Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladić (IT-09-92)

Podaci o predmetu

Optužnice

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Podaci o svedocima Tužilaštva

Odluke Sekretarijata

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost