predstavnik Sekretarijatta je pitao žrtve da daju savete kako da se sprovede strategija Outreach programa
 

gradonačelnik Vukovara i predstavnici asocijacija žrtava iz Vukovara
22-23. novembar 2010. Beograd, Srbija

Ciklus obuke pravnih stručnjaka u Srbiji

Pravni stručnjaci iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Višeg i Apelacionog suda u Beogrdu učestvovali su u dvodnevnom ciklusu obuke. Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na pravosuđa u regionu, čime se jačaju njihovi kapaciteti da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine. 

Učesnici su saznali kako da pronađu i pretražuju informacije MKSJ i materijale relevantne za svoj rad, kao i kako da koriste baze podataka, poput vebsajta MKSJ, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Takođe su obučeni o tome kako da MKSJ podnesu zahtev za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ovaj projekat je organizovao Projekat pravda i ratni zločini

20 pravnih stručnjaka
15 – 19 novembar, Hag

Poseta novinara iz Srbije

MKSJ je bio domaćin grupi od 10 urednika i novinara različitih štampanih i elektronskih medija iz Srbije tokom četvorodnevne posete koja je imala za cilj učvršćivanje kapaciteta nošenja sa predmetima za ratne zločine i da ih upozna sa radom institucija koje se bave ratnim zločinima. Primarna svrha ove studijske posete je bila da se pomogne unapređenje veština izveštavanja novinara u kontekstu izveštavanja sa suđenja za ratne zločine i drugim pitanjima na polju postkonfliktnog nasleđa u regionu. Kao drugo, očekuje se da će novinari biti u stanju da prenesu svojoj publici važnost i izazove suočavanja s ratnim zločinima. Grupa je, između ostalog, pratila prezentacije o različitim aspektima rada Međunarodnog suda, uz poseban osvrt na izveštavanje o ratnim zločinima, uključujući novinarstvo i nepoštovanje suda, istrage, Pritvorsku jedinicu UN, rad sa svedocima, odbranu, vojnu analitiku, nasleđe Međunarodnog suda i pronalaženje informacija na vebsajtu MKSJ. Grupa je imala i neformalni susret sa tužiocem nakon čega je usledila živa diskusija. Poseta je okončana okruglim stolom sa portparolima Međunarodnog suda.

Ovu posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji.

10 urednika i novinara sa Radio televizije Srbije i Vojvodine, TV Pink, novinskih agencija Beta i Tanjug, nedeljnika NIN, i dnevnih novina Alo i Press uz dva kamermana i četvoro članova misije OEBS u Srbiji
12. novembar, Hag

Poseta službenika sa Kosova

Outreach je tokom jednodnevne posete ugostio 15 službenika sa Kosova koji su u poseti Holandiji u sklopu obuke koju pohađaju na Institutu Clingendael. Grupa je obaveštena o radu i dostignućima MKSJ i izazovima s kojima se susreće dok ulaže napore da sprovede strategiju okončanja svog rada. Poseban osvrt je dat predmetima koji se odnose na Kosovo. Grupu su zanimali odgovornost nadređenog, praksa izricanja kazni na MKSJ, oslobađajuća presuda Milutinoviću i predstojeće ponovno suđenje Haradinaju. Za grupu je takođe organizovana poseta sudnici.

Ovu posetu je spozorisao Institut Clingendael.

15 službenika sa Kosova
Tokom  novembra, Kosovo

Nastavak prezentacija u gimnazijama na Kosovu

Prezentacije Outreach programa gimnazijalcima na Kosovu su nastavljene dinamikom od dve škole nedeljno. Prezentacije su održane u 13 od planiranih 15 škola dok je ukupan broj učenika koji su im prisustvovali 640. Informacioni i promotivni materijali su podeljeni učenicima i profesorima. Šolja sa logom MKSJ, koja je specijalno napravljena za ovu priliku, poklonjena je svakom od direktora i njihovim pomoćnicima. Učenicima su podeljene sveske sa informacijama o MKSJ, zajedno s drugim promotivnim materijalima uključujući brošure, kalendare, obeleživače strana u knjizi i postere širenja međunarodnog pravosuđa u svetu. Podaci o postupcima i informacije o predmetima su podeljeni zainteresovanim učenicima. Svaku od prezentacija MKSJ je pratila prezentacija koji je vodio predstavnik Fonda za humanitarno pravo o ratnim žrtvama u datoj opštini. Prezentacije su naišle na dobar prijem, a učenici i zaposleni su pokazali veliki interes za predstavljene informacije. Četiri direktora škola i jedan profesor su poslali e-mailove u kojima su pohvalili prezentacije. Prezentaciju u prištinskoj gimnaziji 26. novembra 2010 je pratila ekipa Radio televizije Kosova (RTK). Kratak intervju zasnovan na programu prezentacija MKSJ u gimnazijama je dat dvojici novinara kojima je takođe uručen pisani primerak saopštenja za javnost izdatog na početku projekta. Televizijski izveštaj je emitovan u glavnim vestima istog dana u 19:30 časova.

Ovaj projekat su organizovali Outreach program i Fond za humanitarno pravo na Kosovu

gimnazijalci u raznim gimnazijama na Kosovu
5. novembar, Iowa, SAD–Hag

Video link sa Univerzitetom Iowe

Predstavnici Outreach programa i tužilaštva u Hagu putem video linka su razgovarali s američkim studentima koji učestvuju u kursu zagovaranja ljudskih prava na Univerzitetu Iowe. Studenti su informisani o uspostavljanju, mandatu i strukturi MKSJ i naporima koje Outreach program čini kako bi objasnio rad MKSJ ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Takođe su dobili pregled doprinosa koje je Međunarodni sud dao razvoju međunarodnog prava. Pitanja su se uglavnom ticala stavova o MKSJ u regionu i planiranom okončanju mandata MKSJ.
 

20 studenata
21. oktobar i 4. novembar, Hag

Medijski forumi s libanskim novinarima i urednicima

Outreach je ugostio dve grupe novinara i urednika iz Libana u sklopu medijskih foruma koje je organizovao Specijalni sud za Liban. Ovi forumi su smišljeni da odabranoj grupi urednika i novinara pruži priliku da se upoznaju s međunarodnom pravdom na širi način od onoga koji pokriva mandat Specijalnog suda za Liban. Programom je takođe obuhvaćena poseta Međunarodnom krivičnom sudu, radionice i okrugli stolovi o raznim aspektima međunarodne pravde.

Tokom posete MKSJ, obe grupe su prisustvovale prezentacijama predstavnika sva tri organa MKSJ – Sudskih veća, Sekretarijata i Tužilaštva – i prisustvovale suđenjima. Tokom razgovora, postalo je očigledno da se i MKSJ i Specijalni sud za Liban susreću sa sličnim izazovima u pružanju tačnih i nepristrasnih informacija o svom radu javnosti u bišoj Jugoslaviji, odnosno u Libanu.

Ovu posetu je organizovao Specijalni sud za Liban i Udruženje stranih novinara u Holandiji

40 libanskih urednika i novinara
22. oktobar, Petrinja, Hrvatska

Obeležavanje dana Ujedinjenih nacija

Sve agencije Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj su obeležile dan Ujedinjenih nacija pod sloganom  "Ne zanemarimo nikoga" u gradu Petrinji.  Petrinja, koja je 60 kilometara jugoistočno od Zagreba je izabrana zbog svoje lokacije na području od posebnog državne skrbi. Cilj je bio da se unapredi svest u vezi s razvojnim izazovima s kojima se Hrvatska susreće.

Predsednik Josipović i bivši predsednik Mesić su prisustvovali ovom skupu, kao i brojni predstavnici diplomatskog kora, partneri projekata Ujedinjenih nacija i veliki broj građana Hrvatske. MKSJ je na svom štandu projektovao dokumentarac na engleskom jeziku “Ulaganje u mir” (Investment in peace)  iz 2005. godine i izricanje presude u predmetu Martić na bosanskom, hrvatskom ili srpskom. Zaposleni su takođe distribuirali različite materijale MKSJ.

Ovaj događaj su organizovale agencije Ujedinjenih nacija aktivne u Hrvatskoj

Hrvatski političari, uključujući predsednika  Ivu Josipovića, bivšeg predsednika Stipu Mesića; partneri projekata Ujedinjenih nacija, predstavnici diplomatskog kora i građani
18. oktobar, Prizren, Kosovo

Nova serija prezentacija u gimnazijama

Outreach program je započeo projekat nove serije uspešnih prezentacija u gimnazijama na Kosovu. Ovaj program uključuje seriju seriju prezentacija u 15 gimnazija tokom jesenjeg i zimskog perioda školske godine u okviru nastavnog programa predmeta građansko vaspitanje.   

Multimedijalne prezentacije su smišljene da upoznaju učenike 12. razreda sa radom Međunarodnog suda i njegovim dostignućima u privođenju pravdi najodgovornijih za ratne zločine počinjene na Balkanu tokom poslednje decenije XX veka. Studenti će takođe saznati o doprinosu Međunarodnog suda utvrđivanju činjenica i potkonfliktnoj pravdi u regionu.

Tokom ove serije prezentacija, jedan predstavnik Fonda za humanitarno pravo na Kosovu će udružiti snage sa Outreachom i predstaviti relevantne podatke iz Kosovske knjige pamćenja, baze podataka koju je  sastavila ova nevladina organizacija koja sadrži podatke o svakoj pojedinačnoj žrtvi sukoba na Kosovu.

Ovaj projekat su organizovali Outreach program i Fond za humanitarno pravo na Kosovu

Nekoliko stotina učenika 12. razreda na Kosovu
15. oktobar, Hag

Poseta mladih političara iz Srbije

Outreach je bio domaćin grupi mladih političara iz Srbije tokom poludnevne posete. Grupa se sastojala od deset mladih političara iz Demokratske stranke Srbije (DSS) G17 Plus, koji su u poseti Holandiji u sklopu razmene koju je organizovala Fondacija Eduardo Frei, bliska holanskim Demohrišćanima. Grupa je posetila MKSJ da bi se upoznala sa suđenjima koja su toliko važna za razvoj vladavine prava u Srbiji, kao i da bi više saznali o saradnji država sa MKSJ što ih interesuje u kontekstu evropskih integracija njihove zemlje.

Grupi je održano nekoliko prezentacija, a prisustvovali su i suđenju Radovanu Karadžiću.

Ovu posetu je organizovala Fondacija Eduardo Frei

Deset mladih političara iz DSS i G17+
12. oktobar, Hag

Poseta studenata sa Kosova, iz Srbije i Holandije

Outreach program je ugostio grupu studenata sa Kosova, iz Srbije i Holandije tokom poludnevne posete. Ova poseta je deo kontinuiranog projekta za studente sa Kosova, iz Srbije, koji uključuje predavanja, radionice i razgovore sa njihovim holandskim kolegama o suočavanju s prošlošću i tome kako pristupiti evropskim integracijama. 

Za grupu je održano nekoliko prezentacija i prisustvovali su suđenju Radovanu Karadžiću.

Ovu posetu je organizovala nevladina organizacija IKV Pax Christi

15 studenata sa Kosova, iz Srbije i Holandije
30. septembar, Zagreb, Hrvatska

Okrugli sto Inicijative mladih za ljudska prava o predmetu Merčep

Referent Outreach programa je prisustvovao okruglom stolu ma temu “Merčepovci: put zločina” koji se bavio potrebom za krivično gonjenje pojedinaca odgovornih za ratne zločine, a u ovom konkretnom slučaju, pripadnika oružane jedinice kojom je komandovao Tomislav Merčep tokom rata u Hrvatskoj. Među učesnicima okruglog stola su žrtve, predstavnici vlade, kao i predstavnici političkih stranaka, nevladinih organizacija i udruženja mladih, novinari i intelektualci. Otprlike 50 ljudi je prisustvovalo ovom okruglom stolu. MKSJ je istražne materijale u predmetu Merčep prosledilo Državnom odvjetništvu Hrvatske 2006. godine.

Ovaj okrugli sto je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

50 žrtava, predstavnici nevladinih organizacija, političkih partija, novinari
28-29. septembar, Beograd, Srbija  Pokretanje Projekta Pravda i ratni zločini

Tokom dvodnevne posete Beogradu, MKSJ i njegove partnerske organizacije su pokrenuli značajan regionalni projekat koji ima za cilj jačanje kapaciteta pravosđa u bivšoj Jugoslaviji.

Međunarodni sud će realizovati ovaj program u trajanju od 18 meseci, pod nazivom  “Pravda i ratni zločini”, zajedno s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR), Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu (UNICRI), i misijama OEBS na terenu u regionu. Ovaj projekat je omogućen velikodušnom donacijom Evropske unije.

Govoreći na predstavljanju projekta u Beogradu, predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson, podvukao je važnost izgradnje kapaciteta nacionalnih pravosuđa kako bi se postigli pravda, mir i stvarna vladavina prava u bivšoj Jugoslaviji. On je rekao da će Međunarodni sud nastaviti da sarađuje sa svojim partnerima u regionu i šire kako bi pomogao taj proces.

Svrha ovog projekta je da omogući prenos jedistvenog institucionalnog znanja i specijalizovanih umeća Međunarodnog suda pravosuđima u regionu i obezbedi da ta pravosuđa imaju pristup relevantnim materijalima Međunarodnog suda u formi koju mogu da koriste.

Ovaj projekat će biti skoncentrisan na širok spektar aktivnosti smišljenih da omoguće profesionalni razvoj nacionalnih pravnih stručnjaka, uključujući sastanke s kolegama, zvaničnicima MKSJ.

Prvi od ovih sastanaka održan je odmah nakon predstavljanja projekta, i prisustvovali su mu sudije iz regiona i sudija Patrick Robinson, sudija Carmel Agius, sudija Howard Morrison i sudija Fausto Pocar s MKSJ.

Ostale aktivnosti će uključivati izradu transkripata postupaka MKSJ na lokalnim jezicima i prevod baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Ovaj projekat će takođe razvijati nastavne programe o međunarodnom krivičnom i humanitarnom pravu, priručnik za advokate odbrane i razna oruđa za istraživanje i analizu. Projekat će takođe sponzorisati zapošljavanje dodatnog osoblja u nacionalnim pravosuđima koje će ponuditi stručnu podršku  u poljima poput tkrivične analize i pravnih istraživanja.

Ovu posetu je organizovala i koordinirala kancelarija Outreach programa u Beogradu.

Veći broj pravnih stručnjaka sa prostora bivše Jugoslavije
27. septembar, Valbandon, Hrvatska Prezentacija o MKSJ za policajce Ujedinjenih nacija iz Hrvatske i regiona

Oficir za vezu Sekretarijata u Hrvatskoj održao je prezentaciju o MKSJ u sklopu programa obuke policajaca Ujedinjenih nacija koji se sprovodi u  Hrvatskoj od 2006. godine. Ovaj program uključuje dvonedeljne sesije obuke koje se održavaju svake godine u jesen. Ova obuka je namenjena budućim učesnicima mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Ovaj program se organizuje i za hrvatske i za međunarodne učesnike. Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo učesnike iz regiona (BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Slovenije) dok su Ujedinjene nacije pozvale nekoliko učesnika iz drugih država. Oficir za vezu Sekretarijata je održao prezentaciju o međunarodnom humanitarnom pravu i tranzicionoj pravdi u mirovnim operacijama. 

Ovu prezentaciju je organizovalo Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske.

20 policajaca iz bivše Jugoslavije i drugih zemalja
6-9. septembar, Hag Poseta studenata žurnalistike iz Srbije

Outreach program je bio domaćin grupi od pet studenata poslednje godine žurnalistike sa Univerziteta u Beogradu. Poseta MKSJ je organizovana s ciljem da studente upozna s radom i dostignućima Međunarodnog suda i da prisustvuju suđenjima. Studenti su dobili informacije o širokom spektru pitanja, uključujući dostignuća MKSJ u krivičnom gonjenju počinilaca seksualnog nasilja, istragama, nepoštovanju suda, pravnim standardima i radu sa svedocima. Studenti su se takođe sastali s tužiocem, Sergeom Brammertzom. Kada se vrate u Srbuiju svaki od njih treba da napiše izveštaj o poseti Međunarodnom sudu. Ova poseta je deo kontinuiranih napora Međunarodnog suda da približi svoj rad ljudima u bivšoj Jugoslaviji i održi pravosudnu transparentnost.

Ovu posetu je omogućila Misija OEBS u  Srbiji.

Pet studenata sa Beogradskog Fakulteta političkih nauka
1-3. septembar, Hag Poseta sudija i tužilaca iz Srbije

MKSJ je bio domaćin grupi sudija i tužilaca na visokom nivou iz Srbije, koji su u poseti koja ima za cilj jačanje saradnje i razmene znanja između Međunarodnog suda i članova nacionalnih pravosuđa. Gostima je dobrodošlicu poželeo predsednik MKSJ, sudija Patrick Robinson.  Sudije i tužioci su prisustvovali prezentacijama o širokom spektru tema uključujući baze podataka MKSJ, zaštitne mere za svedoke, priznanja krivice i praksa izricanja kazni, pravni standardi, vođenje predmeta i žalbe. Učesnici su takođe održali neposredne razgovore sa svojim kolegama, zvaničnicima MKSJ i uveliko unapredili svoja znanja o pravosudnom radu Međunarodnog suda.

Ouv posetu je omigućila Misija OEBS u  Srbiji

.

Pet sudija sa Apelacionog suda u Beogradu, pet sudija sa Višeg suda u Beogradu i dva tužioca iz Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, Srbija.
17-19 avgust, 2010, Salzburg, Austrija Outreach radionica međunarodnih sudova
Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća i vršilac dužnosti šefa Outreach programa učestvovala je u trodnevnoj radionici koja je okupila zvaničnike outreach programa hibridnih i međunarodnih krivičnih sudova i predstavnike relevantnih nevladinih organizacija koji su diskutovali o dosadašnjim iskustvima, najboljoj praksi i izazovima dobrog rada na outreachu.

Cilj Outreach radionice međunarodnih sudova bio je da omogući ljudima koji rade na outreachu međunarodnog krivičnog pravosuđa da razmene svoja iskustva; potpomognu nova i inovativna mišljenja o outreach metodima i razmišljanju; a takođe predstavlja osnovu za zajednički izveštaj Centra za ljudska prava Kalifornijskog univerziteta iz Berklija i Inicijative za otvoreno društvo i pravdu (Open Society Justice Initiative).

Teme o kojima je diskutovano uključuju: Osnivanje outreacha, strategijski razvoj programa outreach, mogućnost da budete u krivu, identifikacija izazova, fokusiranje ne specifične izazove, rezidualna pitanja, itd.

Ovu radionicu su organizovali Inicijativa za otvoreno društvo i pravdu i Centar za ljudska prava.

Veći broj zvaničnika outreach programa međunarodnih organizacija
13. jul, 2010, Zagreb, Hrvatska Prezentacija o MKSJ američkim studentima
Oficir za vezu Sekretarijata je održao prezentaciju o MKJS grupi od dvanaest studenata (od kojih većina studira na univerzitetima u SAD). Prezentacija o MKJS je uključivala informacije o njegovom osnivanju, nadležnostima i dostignućima. Nakon prezentacije, ovi studenti, koji su u poseti Hrvatskoj na letnjem kursu istorije (koji se uglavnom bavi raspadom bivše Jugoslavije), imali su priliku da postavljaju pitanja.

Ovu posetu je organizovala zagrebačka podružnica Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) u saradnji s Outreach programom.

12 studenata sa univerziteta u SAD
5-8. jul 2010, Zagreb, Hrvatska Predsednik Robinson u poseti Hrvatskoj
Sudija Patrick Robinson, predsednik MKSJ posetio je Hrvatsku na poziv predsednika Vrhovnog suda Hrvatske, ali je takođe iskoristio priliku i sastao se sa predsednikom, premijerkom, ministrom pravosuđa i drugim ključnim nacionalnim i međunarodnim predstavnicima, poput nevladinih organizacija, Delegacijom Evropske unije u Hrvatskoj, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, kao i sa predstavnicima Pravosudne akademije.
Tokom sastanaka, sudija Robinson je uopšteno uzev pominjao sledeće teme: Početak projekta nasleđa MSKJ što je zajednički projekat MKSJ/ODIHR/UNICRI, Najava planova za novu konferenciju o nasleđu u septembru 2011, o sudskoj praksi i institucionalnim doprinosima MKSJ; statusu rezidualnog mehanizma i planovima da se formiraju Informativni centri MKSJ u regionu i napredak hrvatske u procesuiranju predmeta za ratne zločine.

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ.

Veći broj predstavnika pravosuđa i političara, kao i predstavnika nevladinih organizacija iz Hrvatske
29. jun, Zagreb, Hrvatska Regionalna konferencija o pomirenju
Oficir za vezu Sekretarijata u Zagrebu je učestvovao u regionalnoj konferenciji u Zagrebu pod nazivom "Pomirenje za budućnost – evropska perspektiva zapadnog Balkana". Konferenciju je organizovala Asocijacija lokalnih de Udruženje lokalnih demokratskih agencija (ALDA), koju je finansirala Evropska komisija pod Instrumentom za stabilnost – Program partnerstva za izgradnju mira.
Na konferenciji je usvojen niz od devet preporuka koje će biti podnete Evropskoj komisiji. 
Oficir za vezu Sekretarijata je održao prezentaciju o ulozi krivičnog gonjenja u kontekstu inicijativa pravde u tranziciji.

Ovu konferenciju je organizovalo Udruženje lokalnih demokratskih agencija.

Više grupa civilnog društva i organizacija iz regiona, među kojima i lokalne demokratske agencije iz centralne Srbije, Osijeka i Mostara, Centar za  regionalizam iz Novog Sada, Centar za mir i nenasilje iz Osijeka, kao i druge partnerske organizacije iz  BiH, Hrvatske i Srbije
18. jun, Zagreb –Hag Prezentacija za aktiviste Inicijative mladih za ljudska prava putem video-linka
Oficir za vezu Sekretarijata i referent Outreach programa održali su prezentaciju o MKSJ aktivistima zagrebačkog ogranka Inicijative mladih za ljudska prava. Nakon prezentacije o MKSJ (uključujući informacije o osnivanju, mandatu, nadležnosti, dostignućima itd.), je usledila video-konferencija s Nermom Jelačić, portparolom Sekretarijata i veća, koja je govorila o radu s medijima i strategiji okončanja rada Međunarodnog suda.
Aktivisti, koji su studenti raznih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, su ocenili prezentaciju kao sadržajnu i zanimljivu i naročito su bili zadovoljni što su mogli da učestvuju u video konferenciji s potrparolom.
 
12 aktivista Inicijative mladih za ljudska prava
17. jun, Sarajevo, BiH Poseta studenata iz Švedske
Terenska kancelarija u Sarajevu je bila domaćin grupi studenata Asocijacije za međunarodne odnose Univerziteta u Upsali. Grupa je posetila Terensku kancelariju u sklopu studijske posete državama Balkana i sastala se s referentom Outreach programa, koji ih je upoznao s raznim temama vezanim za MKSJ. Među brojnim temama, grupi su predstavljene informacije o osnivanju i razvoju MKSJ, strategiji okončanja njegovog rada i glavnim dostignućima. Posebna pažnja je posvećena prosleđivanju predmeta i pomoći koja se pruža nacionalnim pravosuđima.

Ovu posetu je organizovala Uppsala asocijacija za međunarodne odnose.

14 studenata međunarodnih  odnose
4 – 6. jun, Neum, BiH Sudija Pocar na godišnjem simpozijumu pravnih stručnjaka
Sudija Fausto Pocar je učestvovao na godišnjem simpozijumu na polju krivičnog pravosuđa u Neumu. Sudija Pocar se obratio publici od oko 300 sudija, tužilaca i drugih stručnjaka za pravo iz BiH, a takođe je održao i bilateralne sastanke sa sudijama iz BiH.

Ovaj simpozijum je organizovan pod pokroviteljstvom Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH.

300 sudija, tužilaca i drugih stručnjaka za pravo iz BiH
27. i 28. maj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Portparol i oficir za vezu Sekretarijata u BiH na obuci novinara BIRN
Portparol Sekretarijata i Sudskih veća i oficir za vezu Sekretarijata u BiH učestvovali su u obuci o izveštavanju o suđenjima za ratne zločine  za novinare lokalnih medija u BiH. Ova obuka je koncipirana da pomogne novinarima i urednicima elektronskih i štampanih medija da prate suđenja za ratne zločine na kantonalnom i okružnom nivou, u predmetima za koje se očekuje da će biti prosleđeni sa Suda BiH. Osim obuke za razvoj veština, nekoliko sesija se bavilo najrelevantnijim pitanjima vezanim za ratne zločine i izveštavanje o njima.
Portparol Nerma Jelačić je govorila o radu Međunarodnog suda s medijima. Ukratko je iznela informacije o pionirskim koracima koje je Međunarodni sud preduzeo kako bi obezbedio pravosudnu transparantnost, kao i o potrebi da mediji ne zaboravljaju važnost odgovornosti za tačnost i objektivnost koju izveštavanje o sudskim postupcima donosi sa sobom. Osim toga, govorila je o izazovima s kojima se susreću i međunarodni i nacionalni pravosudni sistemi i govorila o jazu između očekivanja i realnosti takvih suđenja.
Oficir za vezu Sekretarijata je naglasio značaj konsenzusa unutar zajednica o bavljenju pitanjima ratnih zločina, neophodnog za zdrav razvoj tih zajednica, zasnovan na oduzimanju legitimnosti ratnim zločincima, otvorenom razgovoru o ratnim zločinima i obrazovanju mladih generacija o nasleđu ratnih zločina i toga kako oni utiču na njihove živote. Oficir za vezu Sekretarijata je istakao ulogu lokalnih medija u započinjanju javne rasprave, i potrebe da se mediji snažnije uključe u izveštavanje o suđenjima za ratne zločine.

Ovu obuku je organizovala Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN).

30 novinara i urednika lokalnih medija iz Bosne i Hercegovine
17-20. maj, Hag Poseta novinara regionalnih medija iz Srbije
Outreach program je ugostio grupu novinara iz regionalnih medija u Srbiji. Poseta je imala za cilj da približi rad Međunarodnog suda zajednicama u unutrašnjosti Srbije. Pošto je ovo bio prvi put da je bilo ko od ovih novinara posetio Međunarodni sud, Outreach je pripremio sveobuhvatan program kako bi ih upoznao s ključnim funkcijama i dostignućima Međunarodnog suda, imajući u vidu specifične interese zaposlenih u sredstvima javnog informisanja. Novinari su se takođe sastali s glavnim tužiocem, Sergeom Brammertzom s kojim su vodili živu diskusiju.

Ovu posetu je omogućila i koordinirala  Misija OEBS u Srbiji.

Deset novinara regionalnih medija iz Srbije, među kojima RTV Kragujevac, RTV Čačak, RTV Zaječar, RTV Novi Sad, Radio Novi Sad, Tanjug, TV 5 Niš, FONET i Radio Slobodna Evropa
14. maj, Hag Poseta studenata bezbednosti iz Srbije
Outreach program je ugostio grupu studenata Fakulteta za bezbednost iz Beograda tokom njihove poludnevne posete Međunarodnom sudu. Ova poseta je bila deo šire studijske posete evropskim institucijama na polju međunarodne bezbednosti i pravde. Ciljevi ove godišnje posete su bili skoncentrisani na pomoć u izgradnji svesti o demokratiji i pravdi i vrednosti kod budućih vođa u Srbiji i suprotstavljanje predrasudama i pogrešnim informacijama koje su često prisutne među mladima u Srbiji. Grupa je upoznata s istorijom i nasleđem MKSJ, kao i s predmetima vezanim za Srebrenicu i Kosovo. Takođe su prisustvovali prezentacijama o vojnoj analitici na MKSJ.

Ovu posetu je organizovao Klub studenata  Fakulteta bezbednosti.

30 studenata Fakulteta za bezbednost iz Beograda
10-11. maj, Hag Poseta studenata prava iz Srbije
Outreach program je tokom dvodnevne posete ugostio grupu studenata prava iz Beograda. Ova poseta je bila nastavak kursa o međunarodnom krivičnom pravu koji je 2009. godine organizovala Misija OEBS u Srbiji. Poseta Hagu, koja je osim studijske posete MKSJ takođe uključivala kraće posete MKS i MSP, bila je nagrada OEBS za četiri najbolja studenta na kursu. Ovo je bila prilika za njih, pošto su neki od njih veoma uspešni studenti prava, da steknu dodatna saznanja o Međunarodnom sudu, promene ili poboljšaju svoje poglede na rad Međunarodnog suda i podele ih sa svojim kolegama.
Grupa je analizirala više elemenata prava i postupka pred MKSJ, uključujući i načine vođenja kompleksnih suđenja i obezbeđivanja ravnopravnosti strana u postupku, odlučivanju o težini dokaza i pisanju presuda, praksi krivičnog gonjenja za odgovornost nadređenog, udruženom zločinačkom poduhvatu i zločinu genocida. Grupa je takođe prisustvovala prezentacijama o radu sa svedocima i o medijskom praćenju MKSJ na području bivše Jugoslavije. Ovu grupu je takođe primio glavni tužilac MKSJ, tokom neformalnog razgovora.

Ovu posetu je omogućila i koordinirala  Misija OEBS u Srbiji.

Četiri studenta i jedan asistent s beogradskog Pravnog fakulteta
10. maj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Sudija Moloto govorio na promociji knige
Sudija Moloto je održao govor na promociji prevoda na bosanski, hrvatski ili srpski, knjige Guenaela Mettrauxa ‘Pravo komandne odgovornosti’. Gospodin Mettraux je branilac koji postupa pred MKSJ i njegova knjiga, koja je nagrađivana, ispituje pravo komandne odgovornosti od njegovih početaka do njegove sadašnje primene, uglavnom u predmetima pred MKSJ.
Ovu knjigu će svim pravnim stučnjacima u BiH besplatno podeliti Fond za otvoreno društvo.

Promociju ove knjige je organizovao Fond za otvoreno društvo u  BiH.

Veći broj novinara i predstavnika nevladinog sektora u BiH
4. maj, Hag Poseta studenata prava iz Kragujevca
Outreach program je bio domaćin velikoj grupi studenata prava iz Kragujevca u Srbiji. Ova poseta je bila deo studijske posete institucijama međunarodne pravde sa sedištem u Hagu. Grupa je upoznata s istorijom i nasleđem MKSJ i prisustvovala je prezentaciji Tužilaštva na kojoj je predstavljen postupak od podizanja optužnice do okončanja žalbe. Takođe su upoznati s drugim temama poput odgovornosti nadređenog i udruženom zločinačkom poduhvatu.

Ovu posetu je organizovala Studentska asocijacija Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

50 studenata prava Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Srbija, u pratnji jednog profesora i sudije Ustavnog suda Kosova, Ivana Čukalovića
26 – 29. april, Zagreb, Beograd Poseta sekretara Hrvatskoj i Srbiji
Sekretar suda je 26. i 27. aprila, u pratnji više zvaničnika, među kojima i šefa Outreach programa, posetio Hrvatsku. Sekretar se sastao s više visokih zvaničnika i naglasio važnost outreacha na svim sastancima:  Uredom za suradnju s međunarodnim sudovima, Ministarstvom pravosuđa, Državnim odvjetništvom, predstavnicima Evropske unije, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, OEBS i četiri nevladine organizacije.
Sekretar je nastavio turneju dvodnevnom posetom Srbiji, gde se sastao s predstavnicima vlasti (Nacionalni savet za saradnju s MKSJ, ministrom pravde), sudijama, partnerskim nevladinim organizacijama (Inicijativom mladih za ljudska prava, Fondom za humanitarno pravo, Beogradskim centrom za ljudska prava i Helsinškim komitetom za ljudska prava) kao i predstavnicima međunarodnih organizacija (OEBS, Razvojni program Ujedinjenih nacija). Razgovarali su o strategiji okončanja rada MKSJ, naporima na očuvanju njegovog nasleđa, novim outreach planovima i projektima informativnih centara.

Ova posetu su omogućili i koordinirali oficiri za vezu sekretarijata u Hrvatskoj i Srbiji.

Više predstavnika vladinih, međunarodnih i nevladnih organizacija iz Hrvatske i Srbije
26. april, Sarajevo i Srebrenica, BiH Poseta tužioca Bosni i Hercegovini
Serge Brammertz, tužilac MKSJ, je došao u trodnevnu posetu Bosni i Hercegovini pre podnošenja šestomesečnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Brammertz se u Sarajevu, između ostalih, sastao s članovima Predsedništva BiH, Visokim predstavnikom Valentinom Inzkom i predstavnicima Tužilaštva BiH.
Tužilac je takođe po prvi put posetio Srebrenica i Memorijalni centar Potočari. Tamo je odao poštu žrtvama masakra koji se dogodio 1995. godine i sastao se s članovima asocijacija žrtava. Tom prilikom je pozvao Srbiju i druge države u regionu, kao i međunarodnu zajednicu, da učine sve kako bi se omogućilo hapšenje Ratka Mladića.

Ovu posetu je omogućio i koordinirao oficir za vezu Sekretarijata u BiH.

Više predstavnika vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija iz BiH
27. april, Hag Poseta studenata iz Ljubljane MKSJ
Outreach program je bio domaćin grupi studenata i dvojici profesora studija međunarodnih odnosa Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani, Slovenija tokom poludnevne posete. Posetioci su upoznati s radom Međunarodnog suda i prisustvovali prezentacijama o pravu na pravično suđenje. Takođe su prisustvovali suđenju u predmetu Karadžić.

Ovu posetu je organizovao Fakultet društvenih nauka iz Ljubljane.

32 studenata i dva profesora
27. april, Beograd, Srbija Poseta francuskih studenata Terenskoj kancelariji u Beogradu
Terenska kancelarija u Beogradu je bila domaćin grupi studenata Društva za međunarodne odnose iz Pariza, Francuska.  Grupa se sastala sa oficirom za vezu Sekretarijata i razgovarala o radu MKSJ, saradnjom Srbije s MKSJ i odnosu MKSJ i približavanju Srbije Evropskoj uniji.

Ovu posetu je organizovala Međunarodna asocijacija za političke odnose (l'Association Affaires Internationales de Sciences Po).

18 studenata međunarodnih odnosa
12 – 14 april, Hag Poseta izvestilaca sa suđenja za ratne zločine i novinara iz Hrvatske
Kancelarija Outreach programa u Hagu ugostila je grupu novinara i izvestilaca sa suđenja za ratne zločine iz Hrvatske tokom trodnevne studijske posete. Grupa se sastojala od osam izvestilaca sa suđenja za ratne zločine iz nevladinih organizacija Documenta, Građanski centar za ljudska prava i Centra za mir, kao i pet novinara i dva studenta žurnalistike. Osim održanih prezentacija, grupi je dobrodošlicu poželeo sekretar Suda, održali su sastanak s tužiocem i zamenikom predsednika MKSJ.

Ovu posetu je organizovala nevladina organizacija Documenta.

Osam izveštilaca sa suđenja za ratne zločine, pet novinara i dva studenta žurnalistike
12. april, Hag Poseta slovenačkih studenata prava
Outreach program je bio domaćin poseti studenata prava iz Slovenije i upoznao ih s radom Međunarodnog suda i njegovim glavnim dostignućima. Studenti su dobili odgovore na brojna pravna pitanja za koja su naznačili da su im od posebnog interesa kao studentima prava. Za ovu grupu su organizovane dve prezentacije, uključujući i pregled istorijata MKSJ i strategije okončanja njegovog rada, kao i detaljan vodič kroz suđenja na MKSJ.

Ovu posetu je organizovala studentska asocijacija ELSA Slovenija.

19 studenata prava
12. april, Hag Poseta novinara iz bivše Jugoslavije
Outreach program je bio domaćin posete novinara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije tokom jednog popodneva. Grupa je saznala više o ciljevima i razvoju MKSJ, kao i izazovima s kojima se trenutno susreće kako se Međunarodni sud približava ispunjenju svog mandata tokom žive diskusije s protparolima Međunarodnog suda.

Ovu posetu je organizovao Evropski centar žurnalistike (European Journalism Centre).

12 novinara
30. mart, Kragujevac, Srbija Predavanje studentima prava iz  Kragujevca
Predstavnik Outreach programa u Srbiji je učestvovao na predavanju pod nazivom “Institucionalni i pravni okvir u Republike Srbije u borbi protiv ratnih zločina” koje je organizovao Pravni fakultet u Kragujevcu. Predstavnik Outreach programa je predstavio rad kancelarije Outreacha u Beogradu i razgovarao o saradnji Međunarodnog suda s nacionalnim pravosuđima. Među ostalim govornicima bili su Bruno Vekarić, zamenik republičkog tužioca za ratne zločine i Ivan Jovanović iz misije OEBS u Srbiji.

Ovo predavanje je organizovao Pravni fakultet u Kragujevcu.

30 studenata prava
26. mart,  Mostar, Bosna i Hercegovina Okrugli sto o pomirenju
Predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini učestvovao je na okruglom stolu ‘Pomirenje za budućnost: Evropska perspektiva zapadnog Balkana’, koju su u Mostaru organizovali Evropska komisija i više asocijacija civilnog društva i organizacija iz regiona. Ovaj okrugli sto je okupio značajne predstavnike civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, koji su razgovarali o značaju izgradnje poverenja i pomirenja za razvoj društava u bivšoj Jugoslaviji i njihovo pristupanje Evropskoj uniji. Drugom delu okruglog stola su prisustvovali Gary Robbins, šef misije OEBS u BiH, i Joao Soares, predsednik Parlamentarne skupštine OEBS. Predstavnik Outreach programa je govorio doprinosu koji je MKSJ, utvrđivanjem činjenica u svojim predmetima, dao suočavanju s nedavnom prošlošću u bivšoj Jugoslaviji. On je skrenuo pažnju na odgovornost državnih organa da promovišu debate zasnovane na činjenicama i govoru istine o počinjenim zločinima i njihovoj odgovornosti da osiguraju očuvanje pozitivnog nasleđa MKSJ u bivšoj Jugoslaviji.

Ovaj okrugli sto je organizovala Evropska komisija u saradnji s više nevladinih organizacija iz regiona.

Više asocijacija i organizacija civilnog društva iz regiona
02 – 06. mart, Phnom Penh, Kambodža Međunarodni okrugli sto o outreach aktivnostima međunarodnih sudova
Predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini prisustvovao je međunarodnom okruglom stolu o outreach naporima međunarodnih sudova koji su organizovali Međunarodni centar za pravdu u tranziciji i Specijalna veća sudova Kambodže. Zajedno s međunarodnim stručnjacima Mohammadom Sumom iz Sijera Leonea i Wandom Hall, koja radi u Demokratskoj Republici Kongo i Centraloafričkoj Republici, predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini je bio pozvan da predstavi iskustva MKSJ u uspostavljanju svog Outreach programa i njegovoj ulozi u sveukupnom mandatu MKSJ. Pored toga, ovaj okrugli sto se bavio i outreach naporima Specijalnih veća sudova Kambodže, i istraživo kako da se iskustva stečena u kontekstu MKSJ, Specijalnog suda za Sijera Leone i Međunarodnog krivičnog suda mogu preneti na  Specijalna veća sudova Kambodže kako bi se unapredila njegova outreach strategija.

Ovaj skup su organizovali Međunarodni centar za pravdu u tranziciji  i Specijalna veća u sudovima Kambodže.

Veći broj stručnjaka za outreach aktivnosti
26. februar, Hag Poseta studenata iz Kosovske Mitrovice
Grupa od 10 studenata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, u pratnji tri predstavnika nevladine organizacije koja je organizovala posetu, došli su na Međunarodni sud u poludnevnu posetu. Tokom posete, akcenat je stavljen na predmete u vezi s Kosovom koji su okončani ili su trenutno u toku pred Međunarodnim sudom. Posetioci su upoznati s izazovima s kojima su se pretresna veća susretala tokom nekih od suđenja i sa sažetkom nalaza u okončanim predmetima, kao i sa pravosudnom i mogućnom širom istorijskom važnošću rada MKSJ. Poseta je okončana prisustvovanjem jednom suđenju.

Ovu posetu je organizovala organizacija Mitrovički omladinski program.

Deset studenata i tri organizatora
25. februar, Hag Poseta stručnjaka za istoriju
Outreach program je bio domaćin poseti četiri stručnjaka za istoriju Međunarodnom sudu. Tokom posete je stavljen akcenat na istorijski kontekst presuda i dokumentacije Međunarodnog suda, kao i na sadržaje na njegovoj internet stranici koje istraživači mogu koristiti. Posetioci su upoznati s vrstama dokumenata Međunarodnog suda koji doprinose istorijskom zapisu, poput presuda, svedočanstava svedoka, transkripata i dokaznog materijala. Osim toga, upoznati su s raznim sadržajima internet stranice koji mogu biti od velike koristi u istraživačkom radu. Nakon prezentacija, posetioci su prisustvovali suđenju u jednom od predmeta pred MKSJ.

Ovu posetu je organizovao Institut za istorijsku pravdu i pomirenje.

Četiri naučnika (tri iz Srbije i jedan iz Bosne i Hercegovine) i dva organizatora
23-24. februar, Hag Konferencija o nasleđu MKSJ
Međunarodni sud je organizovao dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Procena nasleđa MKSJ” u Hagu. Outreach program u Hagu, kao i u terenskim kancelarijama pružio je izuzetnu pomoć u organizaciji konferencije. Inspirisana širim naporima Ujedinjenih nacija da bolje koordiniraju aktivnosti u vezi s vladavinom prava, i interesom vlada, kreatora politike, naučnika i drugih, ova konferencija je obezbedila platformu Međunarodnom sudu i relevantnim zainteresovanim stranama da podele svoja viđenja nasleđa Međunarodnog suda i svoje vizije kako na najbolji način sprovesti outreach aktivnosti koje bi pomogle da se iskoristi pravno i institucionalno nasleđe MKSJ. Konferencija je takođe pružila mogućnost da se razmene informacije o aktivnostima na očuvanju tog nasleđa koje sprovode Međunarodni sud, druga tela Ujedinjenih nacija, međunarodne organizacije, nacionalne vlade i sudovi, nevladine organizacije i akademski stručnjaci. Konferencija je takođe bila prilika da se učesnici i šira javnost upoznaju s aktivnostima i publikacijama Outreach programa MKSJ. Distribuirane su velike količine informativnih materijala, što je privuklo veliku pažnju učesnika.

Ovu konferenciju su susponzorisale Vlada Kraljevine Holandije i Projekat za ljudska prava Sanela Diana Jenkins pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu, kao i vlade Švajcarske i Finske.

Otprilike 400 učesnika, uglavnom iz bivše Jugoslavije i drugih država Evrope i Sjedinjenih Američkih Država
10. februar, Hag Poseta studenata iz Hrvatske i Holandije
Grupa od 40 studenata iz Hrvatske i Holandije došla je u zajedničku posetu Međunarodnom sudu. Cilj ove posete je bio da pomogne holandskim studentima da bolje razumeju šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji, i da pomogne studentima iz Hrvatske da saznaju i steknu iskustva organizaciju koja je od presudne važnosti za njihovu noviju istoriju. Studenti su upoznati s ključnim podacima o MKSJ, između ostalog o njegovoj misiji, strategiji okončanja njegovog rada, izjavama svedoka i pregledom predmeta od važnosti za Hrvatsku. Sem toga, upoznati su sa razlikama između MKSJ i drugih međunarodnih krivično-pravosudnih institucija i objašnjeni su im osnovni pravni razlozi za uspostavljanje ovih institucija. Nakon prezentacija, studenti su povedeni u kratki obilazak sudnica.

Ovu posetu su organizovala udruženja studenata Sveučilišta u Zagrebu, eSTUDENT i Univerziteta u Tilburgu, Asset.

40 studenata ekonomije i uslužnog biznisa: 20 studenata Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska i 20 sa Univerziteta u Tilburgu, Holandija
1-3 februar, Beograd, Novi Sad i Niš, Srbija Predavanja o MKSJ u Školi nove politike u Srbiji
Portparol MKSJ i vršilac dužnosti šefa Outreach programa, Nerma Jelačić, održala je tri predavanja o MKSJ u Školi nove politike u Srbiji. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese promeni sistema vrednosti u Srbiji i stvaranju strategije jedne nove politike suočavanja s ratnom prošlošću kroz obrazovanje i izgradnju kapaciteta nove generacije mladih lidera. Prezentacije su održane u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i prisustvovali su im mladi studenti univerziteta i mladi novinari. Nerma Jelačić je govorila o dostignućima MKSJ, ključnim nalazima o ratnim zločinima i lancu odgovornosti, radu sa svedocima i izazovima s kojima se MKSJ susreo u ispunjenju svoje misije. Studenti su postavljali brojna pitanja, što je potaklo živu raspravu.
Dve nedelje kasnije, od 19. do 21. februara, u Nišu, predstavnik Outreach programa u Srbiji prisustvovala je seminaru Škole nove politike “Suočavanje s prošlošću” za mlade studente i političare.

Škola nove politike je projekat koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava.

Više od 60 studenata univerziteta i mladih novinara